Apteekin järjestelmänvaihto käy ketterästi vaikka yhdessä illassa ja uutta tietoa voi omaksua kouluttajien avulla. Kun ammattilainen on vierellä järjestelmänvaihdon jälkeenkin, saa apteekkari ja henkilökunta kaiken irti järjestelmän hyödyistä. Apteekkari Petteri Pietikäinen johdatteli henkilökuntansa kokonaisvaltaisen kehityksen polulle, kun Karttulan apteekissa vaihdettiin järjestelmää MAXX Polku -palvelukokonaisuutta hyödyntäen.

Takaisin

Harkitsetko järjestelmänvaihtoa? Ota yhteyttä ja kuule MAXX Polku -kokonaisuudesta.

Edistyksellinen, eteenpäin katsova ja uudesta utelias apteekkari. Sellaiseksi voisi kuvailla Petteri Pietikäistä, Karttulan pääapteekkia ja Tervon sivuapteekkia pyörittävää apteekkaria.

Itseään ja henkilöstöään innokkaasti kouluttava Pietikäinen vaihtoi apteekkijärjestelmänsä MAXXiin keväällä 2021, osana MAXX Polku -palvelukokonaisuutta. MAXX Polku tarjoaa järjestelmänvaihdoksen yhteydessä apteekille kokonaisvaltaisen perehdytyksen järjestelmän hyödyntämiseen apteekin liiketoiminnan kehityksessä ja Receptumin kouluttaja kulkee apteekkilaisten rinnalla vaihdoksen jälkeenkin. Näin uusien toimintatapojen jalkautuminen apteekkiarkeen on sujuvampaa ja varmempaa, ja järjestelmästä saa varmasti kaikki hyödyt irti.

”Osalla apteekkihenkilökunnasta oli aiempaa MAXX-osaamista ja osalla ei yhtään. Itsellänikin oli vuoden tauko MAXXin käyttämisestä, joten ajattelin, että ehkä se on helpompaa antaa ulkopuolisen opettaa. Silloin tulee samalla Receptumin ammattilaisten näkemystä siitä, miten homman tulisi toimia”, apteekkari Petteri Pietikäinen kertoo.

”Kouluttajien kautta voi myös tulla esiin sellaisia uusia asioita, joita ei välttämättä työssä tule vastaan. Saamme siis vielä laajemmin kaiken irti järjestelmästä.”

MAXX Polku -koulutukset tarjoavat uusia oivalluksia

Apteekkari Petteri Pietikäinen oli käyttänyt MAXXia yli vuosikymmenen ennen kuin alkoi pyörittää Karttulan ja Tervon apteekkeja tammikuussa 2020. Apteekeissa oli tuolloin käytössä toinen järjestelmä, josta Pietikäinen haki tuntumaa ja käyttökokemusta. Hän päätti kuitenkin lopulta palata MAXXiin kuluvan vuoden keväällä, koska koki sen yhä itselleen sopivimmaksi vaihtoehdoksi.

”Kerkesin käyttää MAXXia sen verran kauan, että se tuli tutuksi. MAXX on suoraviivainen järjestelmä ja se sopii minun tarpeisiini ja tapaani hoitaa apteekkia”, Pietikäinen kertoo.

Apteekkari Petteri Pietikäinen hyödynsi apteekkiensa järjestelmänvaihdoksessa MAXX Polku -palvelukokonaisuutta.
Apteekkari Petteri Pietikäinen saa kaiken hyödyn irti MAXX-järjestelmästä Receptumin koulutusten avulla. Karttulan ja Tervon apteekeissa kouluttauduttiin MAXX Polku -koulutuksia hyödyntäen.

Tietotekniikasta hyvin kiinnostunut apteekkari mieltää MAXXin ominaisuuksien olevan onnistuneesti ajassa kiinni. MAXX Polku -koulutuksissa järjestelmästä on saanut aiempaa enemmän irti ja siitä on noussut esiin jopa vanhalle konkarikäyttäjälle uusia hyödyllisiä oppeja apteekkiarkea helpottamaan.

”Apteekkarillekin on tullut semmoisia oivalluksia, mitä ei välttämättä missään vaiheessa aiemmassa työelämässä ole ollut. Koulutuksista saa laajasti uutta oppia MAXXista”, Pietikäinen kiittelee.

MAXX Polku -käyttöönotto alkaa itsenäisellä opiskelulla

MAXX Polku on Receptumin uudistunut koulutuskokonaisuus, jossa asiantuntijat kulkevat järjestelmänvaihdon jälkeen apteekin apuna suunnitelmallisesti, apteekin toimintaa kehittäen.

”Kyseessä ei ole vain järjestelmä, vaan järjestelmän mahdollisimman perusteellinen hyödyntäminen apteekin liiketoiminnassa”, Karttulan ja Tervon apteekkilaisia kouluttava koulutustiimin päällikkö Harri Masko kertoo.

”Siirtymän jälkeen henkilökunnan aika menee uuden opetteluun. Polku mahdollistaa sen, että kun perushommat on saatu pyörimään, syvennetään MAXX-ammattitaitoa koulutuksilla, jotta saadaan kaikki hyöty irti ohjelmistosta.”

Karttulassa tehtiin vuoden 2020 lopulla päätös järjestelmänvaihdosta. Apteekkari Petteri Pietikäiselle järjestelmänvaihdon toteuttanut Martti Simpanen kertoo MAXX Polku -palvelukokonaisuuden alkavan käyttöönottokoulutuksella.

”Apteekille toimitetaan harjoittelukone, jolla pystytään harjoittelemaan itsenäisesti MAXXin käyttöä ennen järjestelmänvaihtoa. Sen lisäksi apteekki saa käyttöönsä verkkokoulutusympäristön, jossa on ohjelmaan liittyviä opetusvideoita ja tehtäviä”, Simpanen kertoo.

Lähikoulutus on korvaamatonta

Käyttöönottokoulutus jatkuu Receptumin kouluttajien johdolla apteekissa. Lähikoulutuspäiviä järjestetään 2-3 ja ne pidetään paria viikkoa ennen ohjelmistonvaihtoa.

Pietikäisen apteekkien apteekkiammattilaisia kouluttavan koulutustiimin päällikön Harri Maskon mukaan tavoitteena on, että henkilöstö osaisi MAXXin käyttöä ennen kuin Receptumin kouluttaja saapuu apteekille.

”Näin henkilökunta saisi eniten irti koulutuksista ja kouluttajalta saisi vastauksia esimerkiksi aiemmin heränneisiin kysymyksiin.”

Apteekkari Petteri Pietikäinen pitää ammattilaisten pitkäjänteistä mukanaoloa hyödyllisenä järjestelmän oppimisen kannalta.

”Itselleni oli todella tärkeää tietää, ettei kouluttajien tuki jää vain ensimmäiseen käyttöönottopäivään. Ettemme ole vielä omillamme, vaan että vielä tulee Receptumin ammattilaisia opettamaan”, Petteri Pietikäinen sanoo.

MAXX Polun antama varmuus ammattilaisten tuesta antoi myös Karttulan ja Tervon apteekkihenkilökunnalle tarpeellista aikaa omaksua uutta tietoa ilman painostavaa kiirettä.

”Se antoi henkilökunnalle mahdollisuuden hengähtää uuden oppimisen lomassa. Sanoinkin, että jos matkan varrella tulee kysyttävää, kirjatkaa kysymyksiä paperille, niin otetaan ne sitten puheeksi Receptumin väen kanssa seuraavalla koulutuskerralla.”

Apteekkari Petteri Pietikäinen hyödynsi apteekkiensa järjestelmänvaihdoksessa MAXX Polku -palvelukokonaisuutta.
MAXX-järjestelmä otettiin käyttöön Tervon sivuapteekissa MAXX Polku -palvelukokonaisuutta hyödyntäen. Apteekkari Petteri Pietikäinen luotsaa myös Karttulan apteekkia.

Kun MAXX Polku -kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset on käyty, voi apteekkari täydentää oppejaan syventävillä lisäkoulutuksilla. Koulutustiimin päällikön Harri Maskon mukaan luonteva aika lisäkoulutuksille on puolen vuoden päästä vaihdoksesta.

”MAXX Polku päättyy aina siihen, että 4-6 kuukauden päästä koulutusten loppumisesta järjestetään apteekkikatsastus. Silloin kartoitetaan nykytilanne ja keskustellaan jatkosta”, Masko kertoo.

Koulutettu apteekkihenkilökunta viestii ajanmukaisesta apteekista

Karttulan ja Tervon apteekeissa tullaan kouluttautumaan myös MAXX Polku -palvelukokonaisuuden jälkeen. Henkilökunnan kouluttaminen hyödyttää apteekkaria, joka saa osaavamman työntekijän, sekä työntekijää, jonka motivaatio kasvaa tietotaidon myötä. Koulutus näkyy lopulta myös asiakastyytyväisyyden kasvamisena ja sen myötä apteekkitaloudessa.

”Minun mielestäni homma lähtee siitä, että töissä pitää olla hauskaa”, apteekkari Petteri Pietikäinen linjaa.

”Työmme on ihan riittävän raskasta esimerkiksi asiakaspalvelun kannalta ja jos voidaan työyhteisössä ja tiskin takana olla niin vapautuneita kuin vaan mahdollista, niin tiedän, että silloin pääsemme myös bisneksen kannalta parhaaseen tulokseen”, Pietikäinen toteaa.

Apteekkari ajattelee henkilökunnan koulutuksen olevan myös satsaus sekä työntekijä- että työnantajamielikuvaan.

”Osalla apteekkimme henkilöstöstä on työura vasta aluillaan. Työnantajana ajattelen tässä vaiheessa, että koulutus voisi olla eräänlainen tavaramerkki: että jos joku henkilö on ollut minulla töissä, niin hänestä voitaisiin ajatella ”no sitten sinä olet varmasti koulutettu!” apteekkari iloitsee.