Jukka Aalto

Jukka on apteekin laiteasennuksien luottomies. Hän hoitaa asennukset aina apteekille sopivaan aikaan, huolellisesti ja täsmällisesti.

jukka.aalto@receptum.fi

Tapio Elolähde

Tapiolla on yli 35 vuoden kokemus it-alan huoltotehtävistä.

Hän toimii palvelupäällikkönä ja vastaa Receptumin huolto- ja asennustoiminnasta.

tapio.elolahde@receptum.fi 

Antti-Pekka Eskola

Antti-Pekka on asiakastuen ongelmanratkoja, joka neuvoo ja opastaa kaikissa apteekkilaisia askarruttavissa laitteisiin ja ohjelmiin liittyvissä ongelmissa.

antti-pekka.eskola@receptum.fi

Antti Ettala

Antti on asiakkaiden luottolinkki, joka huolehtii siitä, että apteekkien järjestelmät ja prosessit ovat ajan tasalla ja asiakkaat saavat tarvitsemansa avun niiden kehittämisessä.

antti.ettala@receptum.fi 

Hannele Haikonen 

Hannele on kokenut apteekkiratkaisujen ammattilainen, joka etsii ja löytää asiakkailleen aina heille parhaimmat ratkaisut.

hannele.haikonen@receptum.fi 

Lasse Hallikainen

Lasse on pitkän linjan ammattilainen, joka tuntee sekä apteekin järjestelmät että laitteet perinpohjaisesti ja auttaa asiakkaita myös apteekkarinvaihdoksissa.

lasse.hallikainen@receptum.fi

Reijo (Remo) Hämäläinen 

Remo vastaa kokeneena huoltopäällikkönä apteekkien kenttähuolloista ja huoltotoiminnan kehittämisestä.

reijo.hamalainen@receptum.fi

Heikki Killström 

Heikki on tarkka ja asiantunteva laitteiden asentaja ja huoltomies, joka tekee töitä asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan joko etänä tai paikan päällä.

heikki.killstrom@receptum.fi

Matti Koivula

Matilla on rautainen kokemus apteekkien tietoliikenneyhteyksien kilpailutuksissa ja toimituksissa. Hän on perehtynyt apteekkien kameravalvonnan sekä vuoronumero- ja puhejärjestelmien tarpeisiin.

matti.koivula@receptum.fi 

Pekka Kortesluoma

Pekka asentaa ja huoltaa apteekin laitteita. Hän on asiakkaan turvana niin paikan päällä kuin etäyhteydessäkin.

pekka.kortesluoma@receptum.fi

Jenna Kröger

Jenna neuvoo ja opastaa asiakastukeen yhteyttä ottavia niin puhelimessa kuin sähköisesti.

jenna.kroger@receptum.fi

Harri Masko

Harrin erikoisalana on apteekkien liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen. Hänellä on kokemusta yli 250 apteekin kouluttamisesta, konsultoinnista ja järjestelmävaihto- ja käyttöönottoprojekteista.

harri.masko@receptum.fi

Tuomas Miskala

Tuomas on verkkoratkaisujen ja tietoturvan asiantuntija. Hän on erikoistunut tietoliikenneratkaisuihin, joilla turvataan apteekkialan yritysten liiketoiminta.

tuomas.miskala@receptum.fi

Kati Mäki-Moijala

Kati huolehtii Asiakastuen tiimivastaavana, että yhteydenottoihin vastataan nopeasti ja asiakkaan ongelmiin paneutuen. Hän vastaa myös Asiakastuen resursoinnista.

kati.maki-moijala@receptum.fi

Juha Pekkonen

Juha asentaa laitteita ja huoltaa niitä apteekeille. Hän tulee paikan päälle tai toimii etänä, asiakkaan ja tilanteen mukaan. 

juha.pekkonen@receptum.fi

Sanna Pietiäinen

Sanna on aina parempaa etsivä kehityspäällikkö. Positiivisella asenteella hän löytää ratkaisut eteen tuleviin haasteisiin. Hänellä on vahva kokemus apteekkien erilaisista muutosprojekteista, kuten apteekkarinvaihdokset, muutot ja remontit.

sanna.pietiainen@receptum.fi

Martti Simpanen

Martti on järjestelmänvaihtoprojektien organisoinnin ja läpiviennin erityisosaaja. Hän on toiminut pitkään apteekkijärjestelmien kouluttajana ja asiakastuessa.

martti.simpanen@receptum.fi

Aija Toivanen

Aija on Asiakastuen kokenut osaaja, joka on erikoistunut koulutuksiin. Niitä hän pitää niin etänä kuin paikan päällä apteekeissa.

aija.toivanen@receptum.fi 

Pia Ukkonen

Pia on erikoistunut apteekkien digitaalisten prosessien ja kuluttajapalveluiden suunnitteluun Pohjoismaissa. Pia on perehtynyt apteekkialan erityisvaatimuksiin niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa.

pia.ukkonen@receptum.fi

Pietari Valaja

Pietari neuvoo ja opastaa kaikissa niissä ongelmissa, joiden vuoksi apteekkilaiset ottavat yhteyttä asiakastukeen. Hän pitää huolta siitä, että asiakas saa aina enemmän kuin odottaa.

pietari.valaja@receptum.fi

Raija Valtonen

Raijalla on yli 20 vuodelta monipuolinen kokemus apteekkialan eri töistä. Rautaisen kokemuksensa ansiosta hän on luotettu ja pidetty kouluttaja ja sovellusneuvoja.

raija.valtonen@receptum.fi

Sami Virtanen

Sami huoltaa laitteita ja huolehtii tarkkana asiantuntijana siitä, että apteekeille toimitettavissa laitteissa on kaikki apteekin tarvitsemat ohjelmat valmiiksi esiasennettuina.

sami.virtanen@receptum.fi

Jari (Vode) Voutilainen

Vode asentaa laitteita ja huoltaa niitä. Mitä ei pystytä hoitamaan etänä, tullaan hoitamaan paikan päälle mihin Suomen kolkkaan tahansa.

jari.voutilainen@receptum.fi