MAXX verkossa: Verkkoapteekin pyörittämisestä on tullut erottamaton osa työpäivän rutiinia Nummelan uudessa apteekissa. Apteekkari Kirsi Rosenqvistin tavoitteena on palvella asiakkaitaan yhtä hyvin niin kivijalassa kuin virtuaalisestikin. Apteekkariliiton eApteekki-verkkoapteekkialusta valikoitui Nummelaan vaivattomuutensa ansiosta. Oppimisennälkäinen apteekkihenkilökunta on kuitenkin avainasemassa nettiapteekin käyttöönoton sujumisessa.

Takaisin

Suunnitteletko verkkoapteekin perustamista?
Ota yhteyttä Receptumin myyntiin: sales@receptum.fi

 

 

 

Kun Nummelan uuden apteekin apteekkari Kirsi Rosenqvist ryhtyi perustamaan verkkoapteekkiaan vuonna 2020, hänen tavoitteenaan oli palvella asiakkaitaan yhtä perusteellisesti niin kivijalassa kuin verkossakin. Nyt verkkoapteekkitoiminta on osa apteekkiarkea.

– Meillä koko verkkoapteekkitoiminta on ajateltu sellaiseksi, että se on sitä normaalia asiakkaan palvelua, ja jokainen farmasistimme osaa hoitaa verkkoapteekkiasiakkaan asioita, Rosenqvist kertoo.

Apteekkihenkilökunta hoitaa verkkoapteekin lisäksi myös muita Nummelan uuden apteekin digitaalisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa.

Facebookissa ja Instagramissa julkaistut lämminhenkiset pilkahdukset apteekkiarjesta työntekijöineen ja myös lemmikkien apteekkitarpeiden huomioiminen ihastuttavat. Helposti lähestyttävä olemus ohjaa kävijöitä kivijalkaan ja verkkoapteekkiin.

Näkyvyys digitaalisilla alustoilla onkin yksi apteekkarin tavoitteista verkkoapteekkinsa kehittämisessä.

– Meillä verkkoapteekki toimii yhtä aikaa meidän kotisivunamme. Tavoitteenamme onkin palvella entistä paremmin asiakaskuntaamme sekä informaatiolähteenä että verkkoapteekkina, Rosenqvist kertoo ja jatkaa:

– Ohjaava ajatus on ollut, että miten me voisimme vaikuttaa siihen, että asiakas kokisi verkkokanavamme helpoksi tavaksi lähestyä meitä.

Apteekkariliiton verkkoapteekkialusta tuntui turvalliselta

Nummelan uudessa apteekissa on käytössä Apteekkariliiton tarjoama eApteekki-verkkoapteekkialusta. Puolivalmiina apteekille toimitettava alusta oli luonteva valinta apteekkarille.

– Kokonaisuuden ja investoinninkin osalta eApteekki on luotu sellaiseksi alustaksi, että se mahdollistaa verkkoapteekin ottamisen käyttöön ihan jokaisessa apteekissa, apteekkari Kirsi Rosenqvist summaa.

Rosenqvist kertoo, että yksi syy eApteekin valitsemiseksi omalle apteekilleen oli usko siitä, että farmasia-alan asiantuntijan alusta huomioi myös farmasia-alan vaatimukset ja viranomaismääräykset.

Nummelan uudessa apteekissa on käytössä Apteekkariliiton eApteekki verkkoapteekkialusta.
Verkkoapteekista on tullut osa apteekkiarjen rutiinia Nummelan uudessa apteekissa, kertoo apteekkari Kirsi Rosenqvist. Apteekilla on käytössään Apteekkariliiton eApteekki-alusta.

Apteekkariliiton digitaalisista palveluista vastaava asiantuntijaproviisori Arto Hokkanen kertoo liiton tähtäävän juuri siihen.

– Alusta on turvallinen ratkaisu apteekeille. Apteekkariliitto pitää tiukkaa linjaa siinä, että apteekkialalle asetetut vaatimukset täyttyvät, Hokkanen sanoo.

Apteekkariliiton tavoitteena on tarjota apteekeille helppokäyttöinen ja kokonaisvaltainen verkkoapteekkialusta, joka tukee lääkehuoltoa asiakkaan asuinpaikasta riippumatta sekä apteekkiammattilaisia työssään. Yhtenä parhaimmista ominaisuuksista asiantuntijaproviisori Hokkanen pitää joka päivä päivittyvää verkkotuotetietokantaa.

Arto Hokkanen kertoo eApteekin kehittyvän jatkuvasti apteekkien tarpeiden mukaan. Käyttäjäkokemuksia kerätään muun muassa eApteekki-työryhmien toimesta.

– Apteekkariliitolla on oma apteekkareista koostuva eApteekki-työryhmä. Se kattaa koko Suomen ja käy läpi alueittain apteekkien kehitystarpeita eApteekki-alustaan liittyen, Hokkanen kertoo.

Apteekkariliiton työryhmän lisäksi kehitysideoita kumpuaa myös liiton sähköpostiin tulevista viesteistä ja alustan digitaalisen tuottajan Crasmanin kautta, jolla on suora yhteys apteekkeihin muun muassa käyttäjätuen osalta.

Apteekin oma it-osaaja mukaan verkkoapteekin käyttöönottoon

Nummelan uuden apteekin verkkoapteekin käyttöönotossa mukana olivat apteekki, alustan digitaalinen tuottaja Crasman ja apteekkiohjelmiston toiminnallisuuksien varmistaja Receptum.

Apteekkari Kirsi Rosenqvist vinkkaa, että ammattilaiskumppaneiden tietotaidosta huolimatta apteekilla kannattaa olla ainakin yksi syvällisemmin it-asioita ymmärtävä apteekkilainen mukana käyttöönotossa.

– Perustamisen aikaan tarvitaan joku henkilö, joka on tavallista enemmän kartalla tietotekniikasta, kun käsitellään eri digitaalisten rajapintojen yhteyksiä ja muita olennaisia asioita.

Nummelan uuden apteekin apteekkari Kirsi Rosenqvist kehuu henkilökuntaansa verkkoapteekin käyttöönotossa.
”Olen äärimmäisen ylpeä henkilökunnastamme täällä! He suurin piirtein repivät käsistä kaiken uuden”, Nummelan uuden apteekin apteekkari Kirsi Rosenqvist kehuu henkilökuntaansa.

Se helpottaa nettiapteekkijalkautusta myös käyttöönoton jälkeen, esimerkiksi henkilökunnan koulutuksessa.

Nummelan uuden apteekin verkkoapteekki perustettiin Receptumin avulla. Receptum antaa käyttäjätukea myös käyttöönoton jälkeen.

– Koska Receptumilla tiedetään, että eApteekki on käytössä monessa muussakin MAXX-apteekissa, niin he osaavat neuvoa ja tukea verkkoapteekkialustan käytössä, apteekkari Kirsi Rosenqvist sanoo.

Innokkuus ruokkii apteekkilaisten työmotivaatiota

Tavoitteet verkkoapteekkitoiminnan osalta ovat hyvällä tolalla Nummelan uudessa apteekissa. Lähitavoite siitä, että verkkoapteekki pyörii koko henkilökunnan toimesta, on saavutettu, ja henkilökunnalle kertyy lisää käyttökokemusta aina kun verkkoapteekkiin ohjautuu lisää asiakkaita.

– Olen iloinen siitä, kuinka moni asiakas käyttää verkkoapteekkiamme, koska sen myötä toiminnasta on tullut osa apteekkilaisten arkipäivää, apteekkari Kirsi Rosenqvist sanoo ja ylistää henkilökuntaansa uuden oppimisesta.

– Olen äärimmäisen ylpeä henkilökunnastamme täällä! He suurin piirtein repivät käsistä kaiken uuden, että ”enkö jo saisi opiskella käyttöä”, Rosenqvist nauraa.

Olen äärimmäisen ylpeä henkilökunnastamme täällä!

Nummelan uuden apteekin apteekkari Kirsi Rosenqvist

– Se innokkuus on ruokkinut työmotivaatiota, joka paistaa heistä – uteliaisuus ja halu oppia uutta.

Nimenomaan innostus on ollut avain uuden asian menestyksekkäästi jalkauttamiseksi apteekkiarkeen.

– Verkkoapteekin perustamisesta osattiin viestiä sellaisella tavalla, että nyt päästään palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Ja vaikka on päästy opettelemaan uutta, niin ilmassa on ollut koko ajan sellainen ihana kehittämisen tunnelma, Rosenqvist kuvailee.

Nummelan uuden apteekin verkkoapteekkitilauksia käsittelevä farmaseutti Satu Hämäläinen kertoo sisäistäneensä eApteekki-alustan käytön nopeasti.

– Alusta tuntui itselleni alkuun vieraalta, farmaseutti Hämäläinen naurahtaa ja jatkaa:

– Verkkokauppa-alustan teksti on englanniksi, mutta hyvin äkkiä siihenkin sitten tottui. Tällä hetkellä se ei tunnu enää hankalalta, vaan asiat menevät jo rutiinilla, Hämäläinen kertoo.

Kokonaisratkaisun, eli eApteekki-alustan ja MAXXin kombinaation parhaimpia puolia on Hämäläisen mukaan sen nopeus.

– Tilaus näkyy MAXXissa nopeasti. Ei mene kuin muutama minuutti, kun saadaan asiakkaalle viesti noutotiedoista ja tarvittava tuloste valmiiksi.

Teknologia helpottaa apteekkiarkea

Verkkoapteekki on apteekkitoimialan nykypäivää, ja digitaaliset palvelut lisääntyvät jatkuvasti. Apteekkari Kirsi Rosenqvist suhtautuu avoimesti uuteen.

– Toivotan äärimmäisen tervetulleiksi kaikki digitaaliset ja teknologiset ratkaisut, jotka helpottavat asiakkaan näkökulmasta kontaktointia apteekin suuntaan – niin etänä kuin kivijalassakin. Myös esimerkiksi toimintojen automatisointi antaa apteekkiammattilaisille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen, eli farmasiaan, apteekkari Kirsi Rosenqvist sanoo ja jatkaa:

– Tämä on myöskin työhyvinvointiasia: koko ajan on tietynlaiset paineet, töitä on enemmän mutta väkeä vähemmän. Katteet pienenevät ja säästöjä hoitajamitoituksiin yritetään haalia apteekeista. Ratkaisun täytyykin löytyä erilaisista teknologisista ratkaisuista, jotta saadaan pidettyä asiakkaan lääkitysturvallisuus ja palvelu oikealla tasolla.

Nummelan uudessa apteekissa saatetaankin nähdä jatkossa kaikenlaisia uusia apteekkiarkea helpottavia teknisiä ratkaisuja.

– Meillä on oivallettu se, että mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos: joko olemme muutoksessa tai sitten emme ole olemassa, Rosenqvist summaa.