Opi hyödyntämään MAXXiin apteekin toiminnasta kerääntynyttä tietoa raportoinnin avulla. Uusi apteekin johdolle suunnattu Receptumin verkkokurssi auttaa apteekkia johtamaan tiedolla.

Apteekin toiminnasta kertyy MAXXiin valtava määrä tietoa, jota voidaan hyödyntää oman liiketoiminnan kehittämisessä monellakin eri tavalla. Paljon tietoa jää kuitenkin huomaamatta ja hyödyntämättä kokonaan.

Receptumin uusi verkkokurssi antaa eväät nopeaan tunnuslukujen seuraamiseen ja huolehtii siitä, että luvut pitävät paikkansa. Lisäksi kurssilla tutustutaan apteekin varastoon, asiakasrekisteriin ja myynnin seurantaan eri kulmilta ja pohditaan, millä tavoin löydetyt faktat auttavat apteekin arjessa.

Kurssi tarjoaa osallistujilleen tilannekatsauksen apteekin toiminnasta sekä uusia oivalluksia apteekin, tuotevalikoiman ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseen.