Whistleblowing

Näitkö tai koitko jotakin epäilyttävää?

Receptum Oy:llä on käytössä Whistleblowing- ilmoituskanava. Lue lisää: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

  • Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Receptumilla valtuutettujen käsittelijöiden toimesta.
  • Ilmoitus on lähtökohtaisesti aina nimetön eikä sen jättäjää voida jäljittää.
  • Ilmoittaja voi kuitenkin halutessaan lisätä ilmoitukseen omat tietonsa. Ilmoituksen tietoja ei kuitenkaan luovuteta ilmoituksen kohteelle eikä häneen kohdisteta mitään vastatoimia.