Hur ska vi göra för att ha ett apotekssystem som alltid ligger steget före i den tekniska utvecklingen och samtidigt är stabilt och tillförlitligt? Hur kan vi underlätta apotekens verksamhet med artificiell intelligens? Vilka funktionaliteter och vilken teknologi behöver framtidens apotek? Dessa frågor tar Receptum Software och bolagets verkställande direktör Antti Timonen hand om.

Receptum har alltid satsat på kontinuerlig utveckling och på att snabbt ta i bruk ny teknologi för att kunna erbjuda apoteken branschens bästa datasystem. I utvecklandet av MAXX och Receptums övriga program har man dragit nytta av företagets gedigna kunskap inom apoteksbranschen och programkunnande tillsammans med samarbetsparterna Vallisdata och Widians kompetens inom programutveckling av apotekssystem. Det här är en kombination som inte finns någon annanstans i Norden.

Receptum beslöt sig för att samla branschens främsta experter på ett ställe. Detta för att det är ett måste med programutveckling och att vara en teknisk föregångare för att ha framgång idag. Hösten 2019 grundades Receptum Software Oy och tre IT-företag slogs ihop till ett. Vad innebär det här Antti Timonen, verkställande direktör för Receptum Software?

”En anledning till att grunda Receptum Software var, förutom att upprätthålla och fortsätta utveckla MAXX apotekslösningar i Finland, Sverige och Norge, att ytterligare öka den teknologiska innovativiteten i Receptum-bolagen”, säger Timonen.

MAXX utvecklas oavbrutet och bevakar kvaliteten

Receptum Software ansvarar för MAXX utveckling och nya egenskaper. Olika regelverk och reformer, såväl nationella som på EU-nivå, kräver att MAXX ständigt uppdateras för att hela tiden uppfylla alla funktionella krav på datasekretess, datasäkerhet och övriga krav.

För att kunna genomföra sådana här uppdateringar smidigt och användarvänligt, krävs ett kompetent och mångsidigt team. I Receptum Softwares team ingår cirka 30 personer som består av både företagets egna anställda och av långvariga samarbetspartner. Receptum Software söker även nu efter fler experter, för jobb finns det gott om.

”Under den senaste tiden har vi bland annat gjort en uppdatering i MAXX av årssjälvrisken och Kanta-tjänsternas elektroniska recept i Europa (Gränsöverskridande elektroniska recept). Det händer hela tiden något i bakgrunden”, berättar Timonen.

Timonen tillägger att det är viktigt att se till att allt görs enligt det ISO9001:2015-kvalitetscertifikat som Receptum tilldelats. Till exempel utvecklar vi hela tiden projektens definitionsfas, uppskattningen av arbetsmängden och uppföljningen av utförda timmar för att säkerställa att vi håller tidtabellerna.

”Dessutom övervakar vi produktionskvaliteten noggrant med hjälp av testningsteam och i allt större grad även med automattestning. I hög kvalitet ingår även att datasäkerheten är på topp, att systemen fungerar och att de är lätta att använda”, berättar han.

Just nu är Receptums och Receptum Softwares viktigaste arbetsuppgift att få ett nytt användargränssnitt för recepthantering i produktion i Finland. Vi har arbetat hårt för det här och använt oss av servicedesign genom att samla in användarupplevelser.

Aktivt med i utvecklandet av Sveriges e-handelsapotek

Coronapandemin har ökat apotekens intresse för e-handel både i Finland och i resten av världen.

”Om handeln i Finlands e-handelsapotek har upplevt ett uppsving på grund av coronaviruset, är det inget mot e-handelsapotekens tillväxtprocent i Sverige som kan räknas i tusental. Kompetens inom den branschen är nu av stor betydelse”, berättar Timonen.

Receptum Softwares experter och Receptums konsulter har varit med och skräddarsytt apotekssystem och e-handelsintegrationer för Sveriges största e-handelsapotek. Apotea, MEDS och Apohem hör alla till Receptums kunder och Timonen känner väl till dessa.

”Receptums och Receptum Softwares experter har fått vara pionjärer i det enastående uppsvinget för Sveriges e-handelsapotek. Det är en erfarenhet och en lärdom som vi kommer att ha stor nytta av även i Finland”, berättar Timonen.

Vi bygger ett nationellt apotekssystem i Norge

”I Norge håller vi på och bygger ett nationellt apotekssystem som när det är klart ska användas i cirka 900 apotek i Norge. Capgemini bär huvudansvaret för projektet, men vi har byggt en viktig del av en omfattande molnbaserad helhet som bygger på de allra senaste teknologiska lösningarna”, beskriver Antti Timonen.

Projektet med Norges nationella apotekssystem har visat vilken stark kompetens Receptums konsulter och Receptum Softwares experter har inom den nyaste teknologin och inom molnbaserade lösningar.

Artificiell intelligens och automation är möjligheter även för apoteken

Apoteksbranschen digitaliseras i ett snabbt tempo jämsides med övriga branscher. Artificiell intelligens och automatisering tilltalar branscher överallt. Receptums och Receptum Softwares experter försöker hela tiden ta reda på möjligheter för hur bland annat effektiviteten hos apotekens funktioner kunde förbättras med hjälp av artificiell intelligens.

”Artificiell intelligens kan till exempel användas för att snabba upp och underlätta recepthanteringen”, berättar Timonen.

Antti Timonen är övertygad om att Receptum Software kommer att vara till stor hjälp i utvecklingsprojekt för apoteken och apoteksbranschen i det skede då de behöver skräddarsydda, individuella lösningar.

”Vi har till exempel redan tagit fram verkligt individuella e-handelslösningar för apotek. Även det att vi är specialister på myndighetsgränssnitten i alla de nordiska länderna gör det lättare för oss att utarbeta individuella lösningar som drar nytta av gränssnitten för våra kunder”, säger Timonen.

Apotekens och apotekbranschens systembehov kommer att förändras under de närmaste åren i Norden på grund av den ökade mängden myndighetsföreskrifter, utvecklingen av e-handeln samt apoteksbranschens och hälso- och sjukvårdens branschintegration. Förändringen kräver både stark branschkompetens och högteknologisk kompetens. Som exempel på reformer som beror på stora systemförändringar nämner Timonen projekten för nationella läkemedelslistor i både Finland och Sverige. Här ligger Sverige något före Finland i utvecklingen enligt honom.


Receptum Softwares verkställande direktör Antti Timonen kopplar av genom att spela badminton och racquetball. Hundarna och sommarstugan är andra viktiga fritidsintressen. Timonen är en av veteranerna i Team Rynkeby som samlar in pengar till barncancerforskning och stöd för cancersjuka barn och deras familjer. Den 1 200 kilometer långa välgörenhetscyklingen till Paris flyttas fram till sommaren 2021 på grund av pandemin