Juha Antila

Juha har som verkställande direktör lång erfarenhet av apoteksbranschen samt apotekskedjeverksamhet och it-projektledning. Han är en strategisk tänkare och utmanar kunder att fundera ut lösningar ur olika perspektiv.

juha.antila@receptum.fi

Pia Dromberg

Pia har nästan 20 års gedigen erfarenhet både inom projektledning för patientdatasystem och inom apoteksbranschens skräddarsydda projekt.

pia.dromberg@receptum.fi

Tanja Jusslin

Tanja är specialiserad på utbildningslösningar i många kanaler för apoteksbranschen. Hon har gedigen erfarenhet av kundsupport och utbildning.

tanja.jusslin@receptum.fi

Jani Katajamäki

Jani är erfaren ledare för digitala samprojekt. Han har över tio års erfarenhet av specifikationsprocesser och specifikationsprojekt inom programvaruutveckling.

jani.katajamaki@receptum.fi

Sami Laaksonen

Sami är ansvarig för Receptum Softwares utvecklingsenhet i Reso. Han har 20 års erfarenhet som systemutvecklare inom apoteksbranschen. En av hans styrkor är att han känner till apoteksbranschen och kan beakta den i programvaruarkitekturen.

sami.laaksonen@receptum.fi

Mikael Luiro

Mikael är specialiserad på applikations- och lösningsarkitektur för Sveriges och Norges apotekssystem. Mikael har även lång erfarenhet av integreringsprojekt för nätbutiker.

mikael.luiro@receptum.fi

Harri Masko

Harris specialområde är utveckling av apotekens affärsverksamhet och processer. Han har erfarenhet av över 250 apoteks utbildning, konsultering och systembytes- och driftsättningsprojekt.

harri.masko@receptum.fi

Tuomas Miskala

Tuomas är expert på nätverkslösningar och datasäkerhet. Han är specialiserad på datakommunikationslösningar som tryggar affärsverksamheten för företag i apoteksbranschen.

tuomas.miskala@receptum.fi

Anne Palin

Anne Palin är en erfaren projektledare för driftsättning och utveckling av IT-system och -lösningar. Hon har en stark bakgrund av att utveckla affärsverksamheter och processer i systemprojekt.

anne.palin@receptum.fi

Helena Hoppeler

Helena är specialiserad på att producera och förbättra datasäkerhetstjänster för kunder i apoteksbranschen. Hon har över 10 års erfarenhet av konsultering och utbildning inom dataskydd och datasäkerhet.

helena.hoppeler@receptum.fi

Juha Sevanto

Juha är specialiserad på specifikationer och projektledning inom apotekens e-handelslösningar. Han har över tio års erfarenhet av att starta upp nya apoteksföretag.

juha.sevanto@receptum.fi

Martti Simpanen

Martti är specialkunnig inom organisering och förverkligande av systembytesprojekt. Han har länge arbetat som utbildare i apotekssystem och som kundsupport.

martti.simpanen@receptum.fi

Antti Timonen

Antti har lång erfarenhet av konsultering och samarbete med berörda parter inom apoteksbranschens IT-projekt, både i Finland och internationellt. Som VD för Receptum Software är han en visionär och möjliggörare, som ser till att program och tjänster alltid håller toppnivå.

antti.timonen@receptum.fi

Pia Ukkonen

Pia är specialiserad på planering av apotekens digitala processer och konsumenttjänster i Norden. Pia är insatt i apoteksbranschens specialkrav i Finland, Sverige och Norge.

pia.ukkonen@receptum.fi

Mika Weckström

Mika är en strategisk tänkare och innovatör och han känner apoteksbranschen utan och innan. Mika är specialiserad på genomförande av apoteksbranschens disruptiva digitala lösningar.

mika.weckstrom@receptum.fi