Gränssnitt för robotar och externa lösningar

MAXX erbjuder gränssnitt för tredjepartslösningar – allt från läkemedelsrobotar till digitala prislappar och mobila betalterminaler. Med hjälp av färdiga gränssnitt är det smidigt att integrera med MAXX.

Integrering av e-handel

Vi konsulterar och planerar e-handelsintegrationer i Finland och Sverige. Vi hjälper dig att ta e-handeln i bruk och genomföra projektet. MAXX gränssnitt för apotekssystem är anpassat för alla de vanligaste e-handelslösningarna.

Reparationer och flyttningar

I samarbete med oss och våra partners får du planering av reparationer och flyttningar, projekthantering och anskaffningar. Som en stark och engagerad partner säkerställer vi att din affärsverksamhet kommer igång direkt i nya, snygga och välfungerande miljöer.

Ägarbyten

Vi har en färdig arbetsprocess och servicehelhet för allt från avslutande, övertagande samt grundande av apotek. Vi hjälper till med allt nödvändigt såväl i apoteksutrymmet och lagret, som kring licensärenden och IT-miljöer.

Starta apotek

Vi underlättar grundandet av ett nytt apotek. Med hjälp av vår verksamhetsmodell skapar du smidigt ett adekvat lager, en gemensamt framtagen kundregistermall samt tjänster som motsvarar dina kunders behov.

Sagt om oss

apteekkari jukka niemi hämeenlinnan tori-apteekki receptum järjestelmänvaihto

Det gick fantastiskt smidigt att installera programmet och börja använda det. Jag har sett många migreringar och den här var den absolut bästa någonsin.

Apotekare Jukka Niemi, Hämeenlinnan Tori-Apteekki

Utan Receptum-personalens projektkunnande och systematik hade vi inte hunnit starta ett nytt apotek inom en så snäv tidsram.

Apotekare Anssi Pulkkinen, Jorvs apotek

Artiklar