Recepthantering

En lättanvänd, intuitiv recepthantering påskyndar och förbättrar kundservicen. Alla nödvändiga verktyg är integrerade i samma system. Du ser alla uppgifter som behövs för att betjäna kunden behändigt i samma vy.

Apotekets ledning och ekonomi

MAXX gör det enkelt att följa och utveckla apotekets verksamhet. De grafiska rapporterna visar bland annat försäljning och balans i realtid. MAXX möjliggör flexibel prissättning och smidig ekonomihantering. På intranätet sköter du intern kommunikation och arbetsskiftsadministration.

Logistik och lagerhantering

Långt automatiserad lagerhantering och logistik underlättar och påskyndar apotekets verksamhet och håller kostnaderna nere. Avlastningen går snabbt och smidigt med elektroniska remisser, och MAXX handterminal gör lagerhanteringen möjlig även inne i butiken.

Dosdispencering och äldreboenden

MAXX integrerade dosdispenceringsprogram erbjuder långt automatiserade funktioner och påskyndar arbetet. Kommunikation och läkemedelsbeställningar mellan vårdhemmet och hemsjukvården sköts smidigt på samma ställe med MAXX Vårdinfo.

Kundservice och stamkunder

Mångsidiga verktyg för betjäning av ditt apoteks kunder och stamkunder. All kundinformation behändigt i samma vy. Automatiserad påminnelsefunktion och självbetjäningskassa breddar urvalet av betjäningskanaler.

Marknadsföring och bättre försäljning

Med MAXX hjälp planerar, riktar och följer du marknadsföringen noggrant, och hyllansvariga ser snabbt resultat från sina marknadsföringsåtgärder. Mångsidiga försäljningsrapporter i realtid hjälper till att utveckla din verksamhet.

Sagt om oss

Apotekare Jari Viitanen

MAXX är användarvänligt, och erbjuder möjligheter att effektivisera sin verksamhet på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. De här faktorerna var avgörande då jag bestämde mig för att börja använda MAXX.

Apotekare Jari Viitanen, Keski-Kotkan Apteekki

Pellon apteekin apteekkari Anne Kiviniemi vaihtoi MAXX-apteekkijärjestelmään.

MAXX är lättanvänt och det är lätt att hitta information. På det viset får jag tid över för utvecklingsarbete.

Apotekare Anne Kivelä, Pello Apotek

Artiklar