Jukka Aalto

Jukka är expert på installationer av apoteks hårdvara. Han tar alltid noggrant och punktligt hand om installationer vid den tidpunkt som passar apoteket.

jukka.aalto@receptum.fi

Tapio Elolähde

Som servicechef ansvarar Tapio för underhåll och installation av hårdvara i alla lägen och på ett för apoteket lämpligt sätt.

tapio.elolahde@receptum.fi

Antti-Pekka Eskola

Antti-Pekka Eskola är problemlösare inom områden som rör kundsupport. Han guidar och ger råd i apotekspersonalens frågor kring hårdvara och program.

antti-pekka.eskola@receptum.fi

Antti Ettala

Antti är kundernas förtroendelänk. Han ser till att apotekssystemen- och processerna är uppdaterade och att kunderna får all hjälp de behöver för att utveckla dem.

antti.ettala@receptum.fi

Hannele Haikonen

Hannele är ett erfaret proffs inom apotekslösningar. Hon tar alltid fram de bästa lösningarna för kunderna.

hannele.haikonen@receptum.fi

Lasse Hallikainen

Lasse är proffs sedan många år med djup kännedom om apotekssystem-, hårdvara och apparatur. Han hjälper även till vid apotekarbyten.

lasse.hallikainen@receptum.fi

Reijo (Remo) Hämäläinen

Som erfaren underhållschef ansvarar Remo för apotekens fältunderhåll och utveckling av underhållsverksamheten.

reijo.hamalainen@receptum.fi

Heikki Killström

Som installatör och reparatör är Heikki både noggrann och sakkunnig. Han hjälper kunderna efter deras behov både på distans och på plats.

heikki.killstrom@receptum.fi

Matti Koivula

Matti har en gedigen erfarenhet av upphandling och leverans av telekommunikationsanslutningar inom apoteksbranschen. Han är förtrogen med kameraövervakning samt turnummer- och röstsystem.

matti.koivula@receptum.fi

Pekka Kortesluoma

Pekka installerar och sköter underhåll av apotekets hårdvara. Han hjälper kunden både på plats och på distans.

pekka.kortesluoma@receptum.fi

Jenna Kröger

Jenna guidar och ger råd åt dig som kontaktar kundsupporten, såväl per telefon som online.

jenna.kroger@receptum.fi

Harri Masko

Harris specialområde är utveckling av apotekens affärsverksamhet och processer. Han har erfarenhet av över 250 apoteks utbildning, konsultering och systembytes- och driftsättningsprojekt.

harri.masko@receptum.fi

Tuomas Miskala

Tuomas är expert på nätverkslösningar och datasäkerhet. Han är specialiserad på datakommunikationslösningar som tryggar affärsverksamheten för företag i apoteksbranschen.

tuomas.miskala@receptum.fi

Kati Mäki-Moijala

Som teamansvarig för Helpdesk ser Kati till att du får snabb hjälp med ditt problem. Hon ansvarar också för Helpdesks resursfördelning.

kati.maki-moijala@receptum.fi

Juha Pekkonen

Juha installerar hårdvara åt apoteken och sköter underhåll. Han jobbar såväl på distans som på plats, allt efter kundens behov.

juha.pekkonen@receptum.fi

Sanna Pietiäinen

Sanna är utvecklingschef som ständigt strävar efter förbättring. Hon hittar lösningarna till utmaningarna genom en positiv attityd. Hon har stark erfarenhet i olika förändringsprojekt på apoteksbranchen, som apotekarsbyten, flytt och renoveringar. Vi kan -attityden tar över hindren.

sanna.pietiainen@receptum.fi

Martti Simpanen

Martti är specialkunnig inom organisering och förverkligande av systembytesprojekt. Han har länge arbetat som utbildare i apotekssystem och som kundsupport.

martti.simpanen@receptum.fi

Aija Toivanen

Aija är Helpdesks erfarna expert med särskilt kunnande inom utbildningar, som hon håller både på distans och på plats i apoteket.

aija.toivanen@receptum.fi

Pia Ukkonen

Pia är specialiserad på planering av apotekens digitala processer och konsumenttjänster i Norden. Pia är insatt i apoteksbranschens specialkrav i Finland, Sverige och Norge.

pia.ukkonen@receptum.fi

Pietari Valaja

Pietari guidar och ger råd i vår kundsupport. Han ser till att alltid överträffa kundens förväntningar.

pietari.valaja@receptum.fi

Raija Valtonen

Raija har över 20 års mångsidig erfarenhet av olika uppgifter inom apoteksbranschen. Tack vare sitt gedigna kunnande är hon en trygg och omtyckt utbildare och applikationsrådgivare.

raija.valtonen@receptum.fi

Sami Virtanen

Sami sköter hårdvaraunderhåll, och ser som noggrann expert till att all hårdvara som levereras till apotek har alla nödvändiga program färdigt installerade.

sami.virtanen@receptum.fi

Jari (Vode) Voutilainen

Vode installerar hårdvara och sköter underhåll. Det som inte kan fixas på distans tas om hand på plats, var i Finland du än befinner dig.

jari.voutilainen@receptum.fi