Receptums verksamhet utgår från kunden och kundens behov. Receptums tjänster och programvara har ända från början tagits fram i samarbete med kunder.

”Vi på Receptum har alltid utgått från kunden. Receptums verksamhet utgår från kunden och kundens behov”, säger Juha Antila, Receptums verkställande direktör.

Receptums tjänster och programvara har ända från början tagits fram i samarbete med kunder. Bra och tillförliga samarbetspartner har alltid stått i nyckelposition.

”Vårt mål är att på riktigt hjälpa våra kunder att förbättra sin företagsverksamhet. Därför vill vi erbjuda kunderna femstjärniga produkter och tjänster, det vill säga bästa möjliga kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi vill att våra kunder är nöjda och att deras företag går bra”, säger Antila.

Därför erbjuder Receptum utöver programvara och it-utrustning även övergripande service- och supporttjänster såsom underhåll, utbildning och konsultering.

Våra produkter utvecklas med dig

Receptum satsar på ständig och smidig utveckling och är en föregångare. Receptum kan erbjuda sina kunder branschens mest utvecklade programvara och informationstekniska lösningar till den bästa kvaliteten för priset.

”För oss är det viktigt att reagera snabbt på våra kunders varierande behov och förändringar i den operativa miljön. Vi lever inte enligt klocka eller kalender utan enligt kundernas behov och branschens krav. Utveckling är vardag för oss”, betonar Juha Antila.

Receptum tar hand om kundernas behov. Det finns ingen fråga eller utmaning som man inte kan begära hjälp med. Vi gör även affärsverksamheten robustare med tillförlitliga datasäkerhets- och skyddslösningar och utreder problem med informationstekniken redan innan de uppstår. Som vår kund kan du överlåta ansvaret för alla tekniska lösningar till oss.

Vi har ett fantastiskt arbetskollektiv

Receptum är en femstjärnig arbetsplats, där var och en är medveten om syftet med och vikten av sitt arbete. Vårt avslappnade och fina arbetskollektiv jobbar i god anda mot gemensamma mål. Vi ser till ett den interna informationen löper och vi jobbar alltid för bästa möjliga kvalitet. Ständig utbildning och utveckling av kunnandet gör att vår motivation och kvalitet håller hög nivå. Vi har modet att ligga steget före. Tillsammans med kunder, intressegrupper och kolleger tar vi fram lösningar som gör att vi och våra kunder hålls stadigt på toppen i branschen.

Välkommen med på Receptums femstjärniga resa!


Vår verksamhet grundas på tänket Femstjärniga Receptum, som baseras på kvalitetscertifikatet ISO9001:2015 och därmed ständig utveckling av verksamheten