I Sverige går e-handelsapoteket Apohem starkt framåt. Bland annat tack vare effektiva bakgrundssystem som byggts upp med hjälp av Receptum växer Apohem kontinuerligt. Samarbetet medför också att man kan uppfylla kundlöftet om snabba leveranser.

Tillbaka

KUND

Apohem

Verkställande direktör
Gustav Hasselgren

Ägare
Axfood, Novax, Johan Bergenheim

Personal
Ungefär 20-30 personer

Apohem hör till nykomlingarna i den svenska apoteksvärlden. På tre år har Apohem lyckats befästa sin ställning som ett kraftigt växande e-handelsapotek. Under första halvåret 2020 växte Apohem mer än 300 procent jämfört med samma period 2019.

E-handelsapoteket Apohem inledde sin verksamhet år 2017 när Axel Johnsongruppen som äger företag inom handels- och servicebranschen beslöt att utvidga sin verksamhet och investera i den starkt växande svenska e-handelsapoteksbranschen. Genom Axel Johnssongruppen blev bland annat det betydande parti- och detaljhandelsföretaget Axfood Apohems ägare.

”Redan från början har Apohems målsättning varit att nå en snabb tillväxt genom ett brett produktutbud, snabba leveranser och noga genomtänkta samarbeten”, säger Michaela Skog, farmaceutchef och läkemedelsansvarig.

Apohems teknologichef Hans Rofors nämner Axfoods e-matbutik mat.se som ett av de samarbeten som möjliggör den snabba tillväxten.

”Vi skapar möjligheter för kunderna att samtidigt beställa mat och apoteksprodukter, och få dem hemkörda med en och samma leverans”, säger Rofors.

Receptum övertygade med sin kompetens

År 2018 blev Receptum Apohems samarbetspartner och leverantör av apotekssystem. Det här i samband med att Apohem lämnade startup-skedet och inledde fullskalig apoteksverksamhet med receptbelagda mediciner och allt vad det innebär.

”Vi undersökte olika systemleverantörer, och Receptum övertygade oss genom sin breda kunskap inom e-handel och apoteksverksamhet”, säger Michaela Skog.
Redan i början av samarbetet stod det klart att Receptum utöver sin kompetens hade förmågan att hålla snäva tidtabeller som kräver mycket arbete, vilket övertygade Skog om att Receptum var rätt samarbetspartner.

”Hans och jag kom till Apohem när samarbetet med Receptum redan hade inletts. Vi har för vana att utvärdera våra samarbetspartners och man kan säga att samarbetet med Receptum bara har förädlats. Vi har en utmärkt dialog med product manager Juha Sevanto”, säger Apohems application manager Nikolaj Farrell.

Utvecklingsarbetet kräver ett bra samspel med systemleverantören

För närvarande håller Apohem på att flytta sitt lager till Stockholmsområdet. Samtidigt förnyas systemet för lagerhanteringen, och man utvecklar modeller för hur e-handeln i framtiden så effektivt som möjligt skall kunna samspela med logistiken.

”En förändring på den här nivån kräver utvecklingsarbete, och Receptum har varit mycket öppen för nya idéer och fört dem vidare på ett bra sätt”, säger Nikolaj Farrell.

Enligt Hans Rofors är det extra fint att Receptum utöver att vara mottaglig för nya idéer dessutom kommer med egna förslag.

”När dialogen med samarbetspartnern fungerar får vi verkligt fina resultat. Och det är det bästa med att ha en bra samarbetspartner”, säger Rofors.

Ett stabilt system och en utomordentlig kundsupport

Apohem har beställt ett heltäckande servicepaket av Receptum. Hit hör servrar, arbetsstationer, MAXX apotekssystem, e-handelsintegration, receptmedicinernas lagerhantering samt kundsupport.

MAXX har enligt Rofors visat sig vara ett så stabilt system att det inte har krävt några stödinsatser. Enligt Skog har farmaceuterna å sin sida varit nöjda med den välfungerande kundsupporten, som man har tillgång till närhelst man behöver den.

”Juha Sevanto vid Receptum är mycket värdefull för oss eftersom han kan hjälpa oss i väldigt många olika typer av frågor. Hans kunskap om apoteksprocesser i kombination med hans systemkompetens är av stort värde ”, säger Skog.

It-experterna Farrell och Rofors tillägger att de har lärt sig apoteksbranschen genom arbetet, och här har en kompetent och kunnig produktchefs stöd varit viktigt.

”Juha har alltid kunna förklara tydligt varför någon process behövs i systemet för att det skall uppfylla myndighetskraven”, säger Farrell.

Pandemin medförde att försäljningen ökade med 400 procent

Efter att coronaepidemin slog till i våras ökade Apohems försäljning snabbt med omkring 400 procent. Behovet av nya farmaceuter och arbetsstationer blev snabbt stort.

”Tack vare att vi med mycket snäv tidtabell fick vad vi behövde av Receptum kunde vi hålla vårt kundlöfte om snabb leverans, också under den hektiska coronavåren”, säger Rofors.

Apohems kundlöfte är att leverera receptbelagd medicin över hela Sverige med en leveranstid på 1-3 dagar.

E-handelsapotekets försäljning har hållits på en hög nivå sedan pandemins början, så beslutet att utveckla lagerhanteringen och logistiken kom i rätt tid.

Tidtabellen för det här projektet har också hållit, enligt Rofors framskrider projektet i den takt man kommit överens om med Receptum. Under hösten skall Apohem kunna nå en ny nivå i sin verksamhet.

Nu utlovas tillväxt och något stort

Apohem har nyligen låtit göra en kundundersökning som visade att kunderna önskade mera holistisk hälsovård. Nu fyller Apohem det här behovet genom att koncentrera sig på välmående ur ett mera heltäckande perspektiv.

”Genom samarbeten med experter och influencers på sociala medier inspirerar vi våra kunder att göra hälsosamma livsval. Enbart produkter räcker inte, det behövs också ett bredare synsätt”, understryker Skog.

Dessutom producerar det egna teamet hela tiden innehåll för att stödja välmåendet hos kunderna. Det kan handla om hur man kan underbygga en bättre sömnkvalitet, eller hur man kan undvika eller sköta typiska löparskador.

”Håll ögonen öppna, stora saker är på gång”, utlovar trion.

Apohem