Itsehoitolääkkeiden hinnat vapautuivat huhtikuun alussa. Muutoksen myötä apteekit saavat jatkossa päättää itsehoitolääkkeiden myyntihinnat niille määritellyn alimman ja korkeimman hinnan välimaastoon. Apteekkitoimintaa Suomessa valvova viranomainen Fimea ohjaa apteekkeja oikeaan suuntaan muun muassa apteekkitarkastusten avulla.

Takaisin

Lue markkinoinnin valvonnasta Fimean sivuilla.

Fimean webinaari:

Apteekit saavat jatkossa itse määritellä itsehoitolääkkeidensä hinnat. Hinta tulee asettaa vähintään valtakunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan ja enintään lääketaksan mukaisen vähittäismyyntihinnan välille.

Sosiaali- ja terveysministeriön säädösmuutos tuli voimaan 1. huhtikuuta 2022 ja sen tavoitteena on alentaa itsehoitolääkkeiden hintoja asiakkaiden hyväksi sekä lisätä hintakilpailua apteekkien välillä.

Jos ajan kanssa käy ilmi, ettei tietty valmiste sovellu hintakilpailun piiriin, niin siitä voidaan säätää rajoittavilla toimilla. Tällaisia valmisteita voivat olla esimerkiksi sellaiset valmisteet, joissa on väärinkäytön mahdollisuus.

Apteekkitoimintaa valvova viranomainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea huolehtii, että apteekit noudattavat heille asetettuja säädöksiä niin lääkemyynnissä kuin lääkemarkkinoinnissakin.

– Itsehoitolääkkeen hinnan saa mainita tuotetiedot sisältävässä mainoksessa. Prosentteja ei saa mainita itsehoitolääkkeiden mainoksissa. Hintakilpailun ei tule johtaa lääkkeiden käytön lisääntymiseen tai epäasianmukaiseen lääkkeiden käyttöön, Fimean yliproviisori Kristiina Pellas sanoo ja jatkaa:

– Vaikka hintakilpailua halutaan, niin lääkeneuvonta on olennaista. Apteekeissa tulee varmistua vuorovaikutteisella neuvonnalla siitä, että sitä käytetään oikein ja lääke soveltuu asiakkaalle.

Fimean apteekki- ja huumausainevalvontajaoston jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg kertaa Fimean tekemää itsehoitolääkkeiden hinnoittelun ja markkinoinnin seurantaa.

– Markkinoinnin seuraamisessa kiinnitetään huomiota siihen, ettei ilmoittelulla houkutella turhaan lääkkeiden hankintaan tai turhaan käyttöön, Rosenberg sanoo.

Säädösmuutokset askarruttavat monia

Sosiaali- ja terveysministeriön säätämä muutos on herättänyt kysymyksiä apteekkiammattilaisten keskuudessa jo pidemmän aikaa. Säädös ei pakota apteekkeja tekemään muutoksia lainkaan, mutta jos niitä tehdään, niin hintamuutokset vaikuttavat luonnollisesti myös apteekkitalouteen.

Myös hintamuutoksista kertominen asiakkaille askarruttaa: miten asiakkaille voi viestiä esimerkiksi särkylääkkeen hinnan alenemisesta, jos muutosta ei saa markkinoida?

Tämä ja muita kysymyksiä esitettiin Fimealle maaliskuussa järjestetyssä webinaarissa, jossa kysymyksiin vastasi Kristiina Pellaksen lisäksi myös juristi Juliana Raitis.

Raitis kertasi osallistujille säädöksiä, joiden mukaan lääkkeen hinnan saa apteekin markkinoinnissa ilmoittaa neutraalilla tavalla. On myös sallittua kertoa sekä aiempi että nykyinen hinta. ”Mutta erityisesti tarjouksella tai alennuksella mainonta on kiellettyä”, tiivisti Juliana Raitis.

Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää myös siihen, ettei hintojen ilmoittaminen muodostu kuluttajansuojalain näkökulmasta harhaanjohtavaksi. Sen arviointi kuuluu lähtökohtaisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan.

Fimealle oli jo huhtikuun alussa tullut yhteydenottoja tarjous-sanan käytöstä.

– Vaikka tuote on jo alemmalla hinnalla kaupan, sanaa ”tarjous” ei saa käyttää itsehoitolääkkeiden mainoksissa, yliproviisori Kristiina Pellas sanoo ja jatkaa:

– Lääkemarkkinoinnissa esiintyviä sanoja tulee yleensäkin punnita sillä ajatuksella, että houkuttelevatko ne lääkkeen turvalliseen käyttöön. Lääkkeiden markkinoinnissa ei yleensä käytetä tehostesanoja kuten ylivertainen, paras, halvin tai edullisin. Fimea puuttuu myös yksittäisiin sanoihin esimerkiksi apteekkien verkkokaupoissa, Kristiina Pellas kertoo.

– Asetus lääketaksasta korostaa, että itsehoitolääkkeen markkinointiin ei saa liittää kylkiäisiä tai muita etuja. Myöskään lääkkeen hinta ei saa olla alennettu sillä perusteella, että lääke on vanhenemassa, Pellas jatkaa.

Fimea auttaa apteekkilaisia säädösten tulkinnassa

Fimealla on valvottavanaan yli 800 toimipistettä ympäri Suomen. Valvontaa tehdään muun muassa apteekkitarkastusten avulla, etänä ja paikan päällä apteekeissa.

– Tarkastukset ovat tärkeä osa valvontaa. Saatamme tarkastaa apteekin koko toimintaa tai tarkastus voi olla kohdennettua. Voimme tarkastaa esimerkiksi vain apteekin verkkopalvelutoimintaa, johon liittyy myös vaikka lääkkeiden markkinointi, Fimean apteekki- ja huumausainevalvontajaoston jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg kertoo.

Fimea on tarvittaessa myös apuna esimerkiksi säädösten tulkinnassa.

– Tarkastukset ovat kohtaamisia, joiden aikana on mahdollisuus kysyä neuvoa. Neuvomme lähinnä säädösten tulkinnassa. Emme kuitenkaan ole konsultteja, vaan valvova viranomainen, Rosenberg muistuttaa.

Apteekkitarkastuksia tekevä Rosenberg suosittelee apteekkilaisia lukemaan ajatuksella läpi alaan liittyvät säännökset ja niihin tehdyt muutokset.

– Apteekissa voitaisiin yhdessä tuumin miettiä, mitä säädökset merkitsevät oman apteekin toiminnassa. Jos siinä herää kysymyksiä, niin Fimealta löytyy neuvoja esimerkiksi verkkosivuilta ja tarkentavista ohjauskirjeistä, Pirjo Rosenberg kertoo ja vinkkaa:

– Meillä on oma asiointipostilaatikko apteekit@fimea.fi, jonne voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Sinne tulevaa sähköpostia seurataan ihan joka päivä.

MAXXissa hyödyllisiä ominaisuuksia hinnoittelumuutoksiin

MAXXia kehitetään jatkuvasti vastaamaan lainsäädäntöä. Itsehoitolääkkeiden hinnoittelumuutoksenkin osalta ominaisuuksia on kehitetty pitkin valmisteluaikaa ja kehitystä tehdään jatkossakin.

Receptum esitteli MAXXin ominaisuuksia säädösmuutokseen liittyen webinaarissaan maaliskuussa. Koulutuspäällikkö Harri Masko kertoo erityisesti kolmen MAXXin ominaisuuden tarjoavan helpotusta apteekkiarkeen säädösmuutokseen liittyen.

– MAXXissa on kampanjahinnoittelutyökalu, jolla on helppoa hinnoitella massoja eli paljon kerralla. Sillä on helppo laskea prosenttialennukset ja sieltä saa helposti tulostettua kaikki tarrat kerralla. Myynnin seuranta helpottuu, kun kampanjasta voi muodostaa omia raportteja, Masko kuvailee.

Masko huomauttaa, että vaikka ohjelmassa käytetään kampanja-sanaa, sitä ei tulisi käyttää kuluttajamarkkinoinnissa.

Hinnoittelusta tulee helposti hahmoteltavaa, kun prosentti lasketaan aina enimmäishinnasta. Kampanjahinnoittelutyökalu on ketterä käyttää, mutta se tarvitsee taksapäivityksen jälkeen ylläpitoa.

– Hinnastopäivitys tapahtuu apteekissa kaksi kertaa kuukaudessa, aina kuun alussa ja puolivälissä. Kampanjahinnat eivät automaattisesti päivity hinnastopäivityksen yhteydessä ja jos kampanjahinnoittelu on pitkään voimassa, niin suunnittelu viiden prosentin hinnan alennus saattaakin olla enemmän. Kampanjaa täytyy käydä päivittämässä aina hinnanmuutoksen jälkeen, Harri Masko kuvailee.

Toinen kätevä ominaisuus on myyntihinnoittelukoodeilla hinnoitteleminen. Pysyvään hinnoitteluun sopiva työkalu ei vaadi ylläpitoa. Koodeja saattaa olla kuitenkin vaikea laskea, koska lääketaksan enimmäishinnan laskentaperusteet ovat matemaattisesti haastavia.

Kolmanneksi ominaisuudeksi Harri Masko nostaa yksittäisten tuotteiden hinnoittelun.

– Se on helppo yksittäisille tuotteille, kun ei ole tarvetta massahinnoittelulle tai myyntihinnoittelukoodeille. Taksahinnan muutokset vaikuttavat tosin tässäkin ja hinnoittelu vaatii ylläpitoa, jos halutaan pitää tuotteen hinta samana taksahinnan noustessa, Masko kertoo.

Yksittäisten tuotteiden hinnoittelulla ei muodostu yhtenäisiä tuotejoukkoja ja myynnin seuranta hajautuu sen myötä laajemmalle.

– Työkaluna kampanjahinnoittelutyökalu on ketterin käyttää!