Lakimuutosten myötä muutoksia tulee lääkelakiin, sairausvakuutuslakiin, sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin ja apteekkiverolakiin. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtuvat lääketaksan ja apteekkiveron muutokset ohjaavat kehittämään apteekkitoimintaa, kun lääketaksa pienenee ja apteekkivero kevenee. Valtioneuvosto seuraa tarkasti muutosten vaikutuksia.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esityksen, jonka tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta. Esityksen myötä muutoksia tulee lääkelakiin, sairausvakuutuslakiin, sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin ja apteekkiverolakiin.

Toimenpiteiden on tarkoitus alentaa lääkkeiden hintoja. Tämän uskotaan vähentävän lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia sekä valtion lääkekorvausmenoja, jolloin valtion rahaa jää hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukseen.

Lääketaksa pienenee ja apteekkivero kevenee

Tammikuun alusta alkaen voimaantulevat lakimuutokset ovat pähkinänkuoressa seuraavanlaiset:

  • Edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostetaan siten, että laki velvoittaa lääkäreitä määräämään edullisinta vaihtoehtoa keskenään vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkkeistä. Kaikkien biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden.
  • Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet tulevat aiempaa useammin apteekkivaihdon piiriin.
  • Lääketaksan muutoksilla leikataan apteekin myyntikatteen osuutta reseptilääkkeistä. Taksamuutoksesta johtuen, apteekkiveron perusteena olevasta liikevaihdosta vähennetään tukkuhinnaltaan yli 1 500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäveroton vähittäishinta siltä osin kuin se ylittää 1 683,92 euroa.

Apteekkien saama kate reseptilääkemyynnistä siis pienenee, kun lääketaksaa alennetaan. Vastaavasti apteekkiveroa pienennetään tarkoituksena paikata apteekkien lääkemyynnistä saadun katteen pienenemistä.

”Reseptilääkkeiden taksamuutos leikkaa apteekkien osuutta reseptilääkkeiden kustannuksista. Apteekkiveroratkaisulla on tarkoitus pienentää taksamuutoksen taloudellisia vaikutuksia apteekeille”, Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan.

Lakimuutoksia varten tehdyn selvityksen mukaan muutoksista ei kuitenkaan koidu fataalia haittaa apteekkitoiminnalle, uskoo ministeriö: ”Taksamuutos ja apteekkiverolain muutos eivät vaikuta merkittävästi maan laajuiseen apteekkiverkostoon ja sitä kautta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.”

Lakimuutokset ohjaavat kehittämään apteekkitoimintaa

Taksamuutos tulee epäilemättä näkymään Suomen apteekkikentällä, kun apteekkitoimintaa sopeutetaan uusien muutosten myötä. Näin uskoo myös jatkuvasti apteekkien kanssa yhteistyötä tekevä Receptumin koulutuspäällikkö Harri Masko.

–Lakimuutos ohjaa kehittämään omaa apteekkitoimintaa, kun taksamuutos tulee vaikuttamaan apteekkitalouteen sitä huonontavasti.
Apteekkien tulee entistä enemmän miettiä, miten asiat tulee tehdä, koska kate ohenee jatkuvasti. Receptumilta saa tukea toiminnan kehittämiseen ja MAXX tarjoaa paljon ominaisuuksia apteekkiarjen sujuvoittamiseen, Masko sanoo.

Apteekkien sopeuttamistoimet voivat vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, sekä myös apteekkien palvelutasoon. Joissain apteekeissa säästöjä saatetaan hakea henkilöstökustannuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö totesi lausunnossaan seuraavaa, muutosten vaikutuksia arvioidessaan: ”On oletettavaa, että apteekkarit ryhtyvät ehdotettujen taksamuutoksen ja apteekkiveroratkaisun johdosta sopeuttamaan liiketoimintaansa erilaisin toimenpitein. Se millaisiin toimiin apteekkari ryhtyy, on riippuvaista apteekkikohtaisista olosuhteista ja siihen kohdistuvan taksaleikkauksen määrästä.”

Vaikka lakimuutos pakottaa sopeuttamaan apteekkitoimintaa, niin se voi samalla luoda uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi, kun säästökohteita etsitään muualta kuin henkilöstöstä.

MAXX on valmiina muutokseen

Receptumilla on valmistauduttu lakimuutoksiin jo kuukausia sitten.

–MAXXin ominaisuuksia on kehitetty sellaisiksi, että muutokset teettäisivät mahdollisimman vähän työtä apteekkilaisille. Kirjanpidolle on kehitetty uusi raportti, josta näkee apteekkiverosta vapaan myynnin, Harri Masko kertoo.

Lakimuutoksella tultaneen tekemään arviolta 20 miljoonan euron säästöt yhteiskunnalle. Hallituksen alun perin kaavailema säästösumma oli yli tuplasti suurempi.

–Apteekkiveroratkaisu on iso kädenojennus isoille apteekeille, jotka myyvät paljon kalliita lääkkeitä. Näin myyntikate ei mene tappiolle, Masko sanoo.

Samalla hän ymmärtää pienten apteekkien harmitusta, kun progressiivisen apteekkiveron johdosta pienet apteekit eivät jatkossa saa kalliista lääkkeistä yhtä paljoa katetta kuin ennen.

Valtioneuvosto tulee seuraamaan tarkasti lakimuutosten mukanaan tuomia apteekkien sopeutumisratkaisuja ja tarvittaessa turvaa lääkkeiden saatavuutta Suomessa.