Tamperelaisen Hervannan apteekin farmaseutti Hannamari Partala palkittiin Vuoden Farmaseutti 2023 -tunnustuksella tänä syksynä. Aito läsnäolo tilanteessa mahdollistaa asiakkaan tarpeiden kuulemisen – ja toimiva teknologia antaa aikaa kohtaamiselle.

Vuoden Farmaseutti 2023, Tampereen Hervannan apteekin Hannamari Partala kuvailee itseään kuuntelevaksi farmaseutiksi.

–Jos ei kysy, mitä kuuluu ja miten voin auttaa, on hirveän vaikeaa käyttää omaa farmaseuttista osaamista asiakkaan hyväksi, Hannamari kiteyttää.

Kun pysähtyy asiakkaan asian äärelle, saattaa saada selville paljon sellaistakin tietoa, joka ei nouse esiin reseptinkäsittelypisteen kiireessä. Joskus sanailun myötä voi ilmetä, että asiakkaalla onkin haasteita lääkkeenotossa tai muita vaivoja, joissa farmaseutti voi auttaa.

–Työssäni on paljon läsnäoloa ja tunnetilojen peilaamista. Jos asiakas näyttää kovin hämmentyneeltä esimerkiksi lääkkeenotosta puhuttaessa, niin voi heti kysyä, että mietityttääkö siinä jokin asia.

Farmaseutit tukevat perusterveydenhuoltoa

Farmaseuttien asiantuntemus ja tuki on olennainen osa perusterveydenhuoltoa. Ajassa, jossa hoitoon pääsyä joutuu usein odottamaan tai lääkärille ei pääse lainkaan, moni ohjautuu oireineen apteekkiin.

Farmaseutit ovatkin usein se ensimmäinen askel vaivojen hoidossa: jos oireet jatkuvat, voi asiakas astella terveysaseman pakeille varmana siitä, että vaiva tarvitsee järeämpää hoitoa.

Hannamari Partala kertoo tilanteista, joissa hämmentynyt asiakas on ihmetellyt, miksei hän ole saanut terveyskeskuksesta lääkäriaikaa vaivalleen yrityksistä huolimatta. Tuolloin farmaseutti voi kysellä asiakkaalta, millaisin sanoin tämä on kuvaillut oireitaan terveyskeskuksessa. Joskus onkin ilmennyt, ettei asiakas ole kuvaillut vaivaansa tarpeeksi selkeästi saadakseen hoitoa, ja farmaseutti on voinut neuvoa asiakasta siinä, miten hänen kannattaa kertoa tilastaan.

–Farmaseutti voi kertoa, mitä seikkoja täytyy nostaa esiin, jotta pääsee hoitoon, kun hoidon tarve on ilmeinen, Partala kertoo.

Vuoden farmaseutti 2023 Hannamari Partala Hervannan apteekissa 8.12.2023. Kuvattu Receptumin artikkelia varten.

Hannamari Partala painottaa paikallisen yhteistyön merkitystä apteekin ja terveyskeskuksen välillä, ja uskoo tulevan kansallisen lääkityslistan parantavan farmaseuttien mahdollisuuksia auttaa apteekkiasiakkaita.

–Kansallisen lääkityslistan myötä näemme kokonaisuuden: mitä lääkkeitä asiakkaalla on käytössään, mitä turhia lääkkeitä tai päällekkäisyyksiä siellä on. Lääkityksen hallinnan kannalta pystymmekin jatkossa olemaan entistä paremmin perusterveydenhuollon apuna. Lääkityslistan kautta voimme esimerkiksi poimia niitä asiakkaita, joiden kohdalla pitäisi tarkastella lääkitystä uudelleen, jotta se toteutuisi sellaisena, millaiseksi se on tarkoitettu. Siinä korostuu paikallinen yhteistyö alueen terveysaseman kanssa, Hannamari kertoo.

Moniammatillinen yhteistyö motivoi uuteen

Apteekin toimiva teknologia ja sujuvat ohjelmistot ovat olennainen osa hyvää asiakaspalvelua. Kun farmaseutti voi työskennellä vaivatta reseptinkäsittelyssä niin, ettei valtaosa huomiosta mene tekniikkaan vaan asiakkaaseen, voi hän todella olla läsnä asiakkaalleen.

–Toimivalla teknologialla on valtavan suuri merkitys – ja varsinkin sillä, että sitä osataan käyttää. Kun järjestelmä toimii hyvin ja osaan ennakoida, miten sillä työskentelen, niin voin olla enemmän läsnä asiakkaalle. Ja kun kaikki tarvittavat tiedot ovat helposti etsittävissä, niin se myös nopeuttaa reseptinkäsittelyn teknistä puolta, Partala kertoo.

Vuoden Farmaseutti on innostuvaa sorttia.

–Haluan olla mukana uudessa ja tietää, mitä alalla tapahtuu, Hannamari Partala kuvailee ja jatkaa:

–Moniammatillinen yhteistyö on ehdottomasti minun juttuni. Olen mukana apteekkimme yhteistyössä hoivayksiköiden ja palveluyksiköiden kanssa, jotta tiedän, mitä siellä puolella tapahtuu.

Hervannan apteekissa on tutustuttu yhteistyökumppaneiden arkeen ja tietoa jaetaan myös toiseen suuntaan, jotta molempien tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Parhaimmillaan yhteistyöllä voidaan helpottaa toisen osapuolen työtä muokkaamalla omia toimintatapoja rutiineja ja prosesseja helpottaviksi.

–Tiedämme esimerkiksi, milloin lääkärikierto tapahtuu, jotta osaamme ajoittaa lääketoimituksia. Käymme kierroksilla eri yksiköissä ja niiden aikana näemme, millaisia mahdollisia haasteita voi olla esimerkiksi lääkkeiden säilytyksessä ja jakelussa.

Hannamari Partala rohkaisee aktiivisesti sairaanhoitajia olemaan yhteydessä apteekkiin kaikesta mieltä askarruttavasta.

–Olemme hoivayksiköiden kumppani lääkityksen toteuttamisessa. Autamme ammattitaidollamme esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa lääkkeiden antamisessa on haasteita. Voimme räätälöidä lääkitysketjua yhdessä hoitajien ja lääkäreiden kanssa niin, että potilaalle määrätty lääkitys onnistuisi, farmaseutti Partala kertoo.

Osallistava apteekkari mahdollistaa apteekkilaisen kehityksen

Vuoden Farmaseutti työskentelee Tampereella Hervannan apteekissa. Hannamari Partala kehuu omaa apteekkariaan Antti Mäkisaloa rohkaisevasta ja avoimesta asenteesta työntekijöidensä innostukseen.

–Meillä on töissä mahtava porukka ja pomo, ja saamme tehdä töitä omalla tyylillä, toki aina yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Meillä on avoin ilmapiiri, joka tukee työntekijän kehitystä: voimme valita omia vastuualueita, joista kerryttää osaamista ja jakaa sitä sitten myös kollegoille, Partala kehuu.

Apteekkari Antti Mäkisalo ottaa palauteen vastaan ilahtuneena. Hänen mielestään osallistava johtaminen varmistaa apteekin sujuvan toiminnan.

–Koko apteekki hyötyy valtavasti, kun pohjalla on oma kiinnostus ja sen myötä vahva tietämys asiasta jo valmiiksi, halu kehittyä ja kouluttautua edelleen paremmaksi sekä samalla jakaa tätä tietoa ja asiantuntemusta myös muulle henkilökunnalle, Mäkisalo uskoo.

Vuoden Farmaseutti 2023 Hannamari Partala.
Vuoden farmaseutti 2023 Hannamari Partala Hervannan apteekissa 8.12.2023 apteekkari Antti Mäkisalon kanssa. Kuvattu Receptumin artikkelia varten.

Asiaan perehtyminen nostaa esiin myös kehitysajatuksia osa-alueiden tai prosessien parantamiseksi. Antti Mäkisalo kannustaakin henkilökuntaa ehdottamaan ja ideoimaan asioita rohkeasti – jotta toiminta olisi ”ei vain hyvää vaan suorastaan timattista, kuten Hannamari on joskus todennut”.

–Kannustava ilmapiiri ja hyvä, sopivasti huumorinkin sävyttämä yhteishenki luo apteekkiin lämminhenkisen ilmapiirin, jonka myös asiakkaat aistivat.

Hervannan apteekin apteekkari onnittelee Hannamaria ja on iloinen tiimiläisensä saamasta tunnustuksesta.

–Nythän on sitten myös todistetusti osoitettu, että meillä on äärimmäisen pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa töissä! Antti naurahtaa.