Vahvista apteekin tietosuojaa

Jotta apteekin tietoturva ja -suoja olisivat mahdollisimman hyvät, apteekin on syytä ottaa käyttöön automaattinen uloskirjautuminen MAXXista sekä ohjelmaan sisäänkirjautumiseen vahva salasana.

Automaattinen uloskirjautuminen MAXXista otetaan käyttöön ylläpidosta. Pisin mahdollinen odotusaika ennen uloskirjautumisprosessin aloittamista on 15 minuuttia, mutta suosittelemme lyhentämään odotusajan 5 minuuttiin.

Sen lisäksi, että uloskirjautuminen säädetään alkamaan 5 minuutin kuluttua viimeisimmästä toiminnosta MAXXissa, työntekijöitä kannattaa ohjeistaa kirjaamaan itsensä ulos ohjelmasta tai sulkemaan MAXX aina työpisteeltä poistuessaan.

Apteekissa on myös hyvä sopia siitä, että sisäänkirjautumisessa MAXXiin käytetään aina yksilöllistä ja vahvaa salasanaa. Salasanat ovat salassa pidettäviä tietoja ja ne on säilytettävä paikassa, johon ulkopuoliset eivät pääse käsiksi.

Turvallisen salasanan vaihtaminen kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi ja automaattiseksi. Täppää MAXXin asetuksissa kohdat, jotka pakottavat valitsemaan vahvan salasanan ja vaihtamaan sen riittävän usein uuteen.