Nauvon apteekkari Jukka Heiskanen

På apoteket i Nagu är det särskilt lugnt på sommaren när det råder semesterstämning på hela ön. Då kan även apotekaren Jukka Heiskanen till exempel binda en blomkrans till sommarens ära.

När en äldre dam på Utö behöver komplettera sin antibiotikakur, kontrollerar apotekaren Jukka Heiskanen på apoteket i Nagu efter samtalet både kundens e-recept och förbindelsebåtens tidtabeller. Klockan 18 skulle medicinen och fakturan avgå med förbindelsebåten i en fraktpåse.

Skärgårdsapoteket erbjuder kunderna service både med ett produktsortiment som är anpassat enligt de olika säsongerna och med att leverera medicinerna snabbt, även till orter med dåliga förbindelser. Resan från Nagu till Utö tar fyra timmar och förbindelsebåtarna trafikerar inte så ofta.

Sommarsäsongens brådaste tid har precis inletts och det kryllar av människor på Nagu. Det finns sommargäster, båtfolk, bil- och cykelturister. Befolkningen är tiofalt större på sommaren och när 75 procent av invånarna vintertid talar svenska är språkfördelningen sommartid jämn mellan finska och svenska.

Bra planering är livsviktig

Västra Åbolands 2:a apotek, bättre känt som Nagu apotek, är ett av de få apoteken i Åbo skärgård. Egenvårdsprodukter säljs i medicinskåp som administreras av huvudapoteket och som fungerar i samband med bank, butik och post. De närmaste riktiga apoteken är den egna filialen i Korpo samt apoteken i S:t Karins och Pargas.

På en liten ort är det mycket viktigt att apoteket erbjuder exakt de produkter som behövs där och erbjuder dem vid den tidpunkt de behövs. Apotekare Heiskanen värdesätter det faktum att han i MAXX hittar information och rapporter om vilka produkter både den fast bosatta befolkningen och sommargästerna har köpt. Med hjälp av den informationen kan man erbjuda bra service och planera lagren både sommar- och vintertid.

De anställda på Nagu apotek bor själva på orten och känner väl till området, invånarna och deras behov vid olika årstider.  Apotekaren själv bor vintertid i Åbo och sommartid på Nagu. Han säger att en daglig arbetsresa på två timmar ändå inte känns tung. Under resan kan man till exempel studera grekiska, såsom Jukka Heiskanen har gjort.

E-recepten medförde flera kunder

”Man har hämtat hela reseapotekets innehåll på en gång hos oss, när medicinboxen hade fallit i vattnet”, minns Jukka Heiskanen och tillägger att det nog inte har funnits en enda situation som apotekaren inte har klarat av.

Goda kontakter och förmågan att lösa problem är dock värdefulla.

Om kunden behöver ett mera sällsynt receptbelagt läkemedel och det inte finns i det egna lagret har det skaffats från grossisten till följande dag. Om det har varit mycket bråttom eller helg har apotekaren lånat läkemedlen från S:t Karins apotek med busstransport.

”Som snabbast har vi fått läkemedlet inom en timme och även lånet har skötts via MAXX. Vi har alltid skaffat de nödvändiga läkemedlen i tid”, säger Jukka Heiskanen förnöjt.

”I och med e-recepten har även läkemedelsinköpen bland tillfälliga besökare ökat. Människorna har lärt sig att ett recept inte längre ordineras till ett visst apotek, utan man kan hämta läkemedlet till exempel längs båtrutten”, berättar Jukka Heiskanen.

Fästingmedlen utgör toppar i rapporterna

Vid sidan av sin goda lokalkännedom använder apotekets anställda flitigt rapporterna i MAXX som hjälp vid lagerstyrning och logistik. Vintern är en lugnare säsong och då beställs de produkter som ortsborna använder, sommaren ska planeras, både med hjälp av rapporterna och genom att följa trenderna, eftersom man på så vis får bättre lönsamhet.

”I försäljningsrapporterna för föregående sommar och vinter hittar vi riktlinjer för beställningarna, men det lönar sig också fästa uppmärksamhet vid sådana faktorer som ett exceptionellt influensa- eller allergiår samt nya produkter som intresserar kunderna”, tipsar Heiskanen.

Inför den här sommaren förutspår Heiskanen en allt bättre åtgång på fästingmedel. Detta gör han utifrån sommarrapporten för ifjol och på grund av det ökade antalet nya fästingmedel.

”Försäljningen av fästingmedel har hela tiden ökat”, berättar Heiskanen och presenterar sitt utbud av fästingpincetter som finns på en synlig plats.

KUND
Västra Åbolands 2:a apotek (Nagu apotek), Korpo filialapotek och 3 medicinskåp (Houtskär, Norrskata och Utö).
Apotekare Jukka Heiskanen
4 anställda
Cirka 25 000 recept sammanlagt årligen