Lätt att använda

Tjänsten fungerar i webbläsaren, det behövs alltså inte ett skilt program. Tjänsten fungerar också smidigt i smarttelefoner och på surfplattor.

Sparar tid

Beställningar hanteras snabbt och kan göras smidigt till exempel hemma hos klienten med hjälp av en smarttelefon. I tjänsten hittar du också enkelt information om klientens beställningshistorik, läkemedelslistor samt gjorda ändringar.

Säker

MAXX Vårdinfo är ett datasäkert alternativ eftersom man inte kommer åt information utan ett
användarspecifikt lösenord. I systemet används inte personbeteckningar.

”Med MAXX Vårdinfo sparar både apoteket och vårdhemmet tid eftersom beställningarna registreras och hanteras i samma program.”

Farmaceut Tiina Leppänen
Apoteket Nokian 1. apteekki

MAXX Vårdinfo

MAXX Vårdinfo är ett system som används mellan apotek och vårdhem eller hemsjukvården för beställning av läkemedel och apotekets övriga produkter. Systemet är gratis för MAXX användare. Med hjälp av systemet går det enklare och snabbare att göra, behandla och hantera beställningar.

I apoteket är MAXX Vårdinfo integrerat i apotekssystemet MAXX och därför behövs ingen inloggning i ett separat program. MAXX Vårdinfo passar apotek och samarbetspartner i alla storlekar från vårdhem till
hemsjukvården.

Ger mer tid för vård

Med MAXX Vårdinfo kan vårdhem och hemsjukvården göra läkemedelsbeställningar när det passar. Beställningar kan också göras hemma hos en klient via smarttelefonens webbläsare. MAXX Vårdinfo är ett användarvänligt och avgiftsfritt arbetsredskap som frigör tid för vårdarbetet.

De viktigaste egenskaperna

  • Fungerar i webbläsaren, också med mobila enheter
  • Ett enkelt sätt att göra läkemedels- och produktbeställningar genom att kopiera läkemedelslistan direkt eller med hjälp av det tomma textfältet
  • Integrerad i MAXX – användaren ser all viktig information direkt i MAXX utan att behöva logga in
  • Av hemsjukvårdens meddelanden skapas automatiskt servicehändelser i MAXX
  • Vid dosdispensering sker sändningen och hämtningen av meddelanden automatiskt i bakgrunden
  • Ett datasäkert alternativ – känslig data finns i ett datasäkert elektroniskt system
  • Alla händelser går att spåra – ur historiken framgår vem som har beställt vad, till vem och när – dubbelbeställningar kan undvikas
  • Går också att utnyttja för produktbeställningar som görs på apotekens serviceställen