Lakeus Apteekki

Apotekaren Leena Äystö och Niina Kari, teknisk assistent, anser utbildning vara ett utmärkt sätt att utnyttja alla fördelar med datateknik för att kunna ge kunderna bättre service.

Apotekaren Leena Äystö vid Lakeus Apteekki i Lappo blir snabbt intresserad av nya saker. Och när apotekaren blir intresserad börjar det hända saker. När någon då talade om att apoteket borde renoveras, fick apoteket en helt ny inredning under loppet av några helg. Planeringsarbetet utfördes förstås på förhand tillsammans med proffs, bland annat med Receptum.

Vid renoveringen ändrades apotekets färgvärld till klargul: solen kom till apoteket. ”Många kolleger sade att det inte finns ett gult apotek någonstans, men nu har vi ett sådant”, säger Leena Äystö med ett leende.

Lakeus Apteekki hade renoverats en gång förut år 2009 – vid samma tidpunkt då man övergick till att använda Receptums MAXX-system i apoteket.

Mer kunskap och effektivitet genom utbildning

Den energiska apotekaren säger att hon inte nöjer sig med att använda MAXX tillsammans med de anställda endast för rutinarbeten på apoteket. Eftersom man vill utnyttja alla finesser i programmet utbildar Leena Äystö kontinuerligt, med hjälp av Receptum, sina anställda till bättre MAXX-experter.

”För oss är Sanna Pietiäinen vid Receptum guld värd”, berömmer apotekaren. Pietiäinen har under många år varit Lakeus Apteekkis egen utbildare. Hon känner apoteket och de anställda så bra att hon kan föreslå nödvändiga förnyelser och utbildningar redan innan de apoteksanställda själva hinner sakna dem.

Pietiäinen råkade besöka apoteket även när apotekaren planerade att förnya apotekets möbler och inredning. Pietiäinen gav goda råd som förbättrade apotekets funktionalitet.

Apotekaren och Niina Kari, teknisk assistent, uppskattar särskilt att Receptum skräddarsyr utbildningar efter apotekets behov och som genomförs på plats i apoteket. På så sätt kan alla anställda även i Lappo delta i utbildningen.

”Vi behöver inte resa till Helsingfors, Uleåborg eller Vasa, utan vi får svar på våra frågor här på vår egen arbetsplats”, säger Kari.

”Personalen tar till sig informationen mycket bättre så här än om en av oss besöker Helsingfors och sedan berättar för de andra vad han eller hon har lärt sig. Nu får alla samma information samtidigt”, tillägger apotekaren.

”Kunderna får bättre service”

Niina Kari och Leena Äystö skrattar när de minns det viktigaste de har lärt sig av Pietiäinen. Utbildaren uppmanar alltid först de anställda vid Lakeus Apteekki att ta det lugnt.

”Vi har inte längre bråttom och springer omkring när vi betjänar kunderna nu när vi har lärt oss att utnyttja datatekniken bättre”, säger Äystö.

Våra anställda behöver till exempel inte avbryta kundbetjäningen för att rota i lager eller fråga efter en produkt av den som ansvarar för lagerhanteringen. Han eller hon ser genast på datorskärmen om den produkt kunden vill ha finns på apoteket och kan även söka information på grossistaffärernas sidor.

”Kunderna får bättre service och vi kan fokusera på att sköta kundens ärenden till slut. Tidigare var vi ofta tvungna att ibland begära hjälp av någon annan anställd”, säger Kari.

”Därför brukar vi säga att under MAXX-tiden behöver vi endast ”max två” personer för att lösa ett problem. Tidigare kunde en problemsituation leda till ett torgmöte”, säger apotekaren med ett skratt.

Ett lugnt kundbetjäningstillfälle ger kunden en känsla av att de anställda vid Lakeus Apteekki kan sin sak: att behärska datateknik stärker expertrollen för de anställda vid apoteket.

Intranät används flitigt

MAXX-systemets intranät har från allra första början använts flitigt inom apotekets interna kommunikation. De viktigaste frågorna som rör det vardagliga arbetet meddelas via intranät.

”Alla läser meddelandena och producerar nytt innehåll om viktiga frågor. På så sätt får alla anställda snabbt samma information. En av fördelarna med intranät är även att man kan hitta tidigare meddelanden med hjälp av sökfunktionen. Detta gör det många gånger möjligt att snabbt hitta svaret på ofta ställda frågor. Vi utnyttjar även hela tiden snabbguiden och evenemangskalendern i intranet”, berättar Leena Äystö.

Fart på lagret utan robot

När renoveringen var klar övervägde Lakeus Apteekki att skaffa en robot. Man avstod dock från den dyra investeringen, eftersom man vid diskussioner med proffsen på Receptum blev övertygad om att man kan få fart på lagret även utan en robot.

”Receptum kommer att hjälpa oss med omorganiseringen av lagret. Lådorna med receptbelagda läkemedel omorganiseras enligt åtgång”, säger Niina Kari. De produkter som har stor åtgång kommer efter omorganiseringen att finnas lättare till hands för de anställda.

Enligt apotekaren har Niina Karis utbildning varit till stor nytta i samarbetet med Receptum. Kari tog sin examen som datanom år 2004 med ett läroavtal. I sina studier fokuserade hon särskilt på apotekens datateknik.

”Även vid Receptum litar man på våra kunskaper i datateknik, det vill säga på Niinas yrkesskicklighet”, säger Leena Äystö.

Vi fortsätter lära oss nytt

Även om de anställda redan kan använda MAXX på ett mycket mångsidigt sätt är man på Lakeus Apteekki medveten om att man aldrig är fullärd.

”När vi har lärt oss en sak finns det redan många nya egenskaper i MAXX”, konstaterar apotekaren.

Niina Kari vet redan åtminstone en sak hon skulle vilja lära sig bättre: ”Med MAXX får man redan rapporter och analyser av många olika slag och jag skulle vilja lära mig utnyttja dem bättre”, säger Kari.

KUND
Lakeus Apteekki, Lappo
Grundat år 1867
11 anställda
Apotekare Leena Äystö
Cirka 85 000 recept årligen