Full tilgjengelighet uten nedetid siden 2010

Johan Olofsson er en av pionerne for selvstendige apotekere i Sverige. Da det svenske apotekmarkedet ble åpnet for konkurranse, startet han med én gang sitt eget apotek i 2010. I dag driver Din Apotekare som ledes av Olofsson to apoteker i Stockholm.

Olofsson er en av de første apotekerne i Sverige som valgte finske MAXX

”Først og fremst kan jeg konstatere at vi ikke hadde kunnet åpne BroApoteket 2010 uten Receptums entreprenørtilbud på MAXX. Andre IT-firmaer fokuserte på større kjeder og viste liten interesse for oss småbedrifter, og de diskuterte veldig store investeringsnivåer. Receptum forholdt seg på en mye mer pragmatisk og løsningsorientert måte.”

”Alt var så nytt, hele markedet var umodent og nye regelverk ble gradvis implementert, og disse skulle også integreres med datasystemet. Receptum forstod denne kompleksiteten og dro stor nytte av sine kunnskaper fra den finske MAXX-versjonen og sin store kundegruppe blant finske apoteker. De hadde også evnen til å høre på oss svenske farmasøyter om parametrene vi var vant til og hadde behov for.”

”Receptum viste stor forståelse for at vi småbedrifter følte oss utsatte og usikre overfor alle nye tekniske krav, og de støttet oss 100 % med konstant tilgjengelig support uten en ”kostnad-per-minutt-pris”, forteller Johan Olofsson.

Omfattande integrering

”MAXX er godt integrert med svenske Inera og E-hälsomyndighetens databaser og har vist seg å være svært robust sammenlignet med andre systemer. Systemet er integrert med FASS.se og interaksjonsdatabasen i ekspedisjonsprosessen, og dette skaper stor tilgjengelighet til viktige bedømmelsesgrunnlag”, sier Johan Olofsson.

”Vi har i prinsippet hatt full tilgjengelighet uten nedetid fra åpningen av det første apoteket vårt i 2010.”

Bedre lagerstyring

Maxx dekker alle områdene innen apotekvirksomhet: salg, lager, logistikk og fakturering. Johan Olofsson roser spesielt lagerstyringen.

”Lagerbeholdningen er økonomisk absolutt den viktigste parameteren på apoteket som vi småbedrifter må følge med på daglig. Her har vi stor nytte av MAXX varebildefunksjon, sammenligninger av synonympreparater og rapportfunksjoner. MAXX støtter oss med statistikk for å følge med på̊ salget av en vare, som igjen påvirker hvilke bestillingspunkter vi velger.”

”Så systemet er straight forward, logisk og har få trinn. Det gir også gode farmasøytiske dokumentasjonsmulighe- ter”, sier Olofsson.

Svensk kundestøtte

”Det har fungert fint”, forteller Johan Olofsson om Receptums MAXX-støtte. ”Tilgjengeligheten er svært høy og de fleste problemene som dukker opp kan best løses i selve systemet (Maxx) og er lettest å fikse ved fjernsupport.”

”Receptum har lyktes med å opprettholde ryggraden i supportfunksjonen og utviklingsteamet gjennom årene. Et høyt servicenivå, god respons og tilgjengelighet samt et godt humør har skapt en veldig god stemning.”

”Receptum har et veldig rimelig tilbud til kundene sine og holder hva de lover! Jeg har stor tillit til Receptums team”, sier Johan Olofsson fornøyd.