Johan_Broapoteket_Receptum_net

Små special- och närapotek utgör en viktig del av den svenska apoteksvärlden. BroApotekets ägare Johan Olofsson känner till hur ett kvartersapotek kan nå framgång.

När en ny kund kommer in på apotekare Johan Olofssons apotek får hen alltid ett visitkort av apoteksägaren. Samtidigt antecknas kundens grundläggande behov och medicineringar om hen så önskar.

Ön Lilla Essingen med sina cirka 4 000 invånare är en stillsam oas i Stockholm. BroApoteket finns, som namnet anger, invid bron till ön och är dessutom öns enda apotek. Konceptet för Olofssons apotek har varit att vara ett kvartersapotek, en trygghet och ett stöd för invånarna i närområdet, där man känner kunderna och deras behov och alltid erbjuder personlig service.

Olofsson har drivit sitt apotek enligt denna princip i redan sex år. Han har fördubblat apoteksutrymmena och öppnat sitt andra apotek i Gröndal. Antalet anställda uppgår till fem personer.

”Vi skulle inte ens ha kunnat inleda vår verksamhet om vi inte hade fått hjälp av Receptum”

Tanken på ett eget kvartersapotek väcktes hos Johan Olofsson redan då han efter att ha avlagt examen reste runt i Skotland som farmaceutvikarie och under några års tid arbetade på 100 olika apotek.

”Många av dem var enmansapotek och IT-systemen var av de mest varierande slag. Där fick jag en bra utbildning i att vara apotekare”, minns Olofsson.
När apoteksmonopolet upphörde var Johan Olofsson, utbildad apotekare, redo. Däremot var leverantörerna av IT-system inte förberedda på uppsvinget bland små apotek.

”När apoteksmonopolet upphörde såldes det IT-system som hade varit i bruk i statens Apoteket AB. Det gamla systemet klarade inte av att anpassa sig efter de små apotekens behov eller betalningsförmåga. Priset var detsamma för såväl stora apotekskedjor som för enmansapotek med en enda företagare. Vi skulle inte ens ha kunnat inleda vår verksamhet om vi inte hade fått hjälp av Receptum”, berättar Olofsson.

Skräddarsydda lösningar för små apotek

BroApoteket var det minsta av de privata apoteken när det inledde sin verksamhet med hjälp av Receptum efter att apoteksmonopolet hade upphört. Samtidigt öppnades även andra kvarters- och specialapotek vid sidan av de stora kedjorna. Aktiva apoteksföretagare har i likhet med Olofsson varit med om att tillsammans med Receptum utveckla programvaran så att det erbjuder ett bra stöd även till apotek med få anställda.

”Som ett resultat av vårt samarbete har bland annat plockkontroll utvecklats i MAXX. Plockkontrollen kontrollerar utöver själva läkemedlet att rätt doseringsetikett har limmats fast på paketet.” Funktionen som har utvecklats i samarbete kommer att erbjuda nytta i ännu större omfattning när EU:s bestämmelse om spårbarhet av läkemedlets ursprung blir obligatorisk.

”När man startar upp något nytt är det viktigt att ha en partner som lyssnar och snabbt reagerar på behoven. Receptum har varit en sådan partner”, säger Olofsson tacksamt.

”Utan en enkel lageradministration skulle vi ha problem”

När antalet anställda är få underlättas arbetet av automatiserade arbetsflöden. På BroApoteket är man glad över den funktion i MAXX med vilken man på ett kostnadseffektivt sätt kan administrera lagret av periodens varor. I apoteket ska alltid finnas en lämplig mängd av månadens utbytbara varor.

”Som tur finns det i MAXX en automatik som vid månadsskiftet ändrar beställningsparametrarna för nya periodens varor. Detta sparar flera dagars arbetstimmar och säkerställer smidigheten. Det är mycket viktigt att lageradministrationen löper som på räls. Man har inte råd att lagerföra läkemedel som inte går åt eller att inte kunna erbjuda de läkemedel som behövs”, säger Olofsson.

Rådgivning är yrkesapotekets styrka

Olofssons kunder omfattar hela åldersskalan. Han känner nästan alla personligen. Ute på gatan och i caféet bredvid hälsar människorna glatt på honom, berättar nyheter och ber om råd.

”Ett eget apotek är både viktigt och tryggt. Vi fungerar som en knutpunkt mellan de olika aktörerna inom hälsovården. Många kunder har flera läkare, mediciner, besök på hälsostationen och sjukhuset. Vi hjälper dem genom att se till att helheten fungerar. Vi kan till exempel berätta för läkaren att det skulle vara bra om kunden alltid kan få en likadan läkemedelsförpackning som är enkel att känna igen så att man kan undvika feldosering”, säger Olofsson om kvartersapotekets roll.

”Vi hade till exempel ifjol ett fall där en person som fick en hjärtattack sökte hjälp på apoteket och därför kunde få hjälp i tid. Kvartersapoteket upplevs som en trygg plats där man tar hand om varandra”, sammanfattar Olofsson.

”Det här är kanske inte den mest lönsamma verksamhetsformen inom apoteksbranschen, men för mig är detta rätt val och jag älskar mitt jobb. Jag vill också värna om kunnandet inom apoteksbranschen. Man måste kunna lita på att man alltid får sakkunnig rådgivning på ett apotek. Därför är alla mina anställda alltid utbildade farmaceuter.”

KUND
BroApoteket och Gröndals Apotek
Din Apotekare
Apotekare Johan Olofsson
5 anställda