Sähköinen tiedonvälitys parantaa hoitokotien ja apteekkien välistä yhteistyötä

Viertokoti

Viertokodin johtaja Anu Rautelin, vastaava ohjaaja Heidi Kettusaari ja ohjaajat Nina Räikkönen ja Laura Vaara pilotoivat yhdessä Apteekkimarketin apteekkarin Eeva-Kaisa Mäki-Moijalan ja farmaseuttisen johtajan Kaisa Knuutilan kanssa MAXXin hoitokotikäyttöliittymää.

Kun tiedot ja lääkkeiden tilaukset liikkuvat sähköisesti hoitokotien ja apteekkien välillä, hoitokoti ja apteekki hyötyvät molemmat perinteiseen faxiin ja puheluihin perustuvaan tietojenvaihtoon verrattuna.

“Potilaan tietosuojan paraneminen on selvä iso hyöty”, apteekkari Eeva-Kaisa Mäki-Moijala kertoo. “Apteekkiin tulevien puheluiden määrä pienenee. Farmaseuttien työ ei katkea puhelinsoittoihin vaan he voivat käsitellä hoitokodeista tulleet viestit ja tilaukset silloin kun se työpäivään parhaiten sopii.”

Kolmantena hyötynä on sähköisen kanavan toimintavarmuus verrattuna faxiin. “Aina välillä on pitänyt soitella faxien perään, kun fax ei ole tullut perille, kertoo Kaisa Knuutila, farmaseuttinen johtaja Apteekkimarketista.

Apteekkimarket otti syyskuussa ensimmäisenä apteekkina käyttöön helsinkiläisen palvelutalon Viertokodin kanssa sähköisen hoitokotikäyttöliittymän, jonka avulla palvelutalon henkilökunta voi sähköisesti viestiä suoraan apteekkiin, tehdä muutoksia annosjakeluun ja tilata muita tarvittavia lääkkeitä ja tuotteita.

Viertokodissa pidetään sähköisestä tavasta viestiä apteekkiin

“Tarvittavien tilaus työllistää meitä enemmän kuin annosjakelu, joten on loistavaa, että pääsemme nekin tilaamaan suoraan sähköisesti”, Viertokodin johtaja Anu Rautelin kertoo.

Aikaisemmin Viertokodissa tilaukset ja muutoksen lääkejakeluun tehtiin kahden viikon välein faxilla. Faxin toiminnan epävarmuus aiheutti lisätöitä, kun puhelimella jouduttiin joka tapauksessa tarkistamaan oliko fax tullut perille apteekkiin.

Nyt Viertokodin henkilökunta voi heti tarpeen havaittuaan kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla hoitokotikäyttöliittymään, hakea asukkaan tiedot, tarkastella asukkaan olemassa olevia lääketietoja sekä tehdä tarvittavat muutokset ja lisätilaukset suoraan apteekin käsiteltäväksi.

“Uusi tapa toimia on paljon aikaisempaa kätevämpi, kun lapuille kirjoittelu vähenee. Tarkistettavuus on myös selkeä hyöty. Näemme tarvittaessa, kuka on tehnyt mahdolliset muutokset”, Rautelin kertoo.

Asiakkaan tietoturva varmistettu

Lähetyksen jälkeen tiedot kulkevat palvelutalosta ja hoitokodista apteekkiin sellaisessa muodossa, että asiakasta ei pystytä identifioimaan ennen kuin vasta apteekin MAXX-järjestelmässä asiakas tunnistetaan.

Hoitokotikäyttöliittymä toimii selainpohjaisesti, joten mitään asennuksia ei tarvita.

Hoitokotikäyttöliittymä on saatavilla kaikkiin MAXX-järjestelmää käyttävien apteekkien hoitokotiasiakkaille.

“Esimerkiksi kotisairaanhoidossa sähköisestä hoitokotikäyttöliittymästä olisi paljon hyötyä. Kotisairaanhoitaja voisi älykännykällä tehdä asiakkaan luona suoraan tarvittavat muutokset annosjakeluun ja lääketilauksiin”, Eeva-Kaisa Mäki-Moijala visioi tulevaisuutta.

“Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi kotisairaanhoitajien työtä, ja samalla vältyttäisiin inhimillisiltä unohduksilta”, hän jatkaa.

Jatkuvaa yhteistyön kehittämistä

Sähköinen tiedonvälitys parantaa apteekkien ja hoitokotien välistä yhteistyötä, mitä myös Fimea on peräänkuuluttanut. Fimean mukaan yhteistyö tulee korostumaan tulevaisuudessa apteekkien toiminnassa, sillä apteekkien rooli hoitokotien ja palvelutalojen lääkehoidon toteuttamisessa kasvaa vuosi vuodelta. Yhteistyön lisäämisellä pyritään muun muassa vähentämään lääkitysvirheitä.

Receptum jatkaa syyskuussa julkistetun hoitokotikäyttöliittymän kehitystyötä apteekeilta ja hoitokodeilta saatavan palautteen ja toivomusten perusteella. Muun muassa hoitokotien ja apteekkien välinen reaaliaikainen chat-toiminnallisuus on yksi suunnitteilla oleva kehitysidea, joka on jo herättänyt paljon innostusta.