Sähköinen resepti uudistuu

Sähköiseen reseptiin on tulossa useita uudistuksia 1.1.2015 alkaen. Isoin apteekkien toimintaa koskeva uudistus on potilaan oikeus rajoittaa sähköisen reseptin näkyvyyttä.

Tällä hetkellä apteekissa farmaseutti pystyy näkemään kaikki asiakkaan sähköiset reseptit ja myös näkemään mahdolliset eri lääkkeiden yhteiskäytön rinnakkaisvaikutukset ja palvelemaan asiakasta hyvin. Jatkossa tämä ei enää aina ole mahdollista.

Potilas voi tulevaisuudessa rajoittaa sähköisen reseptin näkyvyyttä siten, että apteekki saa sähköisen reseptin näkyviin vain silloin kun apteekissa luetaan potilaan lääkäriltä saaman tulosteen viivakoodi. Potilaalla voi siis olla reseptejä, joista apteekissa ei tiedetä.

Toinen isompi muutos sähköiseen reseptiin on se, että jatkossa huumeita ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä saa määrätä ja toimittaa vain sähköisellä reseptillä.

Sähköiseen reseptiin on tulossa myös muita pienempiä muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet sähköiseen reseptiin liittyvät tulosteet kuten lääkärin mahdollisuus määrätä lääkkeen ulkomailla ostettavaksi ja Schengen-todistus reseptilääkkeistä potilaan ulkomaanmatkoja varten.

“Näiden uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Aikataulu on tiukka ja me viemme näitä uusia ominaisuuksia tekniseen tuotantoon vaiheittain yhdessä Kansallisen terveysarkiston kanssa. Lopullinen käyttöönoton aikataulu on vielä avoin”, Receptumin toimitusjohtaja Juha Antila kertoo.