Takaisin

ASIAKAS
Oulunkylän apteekki
Apteekkari Maritta Välimäki
12 työntekijää
Noin 115 000 reseptiä vuodessa

Aina kannattaa ottaa puheeksi, jos jonkin asian voisi tehdä paremmin. Tämä on Oulunkylän apteekin farmaseutti Katja Peltokorven periaatteita. Hänen ideansa MAXXin annosjakeluohjelmaan ovat poikineet muutoksia, jotka hyödyttävät Oulunkylän apteekin annosjakelutiimin lisäksi myös muita apteekkeja.

”Jos jokin asia ei toimi, en jää harmittelemaan tai valittamaan vaan koetan tehdä jotain, millä asia saataisiin korjattua”, Katja Peltokorpi perustelee aktiivisuuttaan.

Annosjakeluohjelma kehittyy yhteistyössä

Receptumissa Katja Peltokorven aktiivisuus huomattiin kiitollisina. Farmaseutin yhdessä muiden apteekin annosjakelutiimiläisten kanssa kirjaamia huomioita on hyödynnetty, kun MAXXin keväällä 2015 uudistettua annosjakeluohjelmaa on kehitetty aina vain käyttäjäystävällisemmäksi.

Usein kyse ei ole kovin isoista asioista, mutta muutosten vaikutus voi olla suuri. Yksi esimerkki uudesta ominaisuudesta on annosjakelun ulkopuolisen lääkityksen näkyvyyden säädeltävyys lääkekortilla.

”Aiemmin annosjakelun lääkityskorteissa näkyi automaattisesti potilaan kaikki lääkkeet ja lista saattoi olla monisivuinen muttei aina siltikään täysin kattava. Nyt voimme itse päättää, otetaanko siihen esimerkiksi vain annosjakelun lääkkeet tai halutaanko sinne lisätä myös esimerkiksi annosjakelun ulkopuolisia lääkkeitä, kuten insuliineja tai vaikka astmalääkkeitä”, Peltokorpi kertoo ja uskoo, että muokkausmahdollisuus palvelee lopulta myös asiakkaiden tarpeita.

Oulunkylän apteekin annosjakelutiimin aloitteesta käyttöliittymää on parannettu niin, että nyt on entistä helpompi nähdä ohjelmasta heti kenelle asiakkaista on tullut muutoksia lääkityksiin ja mitä nämä tarkistusta vaativat lääkkeet ovat.

Turhat välivaiheet pois työprosesseista

Farmaseutti Katja Peltokorpi pohtii yhdessä tiimiläistensä kanssa, miten he saavat työssään parhaan irti annosjakeluohjelmasta. Heiltä lähtee herkästi myös ehdotuksia, jos työn tehokkuutta voisi ohjelmassa tai sen avulla parantaa.

Esimerkiksi annosjakelun erikoispituisten jaksojen tilaamista parannetaan nyt niin, että ne on helpompi lähettää ilman kikkailua: yhtä helposti lähtee normaali kahden viikon satsi kuin vaikkapa 17 vuorokauden jakso.

”Tykkään myös siitä, että saamme jatkossa entistä enemmän komentoja näppäimille. Silloin ei tarvitse käyttää niin paljon hiirtä aiheesta toiseen siirryttäessä, vaan liikkuminen onnistuu tabulaattorilla”, Peltokorpi sanoo.

Katja Peltokorpi käyttää palautteen antamiseen usein hymynaamatoimintoa. Hänen mukaansa kysymyksiin on helppo liittää selventävä ruutukaappaus, jonka saa nykyään myös annosjakeluohjelmasta ja kirjalliset vastaukset tulevat nopeasti.

Kehitysideat otetaan tosissaan

Kehitystyö Receptumin kanssa on ollut Peltokorvesta antoisaa. Myös Oulunkylän apteekin proviisori Krista Merras on kannustanut alaisiaan kehitystyöhön.

”On hyvä tunne, kun Receptumissa on otettu kehitysideat tosissaan. Parhaimmillaan olemme saaneet tänne jopa koodarin katsomaan, miten ongelmat ratkaistaisiin ja missä vaiheessa prosessia pitää tehdä muutoksia, jotta tekeminen sujuu jatkossa entistä jouhevammin”, Peltokorpi iloitsee.

Farmaseutti Katja Peltokorven vinkit kehitystyöhön

  • Kysy työkaverilta apua. Pohtikaa tiimissä, miten työtä ja toimintoja voisi tehostaa.
  • Havaintoja on hyvä jakaa.
  • Perustele hyvin, miten muutos helpottaa ohjelman käyttöä ja apteekkien työtä.
  • Älä harmittele vaan toimi. Näin saat muutoksen aikaan.