Takaisin

Asiakas

Apteekki
Vantaan 6. Hakunilan apteekki
Länsimäen sivuapteekki

Apteekkari
Heli Lainonen

Henkilökunta
19 työntekijää, joista 3 sivuapteekissa

Reseptuuri
Noin 177 000 + 25 000 reseptiä vuodessa

Asiantunteva lääkehoidon neuvonta saa asiakkaat palaamaan aina uudelleen Hakunilan apteekkiin. Tietojärjestelmään integroidut tietokannat ovat auttaneet myös lisämyynnissä.

Iso kimppu vaaleanpunaisia ruusuja Hakunilan apteekin kahvihuoneen pöydällä kertoi, että asiakas oli ollut erityisen tyytyväinen hyvään palveluun. Eikä se ollut ensimmäinen kerta, kun kiitosta tuli.

Apteekkari Heli Lainonen ja johtava proviisori Teemu Pietarinen kertovat, että Hakunilan apteekki onkin satsannut erityisesti siihen, että asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua lääkityksen turvallisuudessa.

”Aloitin apteekkarina Hakunilassa 2008 ja siirryimme MAXXin käyttöön pian sen jälkeen, koska se on moderni ohjelma täynnä mahdollisuuksia. MAXXista pääsi jo tuolloin SFINX-lääkeinteraktiotietokantaan, mikä oli edistyksellistä. Laajan Terveysportin ja Lääkityksen kokonaisarvioinnin (LKA) otimme käyttöön 2016”, Lainonen kertoo.

Lääkityksen turvallisuus ja oma osaaminen lisääntyvät

”Vaikka apteekkien työntekijöillä on hyvä koulutus ja osaaminen, kaikkien lääkkeiden yhteisvaikutuksia, vasta-aiheita tai haittavaikutuksia ei voi muistaa ulkoa. Kun tietokannat on integroitu tietojärjestelmään, reseptinkäsittelyn yhteydessä voi yhdellä napin painalluksella tarkistaa lääkkeiden käyttöön liittyvät mahdolliset haitat ja opastaa asiakasta. Samalla lisääntyy myös oma osaaminen”, Teemu Pietarinen sanoo.

Teemu Pietarinen kiittelee erityisesti Laajan Terveysportin yhteydessä olevaa Lääkityksen kokonaisarvio -sovellusta. Sitä on hyödynnetty apteekissa monella tavalla asiakkaiden palvelemisessa.

”Kaikki voivat nyt antaa reseptinkäsittelyn yhteydessä helposti asiantuntevaa palvelua lääkkeiden yhteisvaikutuksesta ja vasta-aiheista. Sovellus näyttää selkeässä näkymässä helposti, jos lääkityksessä on jotain tarkistettavaa. Potilas on voinut esimerkiksi saada eri lääkäreiltä keskenään yhteensopimattomia lääkkeitä ja asia huomataan vasta apteekissa”, Pietarinen miettii.

Pietarisella on asiasta kokemusta. Tuttu asiakas tulee yhä kadulla kiittelemään siitä, että apteekissa huomattiin kahden lääkkeen vakavat yhteisvaikutukset ajoissa ja estettiin mahdollisesti kohtalokkaat seuraukset. Sama asiakas haluaa edelleen asioida nimenomaan asian huomanneen Pietarisen kanssa. Ammattitaitoinen neuvonta lääkityksessä kantaa pitkälle.

”Kun tietää saavansa osaavaa neuvontaa lääkeasioissa, tulee samaan apteekkiin uudelleen. Ammattitaitoinen ja asiakkaan kokonaisuuden huomioiva palvelu sitouttaa asiakkaaksi”, Lainonen lisää.

Lisämyyntiä lääkehoidon kokonaisarvioinnista

Hakunilan apteekissa on systemaattisesti opeteltu hyödyntämään Lääkehoidon kokonaisarviointi -sovellusta myös lisämyynnissä. Asiakkaan elämänlaatua parannetaan katsomalla, miten reseptilääkkeiden mahdollisia haittavaikutuksia voisi vähentää.

”Kun lääkehoidon arviointityökalu otettiin osaksi päivittäistä rutiinia, ensimmäisenä toiminnallisuudella seulottiin ummetusta aiheuttavia lääkeyhdistelmiä, ja näin asiakkaalle voitiin helposti suositella apua kyseiseen vaivaan”, Pietarinen kiittelee. Yksittäisten lääkkeiden kohdalla voidaan hyödyntää myös MAXXin tuotesuosittelu-ominaisuutta.

Hakunilan apteekin asiakaskunta on Lainosen ja Pietarisen mukaan varsinainen kokonaisleikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja siksi myös terveysongelmia ja lääkityksiä on laidasta laitaan. Asiakkaita on lähiön ikääntyvistä alkuperäisistä asukkaista nuoriin lapsiperheisiin. Kun apteekilla on järjestelmään integroidut hyvät tietokannat kaikenlaisiin tarpeisiin, on helppo antaa yksityiskohtaistakin neuvontaa niin vastasyntyneen vanhempia kuin eläkeläisasiakkaita.

5 hyötyä Laajasta Terveysportista

  • Asiakkaan lääkityksen turvallisuus paranee
  • Henkilökunnan ammattitaito kehittyy
  • Apteekin asiakaspalvelu paranee
  • Tarkoituksenmukainen lisämyynti lisääntyy
  • Asiakastyytyväisyys kasvaa