MAXXnetin tietoturvamateriaali ja Farmasian Päivien tietoturvavideo henkilökunnan koulutuksesta ovat kaikkien MAXX-apteekkien saatavilla.

Apteekin tietoturvalliset toimintatavat 

Apteekin tietoturvalliset toimintatavat ovat keskeinen osa tietoturvan hallintaa, eikä niiden tärkeyttä voi liiaksi korostaa. Teknisillä suojauksilla voidaan pienentää tietomurtojen mahdollisuutta ja riskiä, mutta käyttäjän toiminnalla on lisäksi merkittävä rooli.  

Tietomurtajien tavoitteena on yleisimmin saada käyttäjä tekemään sisäverkossa toimenpiteitä, jotka muuten on teknisesti estetty. Tällaisia ovat esimerkiksi tietoturvakontrollien ohittavien toimenpiteiden käynnistäminen tai verkon käyttöön liittyvien käyttäjätunnusten ja salasanojen paljastaminen.

MAXXnetista löytyy ohjeet apteekin tietoturvallisiin toimintatapoihin. Hyödynnä materiaalikoosteet henkilökunnan koulutuksessa!

Farmasian Päivillä 2020 Receptumin haastateltavana oli F-Securelta tietoturva-asiantuntija Harri  Ruusinen. Ruusinen antoi hyviä vinkkejä apteekin tietoturvasta, johon jokainen apteekkilainen voi vaikuttaa. Apteekin kannattaa hyödyntää myös tämä video oman henkilökuntansa koulutuksessa. Video ‘Olenko minä riski apteekin tietoturvalle?’ löytyy MAXXnetistä.