Hoida nämä asiat kuntoon ja uusi annosjakelu on helpompaa

Annosjakelun korvauslaskenta on muuttumassa 1.4.2015*. Suurin huhtikuun alun muutos annosjakelussa on korvauslaskennan perustuminen viikkokohtaiseen omavastuuseen. Jokainen lähetyserä kuitataan suoraan toimitetuksi. Tästä johtuen annosjakelun osto uusitaan aina kahden viikon välein, mikä helpottaa muutosten tekemistä annosjakeluun. Apteekilla on mahdollisuus lähettää lasku asiakkaalle vaikka kahden viikon välein ja Kela maksaa apteekille kuukausittain ilman nykyistä pitkää odottamista. Tämä vähentää varmasti apteekkien luottotappioita.

MAXXissa annosjakelun oston uusiminen kahden viikon välein ei aiheuta lisätöitä. Päinvastoin, uudistamme ohjelmaa sillä tavalla, että annosjakelu tulee aikaisempaa helpommaksi ja nopeammaksi tehdä.

Annosjakelun tuleviin muutoksiin kannattaa varautua jo nyt ja hoitaa seuraavat viisi asiaa kuntoon hyvissä ajoin ennen huhtikuun alkua; elleivät ne ole jo kunnossa omassa apteekissasi.

Varmista että nämä asiat ovat kunnossa:

  1. Tarkista, että olet saanut sähköiset tunnukset annosjakelutoimittajaltasi, jotta sähköinen tiedonsiirto annosjakelukeskuksen ja apteekin välillä onnistuu. Jos tunnuksia ei ole, tilaa ne annosjakelutoimittajaltasi heti.
  2. Annosjakeluasiakkaat kannattaa ryhmitellä hoitokodeittain ja tilauspäivien mukaan. Jokainen asiakas kuuluu tiettyyn hoitokotiryhmään. Jos hoitokodissa on annosjakelussa eri tilauspäiviä, asiakas kannattaa hoitokodin sisällä ryhmitellä tilauspäivien mukaan omiin ryhmiinsä. Hyvin tehdyt ryhmittelyt helpottavat annosjakelun hoitamista.
  3. Jos apteekkisi ei ole koskaan aiemmin tilannut MAXXilla annosjakelua asiakkailleen, annosjakeluasiakkaiden reseptitietoihin kannattaa viedä lääkkeiden ottoajankohdat ja tablettien lukumäärät.
  4. Annosjakelun muutoksista kannattaa keskustella hoitokodin ja kotisairaanhoidon kanssa. Apteekkien kannattaa yhdessä hoitokodin kanssa yrittää järkeistää annosjakelun tilaus- ja lähetyspäiviä siten, että mahdollisimman monella saman hoitokodin asiakkaalla olisi sama tilauspäivä. Lisäksi omaisille kannattaa tiedottaa useammin tulevista laskuista, jotta ylimääräisiltä kyselyiltä vältytyään kun omaiset eivät ylläty muutoksesta.
  5. Annosjakeluasiakkaiden paperisia reseptejä kannattaa yrittää saada muutettua eResepteiksi, koska sähköiset reseptit helpottavat annosjakelun tekemistä.

Tule mukaan annosjakelun koulutuksiin

Mikäli annosjakelussa on mitä tahansa mietityttävää, kannattaa ottaa yhteyttä tai tulla mukaan maaliskuussa järjestettäville uuden annosjakelun koulutuksiin.

Katso tästä linkistä annosjakelukoulutuksien paikkakunnat ja ajankohdat ja tule mukaan. 

*Tilanne 9.2.2015: Eduskunnan odotetaan päättävän lääkekorvausjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamisesta lähiaikoina. Tämän muutoksen yhteydessä myös annosjakelua koskevat määräykset muuttuvat, todennäköisesti 1.4. lähtien.