Takaisin

ASIAKAS
Arabianrannan apteekki
Apteekkari: Hilkka Lakeus
Noin 13 työntekijää
Noin 85000 reseptiä vuosittain

Arabianrannan apteekin annosjakeluasiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi vuodenvaihteessa. Aikaisemmin annosjakelu pystyttiin helsinkiläisessä apteekissa hoitamaan omien töiden ohessa, mutta kasvun myötä annosjakelun hoitaminen piti miettiä kokonaan uudestaan.

Mitkä ovat Arabianrannan apteekkarin kokemukset ja opit hyvin hoidettuun annosjakeluun?

Hyvä tiimi ja oikeat resurssit

Apteekkari Hilkka Lakeus

Apteekkari Hilkka Lakeus

“Ensin täytyy nostaa hattua ja kiittää annosjakelua hoitavia hyvästä työstä ja positiivisesta asenteesta, miten hyvin annosjakelu on saatu pyörimään,” apteekkari Hilkka Lakeus kehuu kolmea annosjakelua hoitavaa farmaseuttia.

Tässä onkin ensimmäinen oppi: annosjakelu vaatii hyvän, tarkan ja luotettavan tiimin.

“Kun annosjakelun määrä kasvaa merkittävästi, sen hoitamisen resursointi täytyy miettiä oikein”, Lakeus kertoo.

Arabianrannan apteekissa annosjakelun hoitamiseen menee noin 2 työpäivää viikossa. Annosjakelua tekee vuorollaan kolme farmaseuttia, Emma Turpeinen, Gun Kukkonen ja Essi Majaneva, jotka pystyvät tukemaan, tuuraamaan ja lomittamaan toisiaan.

Tarkkuutta, aikaa ja pelisäännöt kuntoon

“Annosjakelu vaatii tarkkuutta ja jatkuvaa keskittymistä. Kun sitä tekee, siihen pitää keskittyä kunnolla”, Emma Turpeinen kertoo. Arabianrannan apteekissa tilapäinen työvoima tuuraa annosjakeluun keskittynyttä farmaseuttia asiakaspalvelussa.

“Pelisäännöt pitää olla kunnossa apteekkien ja hoitopaikkojen sairaanhoitajien välillä, ettei tarvitse koko ajan soitella ja selvittää asioita”, Essi Majaneva neuvoo.

“Aika on tärkeä. Aikaa pitää varata ruhtinaallisesti, varsinkin alussa, kun annosjakelun asiakkaat ja tilaukset syötetään järjestelmään”, Gun Kukkonen kertoo.

Seuraavilla tilauskerroilla annosjakelun hoitaminen nopeutuu huomattavasti MAXXin uusio-ostokerran avulla.

Hyvä koulutus alkuun

Alussa kaikki kolme farmaseuttia saivat MAXXin annosjakelukoulutuksen. “Se oli hyvä koulutus Receptumilta. Auttoivat meitä tosi paljon alussa”, Kukkonen kertoo.

“Näin suuressa annosjakelun määrässä pitää huomioida resurssien lisäksi myös tarvittavat tilat. Meillä onneksi on täällä hyvin tilaa annosjakelun hoitamiseen”, Hilkka Lakeus kertoo.

Annosjakelua koskeva lainsäädäntö on muuttumassa tämän hetken tietojen perusteella huhtikuussa.

“Receptum kertoi jo koulutuksessa, mitä kaikkia muutoksia MAXXin annosjakeluun on tulossa”, Emma Turpeinen kertoo. Arabianrannan apteekissa suhtaudutaankin luottavaisesti uuteen annosjakeluun ja siihen että homma toimii hyvin myös huhtikuussa muutosten jälkeen.