Lääkekustannusten leikkauksiin tähtäävä eduskunnan hyväksymä lakipaketti on iso asia apteekkien liiketoiminnalle ja lääkehoidolle. 1.1.2017 voimaan tulevien lakimuutosten tavoitteena on 150 miljoonan euron säästöt lääkekustannuksissa seuraavilla tavoilla: lisätään lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennetään lääkejätettä, edistetään rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistetaan erityiskorvausjärjestelmää.

Olemme koonneet tähän artikkeliin lakimuutosten merkittävimmät asiat apteekkien näkökulmasta.

1. Apteekkien liikevaihto pienenee noin 5 prosenttia

Lakimuutoksilla on erittäin merkittävä vaikutus apteekkien liiketoimintaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan lakimuutosten vaikutus lääkemyyntiin tarkoittaa noin 5 prosentin laskua apteekkien liikevaihtoon.

Apteekkariliiton laskelmien mukaan apteekkien liikevaihto laskee keskimäärin  187 000 euroa eli 5,4 prosenttia ja liikevoitto pienenee keskimäärin 47 000 euroa eli 17,8 prosenttia. Todellinen apteekkikohtainen vaikutus riippuu kuitenkin kunkin apteekin myynnin rakenteesta.

2. Viitehinnan hintaputki kapenee

Lääkkeiden viitehinnan hintaputki kapenee merkittävästi nykyisestä 1,5-2 eurosta 50 senttiin. Viitehinta määräytyy vuodenvaihteen jälkeen siis siten, että edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa. Lisäksi viitehintajärjestelmä laajenee koskemaan myös rinnakkaistuontivalmisteita.

Muutoksen tavoitteena on lisätä hintakilpailua. Apteekkien näkökulmasta viitehinnan hintaputken kapeneminen voi helpottaa apteekkien arkea ja myös varastonhallintaa, koska ero apteekin varastossa olevan valmisteen ja halvimman markkinoilla olevan valmisteen hintaero tulee pienentymään.

3. Diabetes-lääkkeet vain osin korvattaviksi

Yksi laajimmista eduskunnan päätöksistä koskee diabetes-potilaiden lääkitystä. Vuodenvaihteessa diabeteslääkkeistä kaikki muut kuin insuliinivalmisteet siirretään ylimmästä erityiskorvausluokasta (100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %). Insuliinivalmisteet säilyvät edelleen ylimmässä erityiskorvausluokassa.

Omassa lausumassaan eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa välittömästi lainsäädännön voimaantultua diabeteslääkkeiden erityskorvausluokan muutoksen vaikutuksia diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön ja ryhtyy seurannan perusteella mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin.

Asiakaspalvelussa nämä muutokset aiheuttavat varmasti haastavia tilanteita. Apteekkien kannattaakin miettiä loppuvuoden aikana, miten muutos ja muutoksen syyt kannattaa kertoa asiakkaille.

4. Biosimilaarit lääkevaihdon piiriin

Biosimilaarit tulevat vaihtokelpoisiksi siten, että hoitava lääkäri päättää vaihdosta ja valvoo sen toteutusta. Biosimilaarien hinnoittelusäännökset muuttuvat siten, että korvattavuuden saamiseksi markkinoille tulevan ensimmäisen biosimilaarin hinnan tulee olla vähintään 30 prosenttia alempi kuin korvausjärjestelmässä olevan alkuperäisvalmisteen.

Biosimilaarien valmisteiden lääkevaihto ei tule tapahtumaan apteekissa, vaan vaihtovelvoite on lääkkeen määrääjällä: Jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaareja, tulee lääkkeen määrääjän ensisijaisesti valita näistä vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin toimiessaan lääkärin tulee perustella valintansa lääketieteellisesti ja merkitä perustelu potilasasiakirjoihin.

5. Epilepsia-lääkkeet lääkevaihdon alaisuuteen

Epilepsia-lääkkeet ovat tulossa lääkevaihdon alaisuuteen silloin kun niitä käytetään muun sairauden kuin epilepsian hoitoon. Samalla apteekeille on tulossa tulkintavastuuta sen suhteen, mihin hoitoon lääkkeitä käytetään. Tämän hetken tiedon mukaan epilepsian hoidon tulkinta tehdään apteekissa joko lääkärin vaihtokiellon, annosohjeeseen tai reseptiin merkityn käyttöaiheen perusteella.

MAXXiin tulee epilepsialääkkeitä käsitellessä automaattisia toimintoja ja tarvittavia tarkistusnäkymiä, jotta farmaseutti voi mahdollisimman sujuvasti tehdä oikeat merkinnät reseptinkäsittelyssä. Tarkemmat ohjeet epilepsialääkkeiden reseptinkäsittelystä julkaistaan MAXXnetissä.

6. Korvattavien lääkkeiden toimitusvälit muuttuvat

Myös peruskorvattaville lääkkeille on tulossa aikaraja sille, milloin potilas saa seuraavan kerran tulla hakemaan lääkettä. Tämän hetken arvion mukaan lääkkeitä voi ostaa kerrallaan korkeintaan 3 kuukauden annoksen korvattuna. Seuraavan kerran potilas voi ostaa samoja lääkkeitä 3 viikkoa ennen kuin aikaisemmin ostettu 3 kuukauden annos loppuu. 2 kuukauden toimituksissa jousto on 2 viikkoa ja 1 kuukauden toimituksissa 1 viikon.

Näin menettely vastaa erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettavaa käytäntöä.  Samalla erityiskorvattavien lääkkeiden aikarajat ovat muuttumassa vastaaviksi kuin peruskorvattavilla lääkkeillä. Muutoksella pyritään vähentämään lääkehävikkiä.

Lääkepaketin hinnan ylittäessä 1000 euroa saa apteekki saa toimittaa korvattuna korkeintaan kuukauden lääkkeet kerrallaan.

Apteekin ei tarvitse huolehtia aikarajoista itse, koska rakennamme MAXXiin automaattiset toiminnallisuudet huomioimaan vuodenvaihteen muutokset.

7. Ei enää paperireseptejä

Yksi keskeinen iso muutos on paperireseptien pakollinen muuttaminen sähköisiksi. Jos vuodenvaihteen jälkeen lääkäri määrää paperireseptin, apteekilla on velvollisuus muuttaa se sähköiseksi. Tämä johtaa siihen, että käytännössä lähes kaikki reseptit tulevat olemaan sähköisiä.

Apteekkien kannalta tämä on lopulta hyvä asia, vaikka alkuvuonna paperireseptien muuttaminen sähköisiksi saattaa työllistääkin. Kun paperiresepteistä luovutaan, apteekit pystyvät keskittymään eResepti-prosessin kehittämiseen ilman paperireseptien taakkaa. Samalla myös me Receptumissa pystymme entistä aktiivisemmin kehittämään eReseptien toiminnallisuuksia ja siten tehostamaan apteekkien toimintaa entisestään.

8. Reseptien voimassaoloaika pitenee

Kun nyt reseptit voivat olla voimassa korkeintaan yhden vuoden, pitenee ensi vuoden alussa reseptien voimassaoloaika  kahteen vuoteen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Huumausainereseptit ja pkv:t sekä seokset, jotka sisältävät huumausainetta tai pkv:tä, ovat voimassa enintään yhden vuoden määräämispäivästä.

Asiakkaan kannalta muutos on hyvä, kun harvemmin tarvittavat reseptit ovat voimassa selvästi nykyistä pitempään. Toisaalta eri reseptien erilainen voimassaoloaika voi tuoda omia haasteitaan apteekkien asiakaspalveluun.

9. Toimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle

Perustoimeentulotuen käsittely ja maksaminen siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Samalla apteekkien arki toimeentulotukeen perustuvien lääkkeiden maksusitoumusten käsittelyssä ja maksamisessa helpottuu. Lue lisää tästä muutoksesta tästä artikkelista.

10. Muutosten vaikutuksia voi arvioida helposti MAXXin raporteista

Olemme koonneet neljä vinkkiä, miten MAXXin avulla voi helpolla tavalla arvioida lakimuutosten vaikutuksia apteekkien myyntiin ja tulokseen. Muutosten vaikutuksia oman apteekin talouteen voi apteekki helposti tutkia myyntigrafiikassa apteekkimaksukorjatun katteen avulla. Lue lisää näistä vinkeistä tästä artikkelista.