Vuodenvaihteessa tulossa oleva lääkekustannusten leikkauksiin tähtäävä lakipaketti on iso asia apteekkien liiketoiminnalle. Hallituksen tavoitteen 150 miljoonan euron säästöjen yksityiskohdat ovat vielä eduskunnan käsittelyssä, mutta jo nyt jokaisen apteekki voi arvioida, mitä hallituksen esittämät muutokset vaikuttavat oman apteekin toimintaan.

Apteekkariliiton laskelmien mukaan säästöjen mittaluokka apteekkien toimintaan on erittäin merkittävä. Apteekkien liikevaihto laskee keskimäärin  187 000 euroa eli 5,4 prosenttia ja liikevoitto pienenee keskimäärin 47 000 euroa eli 17,8 prosenttia. Todellinen vaikutus riippuu kuitenkin kunkin apteekin myynnin rakenteesta.

Kokosimme neljä vinkkiä, miten MAXXin avulla voi helpolla tavalla arvioida muutosten vaikutuksia. Muutosten vaikutuksia oman apteekin talouteen voi apteekki helposti tutkia myyntigrafiikassa apteekkimaksukorjatun katteen avulla.

Myynnin rakenne ratkaisee vaikutuksen suuruuden

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan lääkkeiden viitehinnan hintaputki kapenee. Hallituksen esityksen mukaan hintaputki olisi kapenemassa nykyisestä 1,5-2 eurosta 50 senttiin. Oletettevasti nyt hintaputken yläpäässä pysyttelevien valmisteiden hinnat tulevat tippumaan, mikä vaikuttaa apteekin liikevaihtoon ja katteeseeen.

Mitä enemmän apteekki myy reseptituotteita ja nimenomaan vaihtokelpoisia lääkkeitä, sitä suurempi hintojen alentumisen vaikutus apteekin talouteen on. Mitä enemmän apteekki myy muita tuotteita, sitä pienempi vaikutus on. Tätä voi tutkia helposti MAXXissa ottamalla raportin vaihtokelpoisten valmisteiden myynnistä.

Epilepsialääkkeet lääkevaihdon piiriin

Epilepsia-lääkkeet ovat tulossa lääkevaihdon alaisuuteen silloin kun niitä käytetään muun sairauden kuin epilepsian hoitoon. Epilepsialääkkeiden myynnin voi analysoida rajaamalla MAXXin myyntiraportin ATC-koodin N03 avulla.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida muutoksen taloudellista vaikutusta, mutta raportista näkee, paljonko apteekkimaksukorjattua katetta epilepsia-lääkkeiden myynti tuo.

Lääkkeiden toimitusvälin muutoksen vaikutus pieni

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan korvattavien lääkkeiden toimitusvälit muuttuvat. Muutoksella pyritään vähentämään lääkehävikkiä. Esimerkiksi lääkepaketin hinnan ylittäessä 1000 euroa saa apteekki saa toimittaa korkeintaan kuukauden lääkkeet kerrallaan.

Tällä ei ole suurta merkitystä taloudellisesti, mutta mielenkiinnosta apteekki voi ottaa raportin yli 1000€ maksavista valmisteiden myyntimääristä (kpl), niin silloin saa kuvan miten suuri määrä tällaisia myyntitapahtumia apteekissa on.

Biosimilaarit valmisteet lääkevaihdon piiriin

Valmisteilla olevan muutoksen mukaan myös ensimmäinen biosimilaarivalmiste tulee lääkevaihdon piiriin.  Tietojemme mukaan ensimmäinen tällainen valmiste tulee olemaan Lantus.

Tuotteen katetta voi tutkia MAXX:n myyntiraporteissa rajauksella ”Lantus”, jolloin näkee tuotteen myynnin vaikutuksen apteekkimaksukorjattuun katteeseen.