MAXX verkossa: Verkkoapteekkien alustoissa on monia mahdollisuuksia, joista valita. Valikoimassa on pitkälle valmiiksi suunniteltuja ratkaisuja, joiden lisäksi apteekkari voi valita myös täysin omiin tarpeisiinsa räätälöidyn verkkoapteekin. Näin teki apteekkari Samuli Ojala Oulun Keskus Apteekista.

Takaisin

Haluatko perustaa verkkoapteekin? Ole yhteydessä receptumlaiseesi!

Apteekkari Samuli Ojala oli hankalassa paikassa. Koronan johdosta Ojalan kivijalka-apteekin asiakaskunta väheni pahimmillaan 40 prosentilla ja Oulun Keskus Apteekin henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan.

Haasteessa oli hopeareunuksensa: kun apteekkiarjen kiire väheni, oli viimeinkin mahdollista kohdentaa resursseja jo pitkään ajatuksissa kyteneen verkkoapteekin perustamiseen.

Ojala sai hankkeelleen valtion projektitukea, jolla hän sai otettua lomautettua henkilökuntaansa takaisin töihin.

–Hyödyimme siitä myös niin, että olemme saaneet vietyä muitakin sellaisia kehityshankkeita eteenpäin, joille ei olisi tavallisesti löytynyt aikaa hektisessä apteekkiarjessa, Samuli Ojala kiittelee.

Verkkoapteekin tavoitteena kivijalka-apteekin palvelu – ja vähän enemmän

Apteekkari Samuli Ojala halusi apteekkinsa verkkoversiosta nimenomaan heille räätälöidyn verkkoapteekin. Hän oli jo aiemmin urallaan tehnyt yhteistyötä tutun verkkoratkaisutoimijan kanssa, ja ottikin heti yhteyttä Origodesignin Erkki Kirjalaiseen.

Sopivan verkkoapteekkiratkaisun etsiminen lähti liikkeelle surffaamalla netissä.

–Kävin kokeilemassa eri verkkokauppoja alasta riippumatta, asioin ja tunnustelin niiden käyttökokemusta. Kyselin myös kokemuksia kentältä ja seurasin, millaisia ratkaisuntarjoajien malleja on olemassa, Samuli Ojala kertoo.

Ojala listasi mielekkäimpiä verkkokauppoja ja pallotteli niiden ominaisuuksia Erkki Kirjalaisen kanssa. Taustatyön johdosta löytyi sopiva alusta, jolle alettiin luoda Oulun Keskus Apteekin omaa verkkoapteekkia.

Apteekkari Ojala halusi verkkoapteekistaan yhtä lailla lähialueen asukkaita palvelevan kuin mitä kivijalka-apteekki on. Verkko-ostosten kuljetuspalvelu hoituu yhteistyössä taksiyrittäjä Kaikkosen kanssa ja kuljetuksen hinnoittelu perustuu postinumeroalueisiin.

Ojalalle oli erityisen tärkeää tehdä farmaseutin ja asiakkaan virtuaalinen kohtaaminen mahdollisimman saumattomaksi, vaikka henkilöt eivät kohtaakaan kasvotusten. Se ratkaistiin teksti-, ääni- ja videochatin avulla.

Apteekkari Samuli Ojala halusi verkkoapteekistaan yhtä lailla palvelevan kuin mitä kivijalka-apteekki on. Hän toivoo asiakkaiden löytävän Oulun Keskus Apteekin videochatin pariin.

Origodesignin Erkki Kirjalainen kertoo, että Oulun Keskus Apteekin videochat mahdollistaa reseptitilauksen tekemisen yhdessä putkessa suoraan alusta loppuun.

–Kun reseptilääkkeitä ostava asiakas on apteekkiasiointinsa kanssa lääkeneuvonnan vaiheessa, niin asiakkaan selaimeen avautuu automaattisesti videoyhteys apteekin farmasistin kanssa. Asiakas eri tarvitse mitään teknistä palikkaa siihen väliin avaamaan yhteyttä.

Samaan aikaan Oulun Keskus Apteekissa farmasisti voi käsitellä reseptitilauksen ja asiakaskohtaamisensa jälkeen vapauttaa lääkkeen eteenpäin maksuun, ja apteekkiasiointi voi jatkua siitä eteenpäin normaalisti. Näin asiakkaan ei tarvitse erikseen odottaa farmaseutin soittoa puhelimeensa lääkeneuvonnan vuoksi.

Apteekkari Samuli Ojala toivoo asiakkaiden ottavan hyödyn irti videochatista.

–Jos olet kiireinen, etkä välttämättä ehdi apteekkiin asioille, niin voit avata videoyhteyden apteekin farmaseutin kanssa. Se on ihan sama tilanne, kuin jos olisit fyysisesti apteekissa. Reseptitoimitus ei eroa mitenkään siinä kohtaa, olipa se verkon yli tai ei.

Pallotteluavusta hyötyä sopivan verkkoapteekkiratkaisun etsimisessä

Verkkoapteekin perustaminen ajatuksesta avaamiseen käy sitä sutjakammin, mitä aiemmin on heti aluksi kartalla ratkaisuvaihtoehdoista ja myös viranomaisten verkkoapteekkitoiminnan vaatimuksista.

Apteekkari saa pallotteluapua verkkoapteekkiratkaisunsa etsimiseen suoraan Receptumilta, ja MAXXiin voi liittää erilaisia verkkoapteekkiratkaisuja.

Tarjolla on tekniikaltaan perinteisempiä, ensimmäisten joukossa perustettuja verkkoapteekkiratkaisuja, jotka toimivat hyvin tänäkin päivänä. Uusissa ratkaisuissa on paljon automatisointimahdollisuuksia, ja niiden toimintaominaisuuksia voi pitkälti räätälöidä apteekkarin toiveiden mukaisiksi. Uudemmissa ratkaisuissa saatetaan hyödyntää myös digitaalisen markkinoinnin automaatio-ominaisuuksia.

Oulun Keskus Apteekin verkkoapteekkiratkaisu räätälöitiin apteekin tarpeisiin sopivaksi.

Receptumin projektipäällikkö Tanja Jusslin on ollut apteekkareiden apuna verkkokauppaprojekteissa usein heti alusta saakka. Receptum auttaa sopivan ratkaisun löytämisessä, Fimean ennakkoilmoituksen laatimisessa, verkkoapteekin rakennusvaiheessa ja käyttöönotossa.

–Apteekkarilla tulisi olla verkkoapteekkinsa ratkaisu selvillä jo ennakkoilmoitusta tehdessä. Autamme apteekkaria koko prosessissa sopivan verkkokauppa-alustan löytämisestä verkkoapteekin käyttöönottoon saakka. Asiantuntijana varmistamme, että kaikki tekniset ratkaisut on toteutettu Fimean määräyksiä noudattaen, Tanja Jusslin kertoo.

Hyvä ennakkotyö jouduttaa verkkoapteekin käyttöönottoa

Verkkoapteekin perustaminen on monisyinen projekti, jossa ovat osallisina vähintäänkin apteekkari, verkkoapteekkiratkaisun toimittaja ja apteekkiohjelmiston edustaja.

–Apteekilla olisi hyvä olla joku oma nimetty henkilö, joka vetää projektia apteekin puolelta. Näin verkkoapteekki saadaan toimintaan hallitusti, projektipäällikkö Tanja Jusslin sanoo.

Verkkoapteekin perustaminen ideasta avaamiseen saattaa tapahtua alle puolessa vuodessa. Erilaiset käyttöluvat ja niiden odottaminen vievät aikaa, ja aikatauluun vaikuttavat erityisesti myös verkkoapteekkialustan toiminnallisuuksien ja verkkokaupan ulkonäön suunnitelmat.

–Onnistunut käyttöönottoprojekti lähtee siitä, että asiakas on miettinyt verkkoapteekkiprosessiaan ja mitä hän haluaa. Apteekkari saa meiltä vetoavun projektille, ja yhdessä asiakkaan ja verkkokauppatoimittajan kanssa palaveeraamme ja sovimme aikataulusta, jotta kaikki tietävät mitä tapahtuu ja milloin.

Apteekkari Samuli Ojala tutustui erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin etsiessään Oulun Keskus Apteekille sopivaa verkkoapteekkiratkaisua.

Tiivis yhteistyö mahdollistaa saumattoman toiminnan, testauksen ja asennuksen, ja kaikki mutkat matkassa selvitetään heti.

Tanja Jusslin oli mukana varmistamassa apteekkari Samuli Ojalan verkkoapteekin käyttöönottoa. Samuli Ojala kiittelee Receptumin ja verkkoapteekkiratkaisun toimittajan ammattitaitoa ja sujuvaa yhteistyötä.

–Koin että molemmat tuntevat apteekkialan ja tuotteen, ja puhuivat samaa kieltä. Lasken omaksi ansiokseni sen, etten yrittänyt sorkkia väliin vaan annoin koodista ymmärtävien ratkaista asiat itse – kunhan kaikki viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Olen tyytyväinen lopputulokseen!