Sami är ansvarig för Receptum Softwares utvecklingsenhet i Reso. Han har 20 års erfarenhet som systemutvecklare inom apoteksbranschen. En av hans styrkor är att han känner till apoteksbranschen och kan beakta den i programvaruarkitekturen.

sami.laaksonen@receptum.fi