Pirjo är erfaren professionell inom apoteks- och IT-området. Hon hjälper outtröttligt apotek med flyttningar och reparationer, samt IT-lösningar vid startande av nya apotek.

pirjo.ikonen@receptum.fi