Esa är veteran när det gäller förinstallationer. Han ser till att all hårdvara som levereras till apoteken har de nödvändiga programmen och att leveranserna håller tidtabellen.

esa.luukkonen@receptum.fi