Anne Palin är en erfaren projektledare för driftsättning och utveckling av IT-system och -lösningar. Hon har en stark bakgrund av att utveckla affärsverksamheter och processer i systemprojekt.

anne.palin@receptum.fi