Anne Palin on kokenut projektien johtaja IT-järjestelmien ja -ratkaisujen käyttöönotoissa ja kehittämisessä. Hänellä on vahva tausta liiketoiminnan ja prosessien kehittämisessä osana järjestelmähankkeita.

anne.palin@receptum.fi