Nämä vuodenvaihteen isot muutokset kannattaa huomioida jo nyt

Moni lääkkeiden korvauksiin ja sähköisiin resepteihin liittyvä asia on muuttumassa vuodenvaihteessa merkittävästi. Osa lakimuutoksista on valmisteluvaiheessa ja lopulliset päätökset valmistuvat vasta joulukuussa. 1.1.2017 moni asia tulee kuitenkin olemaan toisin. Keräsimme tähän artikkeliin sen mitä tiedämme muutoksista juuri nyt syyskuussa.

1. Ei enää paperireseptejä

Yksi keskeinen iso muutos on paperireseptien pakollinen muuttaminen sähköisiksi. Jos vuodenvaihteen jälkeen lääkäri määrää paperireseptin, apteekilla on velvollisuus muuttaa se sähköiseksi. Tämä johtaa siihen, että käytännössä lähes kaikki reseptit tulevat olemaan sähköisiä.

Apteekkien kannalta tämä on lopulta hyvä asia, vaikka alkuvuonna paperireseptien muuttaminen sähköisiksi saattaa työllistääkin. Kun paperiresepteistä luovutaan, apteekit pystyvät keskittymään eResepti-prosessin kehittämiseen ilman paperireseptien taakkaa. Samalla myös me Receptumissa pystymme entistä aktiivisemmin kehittämään eReseptien toiminnallisuuksia ja siten tehostamaan apteekkien toimintaa entisestään.

2. Reseptien voimassaoloaika pitenee

Kun nyt reseptit voivat olla voimassa korkeintaan yhden vuoden, pitenee ensi vuoden alussa reseptien voimassaoloaika  kahteen vuoteen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  Huumausainereseptit ja pkv:t sekä seokset, jotka sisältävät huumausainetta tai pkv:tä, ovat voimassa enintään yhden vuoden määräämispäivästä.

Asiakkaan kannalta muutos on hyvä, kun harvemmin tarvittavat reseptit ovat voimassa selvästi nykyistä pitempään. Toisaalta eri reseptien erilainen voimassaoloaika voi tuoda omia haasteitaan apteekkien asiakaspalveluun.

3. Korvattavien lääkkeiden toimitusvälit muuttuvat

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan korvattavien lääkkeiden toimitusvälit muuttuvat. Muutoksella pyritään vähentämään lääkehävikkiä.

Myös peruskorvattaville lääkkeille on tulossa aikaraja sille, milloin potilas saa seuraavan kerran tulla hakemaan lääkettä. Tämän hetken arvion mukaan lääkkeitä voi ostaa kerrallaan korkeintaan 3 kuukauden annoksen korvattuna. Seuraavan kerran potilas voi ostaa samoja lääkkeitä 3 viikkoa ennen kuin aikaisemmin ostettu 3 kuukauden annos loppuu. 2 kuukauden toimituksissa jousto on 2 viikkoa ja 1 kuukauden toimituksissa 1 viikon.

Näin menettely vastaisi erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettavaa käytäntöä. Samalla erityiskorvattavien lääkkeiden aikarajat ovat muuttumassa vastaaviksi kuin peruskorvattavilla  Lääkepaketin hinnan ylittäessä 1000 euroa saa apteekki saa toimittaa korkeintaan kuukauden lääkkeet kerrallaan.

Apteekin ei tarvitse huolehtia aikarajoista itse, koska rakennamme MAXXiin automaattiset toiminnallisuudet huomioimaan vuodenvaihteen muutokset.

4. Viitehinnan hintaputki kapenee

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaan lääkkeiden viitehinnan hintaputki kapenee. Kuinka paljon, se riippuu tulevista päätöksistä, mutta tämän hetken arvion mukaan muutos on merkittävä. Hintaputki olisi kapenemassa nykyisestä 1,5-2 eurosta 50 senttiin. Muutoksen tavoitteena on lisätä hintakilpailua.

Apteekkien näkökulmasta viitehinnan hintaputken kapeneminen voi helpottaa apteekkien arkea ja myös varastonhallintaa, koska ero apteekin varastossa olevan valmisteen ja halvimman markkinoilla olevan valmisteen hintaero tulee pienentymään.

5. Tulkintavastuuta apteekeille

Valmisteilla olevan lakimuutoksen seurauksena apteekeille on tulossa tulkintavastuuta sen suhteen, mihin hoitoon lääkkeitä käytetään. Epilepsia-lääkkeet ovat tulossa lääkevaihdon alaisuuteen silloin kun niitä käytetään muun sairauden kuin epilepsian hoitoon.

Tässä vaiheessa on vielä avoinna mihin perustuen tulkinta tehdään. Tämä voi olla hankala asia, koska se lisää apteekkien tulkintavastuuta. Tulevaisuudessa  myös muita lääkeryhmiä tulee varmasti vastaavanlaisten korvaussääntöjen piiriin. Tulkinnan pitäisi olla apteekkilaisille niin selvää, että asiakaspalvelussa toiminta näissäkin tapauksissa olisi mahdollisimman yksinkertaista.

6. Biosimilaarit lääkevaihdon piiriin

Valmisteilla olevan muutoksen mukaan myös ensimmäinen biosimilaarivalmiste tulee lääkevaihdon piiriin. Biosimilaarien valmisteiden lääkevaihto ei kuitenkaan tulisi tapahtumaan apteekissa, vaan vaihtovelvoite on lääkkeen määrääjällä: Jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaareja, tulee lääkkeen määrääjän ensisijaisesti valita näistä vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin toimiessaan lääkärin tulee perustella valintansa lääketieteellisesti ja merkitä perustelu potilasasiakirjoihin.

Samalla diabeteksen hoidossa tietyt lääkkeet eivät ole enää kokonaan korvattavia vaan ne siirretään alempaan erityiskorvattavuuden luokkaan.

Asiakaspalvelussa nämä muutokset aiheuttavat varmasti haastavia tilanteita. Apteekkien kannattaakin miettiä loppuvuoden aikana, miten muutos ja muutoksen syyt kannattaa kertoa asiakkaille.

7. Toimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle

Perustoimeentulotuen käsittely ja maksaminen siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Samalla apteekkien arki toimeentulotukeen perustuvien lääkkeiden maksusitoumusten käsittelyssä ja maksamisessa helpottuu. Lue lisää tästä muutoksesta alla olevasta artikkelista.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle – apteekkien arki helpottuu