Mikä kaikki annosjakelussa muuttuu huhtikuun alussa?

Annosjakelun korvauslaskenta muuttuu eduskunnan päätöksellä 1.4.2015. Apteekkien näkökulmasta suurin muutos on siirtyminen 12 viikon ostokerroista 2 viikon ostokertoihin.

Muutos yksinkertaistaa ja nopeuttaa annosjakelua, kun muutokset annosjakeluun voidaan tehdä kahden viikon välein helpolla tavalla. Tähän asti annosjakelun toimintamallissa on ollut paljon erilaisia turhan monimutkaisia sääntöjä, joiden mukaan lääkkeiden vaihdot ja muutokset on pitänyt hoitaa 12 viikon ostokerran aikana. Tämä monimutkaisuus poistuu nyt annosjakelusta.

Asiakas saa uudella toimintamallilla huomattavasti pienempiä laskuja. Kun aikaisemmin annosjakelun ostokerta oli avoinna kolmen kuukauden ajan ja vasta sen jälkeen ostokerta voitiin kuitata tehdyksi ja siirtää laskutukseen, niin nyt 1.4.2015 jälkeen aloitetut ostokerrat voidaan siirtää laskutukseen kahden viikon välein.

Apteekin annosjakelun lääkkeisiin sidotut rahat tilittyvät myös aikaisempaa nopeammin apteekille aikaisemman kolmen kuukauden sijaan kuukauden rytmissä.

MAXXissa annosjakeluoston uusiminen kahden viikon välein ei aiheuta lisätöitä. Päinvastoin, uudistamme ohjelmaa sillä tavalla, että annosjakelu tulee aikaisempaa paljon helpommaksi ja nopeammaksi tehdä.

Annosjakelun muutokset antavat apteekeille erinomaisen mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ja parantaa tulosta.

Lue lisää miten kannattaa varautua uuteen annosjakeluun, jotta saa siitä kaiken hyödyn irti.