Reseptinkäsittely MAXXin kautta onnistuu jatkossa entistä sujuvammin järjestelmän uudistusten myötä. Lopputulos syntyi farmaseuttien käyttökokemusten pohjalta, kertovat Receptumin kehitysjohtaja Mika Weckström ja asiakastuen kouluttaja Aija Toivanen.

Farmaseutti käy läpi monta eri vaihetta ja osa-aluetta toimittaessaan asiakkaalle tarvittavaa lääkettä reseptinkäsittelyssä. Alunperin paperisen reseptin pohjalta luotu digitalisointi ei palvele enää nykypäivän tarpeita. Farmaseutin työtä voidaankin helpottaa reseptinkäsittelyn käyttöliittymää kehittämällä, niin että se toimii saumattomasti farmaseutin työtä tukien.

Jatkuvasti järjestelmiään kehittävä Receptum tuo apteekeille käyttöön uuden MAXX Sujuvan, joka nimensä mukaisesti sujuvoittaa reseptinkäsittelyä.

MAXX Sujuvan myötä reseptinkäsittely on entistä intuitiivisempaa

Projektissa sen alkusykkeistä mukana ollut kehitysjohtaja Mika Weckström kertoo MAXX Sujuvan ydinajatuksen olleen sähköisessä reseptissä.

–Suurin muutos aiempaan on se, että reseptinkäsittely on tehty sähköistä reseptiä miettimällä. Olemme tuoneet mukaan paljon automatiikkaa: järjestelmä osaa esimerkiksi täyttää kelan vaatimia tietoja automaattisesti tai ohjata täydentämään puuttuvia kohtia tarjoamalla farmaseutille tarvittavia tietoja avuksi avautuvien ikkunoiden avulla, Weckström kertoo.

Mika ja asiakastuen kouluttaja Aija Toivanen ovat olleet mukana miettimässä tarvittavia toimintoja ja niiden toteutumista järjestelmässä käytännön apteekkityötä helpottaen.

–Mitä lähemmäs käyttöönottoa mennään, oma rooli järjestelmänkehityksessä pienenee ja Aijan rooli asiakasrajapinnassa työskennellessä suurenee. Aija, joka on edellisessä elämässään tehnyt apteekkitöitä oikeasti, pystyy sanomaan miten asioiden pitäisi mennä, Mika kuvailee farmaseuttikollegansa Aijan osuutta järjestelmäkehityksessä.

MAXXin intuitiivisuus onkin mahdollista nimenomaan asiantuntevan kehitystyön myötä: käyttäjän työ täytyy tuntea, jotta osaa luoda sen toteuttamiseksi mahdollisimman päteviä työkaluja.

–Tätä työtä on tehty huolellisesti kuuntelemalla farmaseuttien kommentteja ja jututtamalla heitä arjen tekemisestä, Aija Toivanen kertoo.

Nämä ominaisuudet päivittyvät reseptinkäsittelyyn MAXX Sujuvan myötä

MAXX Sujuva tuo reseptinkäsittelyyn monia työtä nopeuttavia ominaisuuksia. Kelan korvattavuustietoihin ja annosteluvideoihin pääsee jatkossa suoraan reseptinkäsittelystä Lisäksi lisäteksti-kentissä lukee missä kyseiset tekstit näkyvät kelan tai reseptikeskuksen päässä.

Tuotevalintaan liittyviä parannuksia tulee rutkasti:

  • • Eri pakkauskokojen ja ainoastaan eri tehtaan valikoimassa olevien erikokoisten tuotteiden geneeristen valinta on jatkossa sujuvaa ja helppoa, koska kaikki mahdolliset pakkauskoot näkyvät suoraan farmaseutille.
  • • Valmisteiden kohdalle on jatkossa merkitty selvästi, onko tuote reseptille määrätty tuote, halvin versio tuotteesta tai onko se sama tuote, joka toimitettiin edellisellä kerralla.
  • • Markkinoijan nimi näkyy jatkossa suoraan tuotevalinnassa: tämä ominaisuus helpottaa valintaa erityisesti rinnakkaismaahantuoduissa valmisteissa.
  • • Järjestelmä herjaa aina, jos tuotetta ollaan vaihtamassa väärään vahvuuteen tai lääkemuotoon.
  • • Tuotteen saatavuus tai sen mahdolliset saatavuusongelmat, sekä tuotteen saldo näkyvät suoraan tuotteen kohdalla.
  • • VNR saadaan näkyviin tuotevalinnassa.

Korvattavuuden osalta MAXX Sujuva tuo reseptinkäsittelyyn seuraavat helpotukset:

  • • Lääkkeen korvattavuus on jatkossa näkyvissä selkeällä symbolilla järjestelmässä.
  • • Asiakkaan hinta-arvio näkyy suoraan tuotteen ja ostokerran osalta, kuten myös mahdollinen valmisteen viitehintaputken hintaylitys.
  • • Järjestelmä ohjaa suoralla linkillä valmisteen kelakorvaustietoihin.
  • • Järjestelmä näyttää selkeästi mahdollisen asiakkaan alkuomavastuun ja jäljellä olevan vuosiomavastuun.

Toiveiden säilö viitoittaa järjestelmänkehitystä

Receptum kehittää järjestelmäänsä ja tuotteitansa apteekkialan ammattilaisten työnkuvien, tarpeiden ja käyttökokemusten pohjalta. Ammattilaisia kohdataan ja kuullaan paitsi kentällä työskentelyn myötä niin myös ammattilaistapahtumissa, kuten messuilla.

–Receptumin asiakastuella on toiveiden säilö, jonne kirjataan kaikki MAXXia koskevat palautteet ja toiveet. Toiveiden kohdalla mietitään, onko se syytä toteuttaa asiakkaan toivomalla tavalla vai löytyisikö asiaan jokin toimivampi ratkaisu, kertoo apteekkilaisia kouluttava Aija Toivanen.

Aija kertoo nimenomaan koulutustilanteiden olevan todella silmiä avaavia tilanteita, koska niiden aikana receptumlaiset näkevät suoraan, millaisia tarpeita asiakaskunnassa herää.

Mitkä toiveet ovat nousseet ylitse muiden?

–Perustyön ketteryys on nykyaikana todella tärkeää – niin että prosessit ovat yksinkertaisia, mutta lääkitysturvallisuus säilyy, Aija kertoo.

Moni toivoo mahdollisimman automatisoituja toimenpiteitä esimerkiksi niiden tilanteiden varalle, kun tuotteissa on toimitushaasteita tai jos tuotteisiin liittyy paljon kelan edellyttämiä toimenpiteitä.

–Järjestelmästä toivotaan sellaista, että olisi mahdollisimman vaikea tehdä virheitä sitä käytettäessä, Aija summaa.

Mika Weckström jatkaa samasta aiheesta:
–Potilasturvallisuus on aina kaiken toiminnan tärkein asia. Seuraavana järjestyksessä tulee talouspuoli – että korvauksista asiakkailta peritään oikeita summia. Kela sakottaa apteekkia 50 euroa aina, jos apteekki tekee virheen lääkekorvauksissa, Mika kertoo.

Receptum pyrkiikin tuomaa apuja farmasisteille siinä, millä perusteella ja kuinka pitkään korvauksia saa antaa asiakkaalle. Järjestelmä ohjaakin farmasistia suoraan kelan sivuille katsomaan tuotteita koskevia sääntöjä, jotta farmasistin ei tarvitsisi murehtia kaiken muistamista.

Reseptinkäsittelyn sujuvoittaminen näkyy lopulta apteekkitaloudessa.

–Jos farmasisti selviää normaalityöstä nopeammin, niin hän voi tarttua helpommin asiakkaan muihin tarpeisiin, joita voi ilmetä käynnin aikana, Aija Toivanen summaa ja Mika Weckström täydentää:

–Farmaseutin kaikista paras osaaminen on lääkeneuvonnassa ja lääkehoidon tuessa. Reseptinkäsittelymuutoksen myötä asiakkaan kohtaamiseen jää lisää aikaa.