Ruutuvihkoille, salatuille sähköposteille ja lukemattomille puheluille apteekkitilausten tekemisessä on tehokas vaihtoehto. Selaimella toimiva MAXX Hoitotieto -liittymä pienentää myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta lääketilauksissa ja täten parantaa potilasturvallisuutta. MAXX-apteekeille maksuton palvelu on helpottanut Sotkamon ja Pajamäen apteekkien työskentelyä.

Takaisin
  • Ota yhteyttä Receptumin myyntiin tai MAXX Asiakastukeen
  • MAXX Asiakastuki avaa apteekille hallintatunnukset, asentaa palvelun käyttövalmiiksi sekä ohjeistaa apteekin palvelun käyttöönottoa varten
  • MAXX Asiakastuki tukee apteekkia käyttöönotossa, kuten hoitajien ja hoitokotien perustamisessa sekä Hoitotieto-sivuston käytössä

Kierroksellaan oleva hoitaja kirjaa omaan ruutuvihkoonsa asiakkaan apteekkitilaukset. Matka jatkuu seuraavaan osoitteeseen ja vihko täyttyy asiakkaiden tarpeista. Lopulta hoitajan ja kollegojen ruutuvihkojen sisällöt listataan tietokoneelle ja lähetetään apteekkiin salatulla sähköpostilla, tai vihot kerätään ja toimitetaan kootusti apteekkiin.

Apteekissa vihoista kerätään tarvittavat tiedot, joista esimerkiksi reseptinkäsittelyssä tilataan asiakkaalle tarvittavat lääkkeet.

”Välillä ruutuvihkojen kirjaukset eivät ole olleet täysin selvät ja apteekista on jouduttu soittamaan hoitokotiin tarkennuksia vihkoon tehtyihin kirjauksiin. Välillä vihkoja on jäänyt hoitajien matkasta, eikä kaikkia tilauksia ole voitu tehdä”, Sotkamon apteekissa työskentelevä farmaseutti Jaana Pöyhönen kertoo.

Pöyhönen on käyttänyt työssään MAXX Hoitotieto -palveluliittymää yli vuoden. Hän kiittelee palveluliittymän suomia mahdollisuuksia, joiden myötä esimerkiksi paljon aikaa vievä puhelinliikenne hoitokotien kanssa on vähentynyt.

”Uusi systeemi vähentää puhelimella tehtyjen tilausten vastaanottamista. Hoitajat joutuivat aiemmin soittelemaan apteekkiin tehdäkseen esimerkiksi lisäyksiä tilauksiin, kun nykyään kaiken voi täydentää suoraan MAXX Hoitotietoon”, Pöyhönen kehuu. ”Jos hoitajien ja apteekin asiakastyötä keskeyttävää puhelinliikennettä vähentää, niin sehän on etu myös työntekijän kannalta.”

Hoitohenkilökunta voi tehdä tilauksia Hoitotiedon kautta mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Kommunikointi apteekin kanssa on helppoa ja nopeaa, kun sen voi tehdä milloin tahansa, eikä hoitajan tai farmaseutin asiakastyö keskeydy esimerkiksi puhelimella tehtyjen tarkennusten vuoksi.

”Hoitaja näkee asiakkaan lääkekortin tiedoista apteekin lähettämät viestit, jolloin apteekin ei tarvitse erikseen soittaa hoitajille tilauksiin liittyvistä tarkennuksista tai reseptien uusinnoista.”

Muistilapuista luopuminen tuntuu hyvältä

Pajamäen OLO-apteekissa työskentelevä farmaseutti Paavo Hiltunen hyödyntää työssään sekä Hoitotietoa että suojattuja sähköposteja ja puheluita. Hoitotietoa ei ole otettu käyttöön kaikkien Pajamäen apteekin hoitokotiasiakkaiden kanssa.

”Tilausten vastaanottaminen Hoitotiedon kautta on selkeämpää kuin muiden välineiden kautta. Kaikki palvelutapaukset saa parilla klikkauksella ja kirjaukset voi tehdä rutiininomaisesti – kun aiemmin esimerkiksi faksin saapumista odotettiin kieli vyön alla, että ehtiikö tilaukset tehdä apteekissa määräaikaan mennessä”, Hiltunen muistelee.

Farmaseutti kiittelee myös sitä, että ylimääräinen muistilappujen kirjoittaminen on jäänyt pois Hoitotietoa käyttäessä. Muistilaput saattavat kadota tai niissä saattaa olla epäselviä kirjauksia, eikä niistä käy aina ilmi, kuka on tehnyt minkäkin huomion esimerkiksi reseptin uusimiseen liittyen. Hoitotieto-liittymään jää merkintä kirjausten tekijästä ja tietoihin voi tehdä omia huomioita. Kirjauksia voi myös tarkastella taaksepäin aina tarvittaessa.

”Olin itse aikaisemmin täysin post-it-ihminen. En ollut täysillä mukana siirtymässä digitaalisiin työvälineisiin, vaan koin niiden hidastavan työtäni. Mieluummin kirjoitin lappuja. Muutosvastarintaa!” farmaseutti naurahtaa.

Annosjakelun voi hoitaa suoraan MAXX Hoitotiedon kautta

MAXX Hoitotiedon tarkoituksena on helpottaa apteekkien arkea. Yli 10 vuotta apteekkiarkea elänyt farmaseutti Saara Merasto hoiti apteekkivuosinaan hoitokotien tilauksia Hoitotiedolla.

Nykyään Receptumilla sovellusneuvojana ja kouluttajana työskentelevä Merasto arvostaa palveluliittymän ominaisuuksista erityisesti sitä, että virheen mahdollisuudet pienenevät Hoitotietoa käytettäessä.

”Se helpottaa kommunikointia ja vähentää virheen mahdollisuuksia: kun soitetaan puheluita ja kirjoitetaan viestejä paperille, paperi voi hävitä tai se annetaan väärälle henkilölle. Hoitotiedon myötä turvallisuus kasvaa ja turhia välivaiheita jätetään pois. Sen avulla kommunikointi tapahtuu suoraan oikeiden henkilöiden kesken”, Merasto ynnää.

Sotkamon apteekin Jaana Pöyhösen mielestä virheiden minimoiminen on yksi Hoitotiedon parhaimmista puolista. Kaikki asiakkaiden tiedot henkilötiedoista lääkeallergiatietoihin ja muihin huomioihin sijaitsevat MAXXissa jo valmiiksi, eikä niitä tarvitse kirjata esimerkiksi reseptinkäsittelyn yhteydessä hoitajan tekemistä vihkomerkinnöistä.

MAXX Hoitotieto on tuttu palvelu farmaseutti Jaana Pöyhöselle ja vakio työväline Sotkamon apteekissa.
Farmaseutti Jaana Pöyhönen käyttää MAXX Hoitotietoa päivittäin Sotkamon apteekissa.

”Joskus vihkoihin kirjatuissa asiakkaan henkilötiedoissa saattaa olla virheitä, esimerkiksi virheellinen nimi tai henkilötunnus. Hoitotiedossa kaikki asiakkaan tiedot tulevat varmasti oikein, kun ne valitaan suoraan tietojärjestelmästä”, Pöyhönen kertoo.

Receptumin Saara Merasto on huomannut apteekkivuosiensa aikana, etteivät apteekit ole välttämättä ottaneet MAXXia ja maksutonta Hoitotietoa käyttöönsä sen täydessä laajuudessa. Apteekit eivät välttämättä tiedä esimerkiksi sitä, että Hoitotieto-liittymän kautta voi hoitaa myös annosjakelun.

”Hoitotietoa osataan ehkä hyödyntää päivittäisessä rutiinissa tilaustoiminnassa, esimerkiksi palveluvalintatuotteissa: kosmetiikassa, vaipoissa, särkylääkkeissä, perusvoiteissa. Mutta sen kautta voi hoitaa myös esimerkiksi annosjakeluasiakkaiden lääkitysmuutoksia”, Merasto vinkkaa.

Ilman Hoitotiedon apuja lääkitysmuutokset voivat tulla apteekille paperisena.

”Hoitaja soittaa apteekkiin, kuinka tietylle asiakkaalle on tullut tietty lääkitysmuutos. Muutos pitää vielä erikseen lähettää faksilla kirjallisesti apteekille, tai sitten lääkitysmuutospaperit tulevat apteekille lääketilauksen yhteydessä.”

Hoitotiedon kautta hoitaja voi kertoa samat tiedot kirjallisesti suoraan apteekille.

Miten Hoitotiedon voi ottaa käyttöön?

MAXX-apteekit voivat ottaa Hoitotiedon käyttöönsä maksutta. Selainpohjaista käyttöliittymää ei tarvitse asentaa tietokoneelle, vaan hoitokodit voivat käyttää käyttöliittymää millä päätelaitteella tahansa.

”Apteekille luodaan omat tunnukset ja apteekki antaa käyttöoikeudet hoitokotiasiakkaidensa vastuuhoitajille”, Saara Merasto kertoo.

Receptum kouluttaa apteekin MAXX Hoitotiedon käyttöön, ja hoitokotiasiakkaiden edustajat kannattaa myös kouluttaa. Apteekkiarkea vahvasti vielä alkuvuodesta elänyt Merasto tiedostaa, että uuden työvälineen käyttöönotto saattaa tuntua työläältä.

”Osa apteekkiammattilaisista ei varmasti jaksa opetella täysin uusia digitaalisia työvälineitä. Jotkut kokevat kaiken uuden ja digitaalisen työtä helpottavana, kun taas toisille paperi on se ainut ratkaisu, mihin luotetaan”, Merasto sanoo ja jatkaa:

”Kaikkien Receptumin ohjelmistojen ja työvälineiden päämääränä on keskittää farmasistin aika tärkeimpään, eli lääke- ja asiakasneuvontaan, sekä minimoida lääkitykseen ja potilasturvallisuuteen liittyvät virheet.”

Sotkamossa MAXX Hoitotieto on otettu käyttöön kotisairaanhoidon ja yhden kunnan hoitokodin annosjakelun ulkopuolisissa tilauksissa. Se on myös käytössä yhden yksityisen hoitokodin annosjakelumuutosten ilmoittamisessa sekä annosjakelutilausten tekemisessä,
kertoo farmaseutti Jaana Pöyhönen.

”Aina sitä alussa miettii, että kun se vihko on niin kätevä, kun siinä se on nenän edessä! Ajattelin itsekin aluksi, että tietokoneella pitää hyppiä ruudusta toiseen ja se on hankalaa. Mutta sitten kun Hoitotiedon käytön oppii, niin se on kätevä”, Pöyhönen linjaa.