Loppuvuoden varastoa voi helposti kasvattaa tai vähentää tarpeen mukaan. Tämä edellyttää että apteekilla on käytössä myynnin mukainen tilaustapa.

Varaston optimoinnissa kannattaa huomioida vuodenvaihteessa tulevat muutokset, joilla on vaikutusta tuotteiden myynnin katteisiin. Muutosten vaikutuksista myyntiin voit lukea lisää täältä.

Varaston optimointi tehdään ostotilausten parametreja hetkellisesti muuttamalla. Oheinen kuva näyttää mitä parametreja kannattaa säätää varaston optimoimiseksi. (Huomaathan, että alla olevan kuvan parametrien numerot ovat vain esimerkki eivätkä suositus.)

1. Tilauspistettä muuttamalla

Ostotilausten parametreissä Tilauspiste kertoo missä vaiheessa tavara otetaan automaattisesti ostotilaukseen. Tämä on siis tuotteen niin sanottu hälytysraja.

Jos Tilauspistettä suurentaa, tavara otetaan tilaukseen aiemmin ja varasto kasvaa. Jos Tilauspistettä pienentään, tavara nousee tilaukseen myöhemmin ja varasto pienenee.

2. Maksimivarastoa muuttamalla

Ostotilausten parametreissa Maksimivarasto kertoo kuinka moneksi päiväksi tuotetta riittää toteutuneen myynnin perusteella arvioituna.

Jos Maksimivarastoa suurentaa, tavaraa riittää pitemmäksi aikaa eli varasto kasvaa. Jos maksimivarastoa pienentää, tavaraa riittää lyhemmäksi aikaa eli varasto pienenee.

receptum_maxx_varaston_optimointi