Vuoden opetusapteekki pitää tulevaisuuden farmasisteja arvossaan. Porin Karhu Apteekissa otetaan innolla vastaan yliopiston penkiltä tulevat työharjoittelijat, jotka katsovat asioita tuorein silmin. Suurin hyöty harjoittelusta saadaan perusteellisella perehdytyksellä.

Porin Karhu Apteekissa ollaan otettuja Vuoden opetusapteekin tittelistä. Vuosittain myönnettävä tunnustus annetaan apteekille, joka on järjestänyt esimerkillisellä tavalla työharjoittelujakson farmaseutiksi ja proviisoriksi opiskeleville. Vuoden opetusapteekki valitaan opiskelijoiden palautteen perusteella.

– On mukava saada positiivista palautetta! iloitsee Porin Karhu Apteekin apteekkari Veli-Matti Lehtola.

Karhu Apteekin monipuolinen palvelutarjooma antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua monenlaisiin työtehtäviin apteekissa. Apteekista tehdään myös kotihoidon lääketoimituksia ja pyöritetään verkkoapteekkia. Asiakaskohtaamisia saa siis harjoitella sekä kasvotusten että virtuaalisesti.

– Me olemme moderni apteekki esimerkiksi koneellisen annosjakelun ja verkkokauppatoiminnan osalta, apteekkari Lehtola sanoo.

Proviisoriksi opiskeleva Milla Tuuras aloittaa työharjoittelunsa Porissa keväällä. Karhu Apteekki ei ole vieras paikka Kuopion yliopistossa opiskelevalle Tuurakselle, koska hän on päässyt tekemään työvuoroja apteekissa jo aiemmin.

– Vuoden opetusapteekki -voitto oli iloinen yllätys! Tosin se ei yhtään ihmetytä, koska olen itsekin viihtynyt apteekissa todella hyvin, Tuuras kertoo.

Milla Tuuraksen matka proviisoriksi on edennyt farmaseutin opinnoissa toiselle vuosiluokalle. Farmasia-ala on tuntunut hyvältä.

– Tämä on asiakaspalveluammatti, joka perustuu vankkaan ammattitaitoon. On ihanaa olla ihmisten kanssa tekemisissä joka päivä. Toki myös työllistyminen näyttää valoisalta: töitä voi löytyä apteekkien lisäksi myös lääketeollisuudesta ja vaikkapa konsulttifirmoista, Tuuras sanoo.

Perehdytys ja ohjaus hyödyttävät sekä harjoittelijaa että apteekkia

Sekä harjoittelija että apteekkilaiset saavat eniten irti harjoitteluajasta, kun perehdytys ja ohjaus ovat kunnossa. Alkuaika oppilaan kanssa sitoo apteekin resursseja monella tapaa ja mitä perusteellisemmin oppilaita koulutetaan, sitä enemmän apteekki saa harjoittelujaksosta itsekin irti.

Apteekkiohjelmisto voi auttaa opiskelijaa apteekkiarjen opettelemisessa. MAXX tukee oppilaan ohjausta loogisella järjestelmällään ja ohjaa eteenpäin esimerkiksi silloin, kun apteekki saa uuden reseptiasiakkaan.

MAXXin käyttöön voi tutustua Receptumin koulutusmateriaalien avulla. Receptumilta löytyy perusteellinen koulutuskokonaisuus, jossa esitellään uudelle työntekijälle ohjelmiston perusominaisuuksia. Perusasioiden lisäksi apteekkari voi kouluttaa henkilökuntaansa monipuolisesti muiden apteekkiarjen aihealueiden osalta.

Apteekin kannattaa varautua harjoittelijan tuloon esimerkiksi vastuuhenkilöiden valitsemisella. Vuoden opetusapteekissa Milla Tuurasta auttavat kaksi vastuufarmaseuttia, Outi Kurittu ja Heidi Kuosku. Millan harjoittelun vastuuproviisorina on Jenna Koskiranta, joka uskoo nimenomaan vastuufarmaseuttien avun tuoneen Vuoden opetusapteekki -tittelin Porin Karhu Apteekkiin. Helposti saatavilla oleva tuki apteekkiarjessa tekee nimittäin harjoittelusta miellyttävää.

– Pyrimme kohtaamana jokaisen opiskelijan yksilönä. Moni opiskelija on kokenut esimerkiksi kehityskeskustelut tärkeiksi ja hyödyllisiksi, proviisori Koskiranta kertoo.

Porin Karhu Apteekin apteekkari Veli-Matti Lehtola ja proviisori Jenna Koskiranta ovat opiskelija Milla Tuuraksen tukena työharjoittelunsa aikana.
Porin Karhu Apteekin apteekkari Veli-Matti Lehtola ja proviisori Jenna Koskiranta ovat opiskelija Milla Tuuraksen tukena työharjoittelunsa aikana.

Tuleva harjoittelija Milla Tuuras on tehnyt vaikutuksen proviisori Koskirantaan.

– Milla on todella hyvä asiakaspalvelija. Hän on hyvin avoin ja helposti lähestyttävä, Jenna Koskiranta kehuu.

Porin Karhu Apteekissa pyritään luomaan opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua apteekkiin jo ennen harjoittelujaksojaan. Siksi monet harjoittelijat ovat työskennelleet apteekissa aiemmin esimerkiksi kesätöissä.

Vuosikymmenen verran farmasia-alan opiskelijoita apteekissa kohdannut Koskiranta arvostaa harjoittelijoissa erityisesti oma-aloitteisuutta.

– Jos opiskelijat eivät ole motivoituneita harjoitteluun, niin harjoittelu ei oikein suju, kun sitä tehdään normaalin työn touhussa. Avoimuus ja vuorovaikutustaidot ovat todella tärkeitä ja niitä pääsee harjoittelemaan myös asiakaskohtaamisissa, Koskiranta sanoo.

Koskiranta kertoo apteekkialan opiskelijoiden muuttuneen vuosien myötä entistä enemmän tiedonhaluisemmiksi.

– Nykypäivän opiskelijat haastavat ammattilaisia perustelemaan, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Se on hienoa paitsi opintojen kannalta niin myös siksi, että samalla tulee mietittyä omaa toimintaa apteekissa, proviisori Jenna Koskiranta sanoo.

Opiskelija auttaa kehittämään apteekkia

Opiskelijan harjoitteluaika nostaa parhaimmillaan esiin apteekin prosessien kehityskohtia. Tuorein silmin tehtyihin havaintoihin kannattaakin suhtautua yhtä innokkaasti kuin opiskelija ja ottaa niistä opiksi itsekin.

– Saamme harjoittelusta kehitysideoita ja haastamista apteekin rutinoituneisiin prosesseihin, proviisori Jenna Koskiranta kertoo.

– Omiin kaavoihin ei pääse kangistumaan, kun pääsee aina opettamaan asiat uusille opiskelijoille, apteekkari Veli-Matti Lehtola täydentää.

Opiskelijoiden ottaminen harjoitteluun onkin oivallinen keino pitää oma apteekkialan tietämys ajan tasalla.

– Z-sukupolvessa on täysin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, kuin mitä itse olin aikanani. Toki alalla opiskelukin on muuttunut: aiemmin ei ensin edes pyritty yliopistoon, vaan mentiin ensin apteekkiin harjoittelemaan ja sitten vasta opiskelemaan. Onkin paljon ”kauhutarinoita” siitä, kuinka apteekin kellarissa on pullotettu aineita pullosta toiseen, kun apteekkiarki oli silloin niin erilaista, apteekkari Lehtola muistelee naurahtaen.

Apteekkarin mukaan johtaminenkin on muuttunut.

– Nykyään raha ei ole tärkeintä, vaan apteekin tunnelmalla on suuri merkitys. Myös työn tulee nykyään olla merkityksellistä. Ehkä siksi opiskelijat ovatkin niin motivoituneita, kun huomaavat, että auttavat apteekkityössä ihmisiä päivittäin, apteekkari pohtii.

Porin Karhu Apteekissa on muovattu apteekkiarjen prosesseja määrätietoisesti kuntoon kouluttautumisen avulla. Proviisori Jenna Koskiranta sai uusia ideoita Receptumin Tavoitteena täydellinen apteekki -koulutuskokonaisuudesta. (linkitys: https://www.receptum.fi/tavoitteena-taydellinen-apteekki/)

– Karsimme prosesseistamme kaiken turhan pois, pyrimme pitämään asiakaslähtöisen näkökulman tekemiseemme ja huomioimaan asiakkaamme mahdollisimman hyvin, Jenna Koskiranta kertoo.

Apteekkari Veli-Matti Lehtola on ennen apteekkarin uraansa työskennellyt parikymmentä vuotta kehitystyössä, aina uutta näkökulmaa ja ratkaisua etsien. Prosessien tarkastelu yhdessä koko tiimin kera tuntuukin hedelmälliseltä.

– Lähtökohtani kaikkeen on ollut, että ”Aina voi tehdä paremmin!” Lehtola nauraa.

Harjoittelupaikka voi määrittää opiskelijan suhtautumisen alaan

Opiskelijoita harjoitteluun ottavilla apteekeilla on mahdollisuus luoda mielekäs kuva työstä apteekkialalla. Ensimmäiseen apteekkialan työpaikkaansa tuleva harjoittelija voi parhaimmillaan innostua ja pahimmillaan pettyä kokemaansa. Opiskelijoiden ensimmäinen kosketus apteekkityöhön saattaakin määrittää tulevaisuuden farmasistitoivon mielikuvan koko alasta.

– Opetusapteekeilla on huikea mahdollisuus motivoida opiskelijaa alalle esimerkiksi hyvän työilmapiirin avulla, proviisori Jenna Koskiranta sanoo.

Apteekkialan opiskelijoiden opintoihin kuuluu kaksi työharjoittelujaksoa. Yleensä ne suositellaan suoritettavaksi eri apteekeissa, jotta oppilas saa mahdollisimman monipuolisen kuvan apteekkiarjesta. Apteekkiammattilaisia kaivataan töihin ja moni apteekki haluaakin panostaa työharjoittelukokemukseen tulevaisuutta ajatellen.

– Nyt kun näillä opiskelijoilla on mahdollisuus valita, mihin lopulta menevät töihin, niin harjoittelun aikana apteekilla on huippumahdollisuus luoda houkutteleva kuva työympäristöstä, jotta opiskelijat saataisiin jatkossa töihin harjoittelupaikkaansa, Koskiranta sanoo.

Millaisen mielikuvan Porin Karhu Apteekin apteekkari Veli-Matti Lehtola haluaa antaa alasta työharjoittelijoilleen?

– Haluaisin opiskelijoiden muistavan sen, että heidän työnsä on tärkeää. Apteekissa he näkevät, että työllä ja neuvonnalla on oikeasti merkitystä. Apteekkiasiakkaiden tietämys asioista on lopulta aika vähäinen ja tarve ammattitaidolle ja tiedolle on todellinen, Lehtola sanoo.