Receptumin järjestämä Täydellinen apteekki -koulutus antoi vauhtia muutoksille koulutukseen osallistuneiden apteekeissa. Tampereelle päätöspäivään saapuneet kurssilaiset iloitsivat paitsi uusista opeista myös pienryhmässä saadusta vertaistuesta.

Jatkuva kehittäminen on ainoa tapa pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Idea Täydellinen apteekki -koulutuksesta lähtikin liikkeelle siitä, että usein pysyvää muutosta on vaikea saada aikaiseksi ilman pitkäjänteistä toiminnan ohjausta. Kouluttaja Harri Maskolla ja liiketoimintajohtaja Linda Seppälällä on vuosien kokemus apteekkialalta ja kouluttamisesta. He tietävät myös, että aito ja pysyvä muutos tarvitsee lisäksi myös totuttujen tapojen tuuletusta, kehityksen seurantaa sekä hyvät välineet toteutukseen.

Täydellinen apteekki -koulutus poikkeaa totutusta siinä, että se on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistava. Lähikoulutuksista, webinaareista, etätehtävistä ja yksilöllisestä ohjauksesta koostuvassa puolivuotisessa kokonaisuudessa autetaan apteekkeja löytämään uusia tehokkaita ja toimivia toimintamalleja, ja viemään ne oikeasti käytäntöön työtyytyväisyyden kärsimättä.

Maskon ja Seppälän mukaan olennaista on, että ohjelmisto-ominaisuuksien hyödyntämisen lisäksi koulutuksessa keskitytään johtamiseen sekä tehtyjen toimenpiteiden tulosten mittaamiseen ja seurantaan. Tärkeää on uskaltaa ja saada kyseenalaistaa, oivaltaa ja löytää perustellut tavat toimia. Se motivoi.

“Koulutuksen tavoite on saada apteekin arki oikeasti toimivaksi. Se onnistuu, kun kaikella tekemisellä on tarkoitus ja jokainen työntekijä tietää miksi tekee sitä, mitä tekee”, Masko painottaa.

“Kun kaikki sitoutuvat muutokseen ja tuloksia mitataan, muutoksesta tulee pysyvä käytäntö. Silloin se kantaa pitkälle ja liiketoimintakin kehittyy aidosti”, molemmat kouluttajat muistuttavat.

Receptum koulutus Linda Seppälä ja Harri Masko

Koulutuksen vetäjinä olivat Linda Seppälä ja Harri Masko Receptumilta.

Ryhmässä työskentely rohkaisi muutoksiin

Puolen vuoden pienryhmäkoulutus on ollut siihen osallistuneille poikkeuksellista. Yleensä alan koulutukset tapahtuvat isoissa ryhmissä. Usein niistä tuleekin vain yhdensuuntaista kuuntelua. Tai vaihtoehtoisesti koulutus on lyhyt pyrähdys, josta saatujen oppien kanssa jäädään yksin, eikä niitä sitten pystytä viemään käytäntöön. Pienessä, viiden hengen ryhmässä saavutettiin keskinäinen luottamus ja halu jakaa ja vertailla kokemuksia sekä ideoita.

Täydellinen apteekki -koulutuksessa mukana olleet Meri-Tuuli Vilmunen Tampereen Koivu apteekista, Kaisa Majuri Humaliston apteekista, Jenna Koskiranta Porin Karhu Apteekista, Tuija Laukkanen Toivakan apteekista ja Erno Voutilainen Apteekki Karismasta kiittelevät koulutusta kuin yhdestä suusta.

“Saimme kaupanpäälliseksi vertaistukiryhmän”, Jenna Koskiranta kertoo.

Osa ryhmäläisistä kertoo, että muutoksia voi estää myös epävarmuus jostain asiaan liittyvästä. Kollegojen kertomat kokemukset ja koulutuksessa saadut välineet rohkaisivat tekemään haluttuja muutoksia.

Receptum koulutusYksilölliset kehitystapaamiset saavat kiitosta

Vajaan puolen vuoden rupeamaa pidettiin erinomaisena. Aika- ja ryhmäpaine sekä saadut tehtävät ja seuranta kirittivät ryhmäläisiä edistämään asioita rivakasti mutta määrätietoisesti.

“Etätehtävät edistivät asioita koulutussessioiden välillä mainiosti ja pitivät aktiivisina”, sanoo Kaisa Majuri. Hän kiittelee Harri Maskoa aktiivisesta yhteydenpidosta ja vierailuista apteekissa. Niiden avulla hän sai yksilöllistä ohjausta ja ratkaisuja oman apteekin kehitystarpeisiin.

Jenna Koskiranta on samaa mieltä. Yksilölliset tapaamiset omassa apteekissa auttoivat viemään aiottuja muutoksia toteutukseen. Hän kiittelee myös koulutuksen käytännönläheisyyttä, jossa ei silti tingitty apteekkialan kokonaiskuvasta. Kaikki tekeminen sai perustellut puitteet ja itse työkaluja arkipäivän työhön.

Apteekin arki heti sujuvammaksi

Kurssilla ehdittiin käydä läpi myös laaja valikoima käytännön asioita, kuten Intran tehokäyttöä, reseptivaraston optimointia ja myynnin mukaista tilaustapaa. Hinnoittelun uudistaminen, hyllyvastaavan käyttöönotto ja tulosten seuraaminen raporteista kiinnosti ja motivoi kaikkia osallistuneita.

“Hinnoittelun uusiminen olikin kaikille pakollinen tehtävä”, Harri paljastaa. Kurssilaiset nyökyttelevät tyytyväisinä. Pieni pakko on hyvä piiskuri, vaikka osa olisi ollut valmis vaikka vielä isompaan määrään etätehtäviä.

Kokonaisvaltaisen näkemyksen lisäksi kaikki hakivat myös apteekin arjen sujuvoittamiseen konkreettista muutosta. Esimerkiksi reseptivaraston hallinnan parantaminen oli yksi tavoitteista koulutukseen osallistuneilla Meri-Tuuli Vilmusella ja Jenna Koskirannalla. Ja apua tuli.

Kaisa Majuri haki ideoita muun muassa apteekin arjen sujuvoittamiseen ja hinnoittelun uusimiseen. Intra on jo nyt Humaliston apteekissa entistä tehokkaammassa käytössä ja arjen apuna.

Tuija Laukkanen sai ideoita kalenterin parempaan käyttöön sekä lisäeväitä raportointityökalujen tulokselliseen käyttöön.

“Saamme nyt paremmin hallittua sitä, ettei meillä ole vanhenevia tai seisovia tuotteita.”

Tampereen Koivu Apteekin Meri-Tuuli Vilmunen nyökyttää ja sanoo, että raporttityökalujen hyödyntäminen ja raporttien tehokkaampi seuraaminen auttaa saamaan oikeasti hyödyllisiä tuloksia. Ei mutu-tuntumaa vaan aitoja lukuja myynnin seuraamiseen.

“Jo tämän koulutuksen aikana nähtiin, miten pelkästään tavaranpurkua virtaviivaistamalla on säästetty työaikaa useamman tunnin edestä päivässä”, kouluttajat kertovat koulutukseen osallistuneiden huomaamista tuloksista.

Erityistä iloa ryhmässä tuottaa, että koulutuksen eväistä nauttii koko työyhteisö: apteekkien henkilökunta on lähtenyt innolla mukaan muutoksiin ja uusiin toimintamalleihin.

Syksyn 2019 Täydellinen apteekki -koulutusryhmä on jo täynnä, mutta koulutuksia järjestetään jatkossakin!