Takaisin

ASIAKAS
Lapin apteekki
Perustettu vuonna 1949
Apteekkari Päivi Lehto
4 työntekijää
Noin 23 500 reseptiä vuodessa

Reseptilaatikoiden uudelleenjärjestely vei aikaa kaksi työpäivää, mutta siitä on iloa ja hyötyä joka päivälle. Lapin Apteekin apteekkari Päivi Lehto kiittelee päätöstään, joka on nopeuttanut ja helpottanut päivittäistä työntekoa.

“Tämän kokoisessa pienessä apteekissa, jossa kaikki tekee kaikkea, on erityisen tärkeää, että prosessit ovat toimivia ja sujuvia. Nyt logistiikka on sujuvampaa”, Lehto kertoo.

Aakkosjärjestys on työläs järjestys

Aikaisemmin, silloin kun tuotteet oli järjestetty reseptilaatikoihin aakkosjärjestyksessä, apteekin henkilökunta joutui tavaroita vastaanottaessaan usein järjestelemään laatikostoja moneen kertaan.

Kun uusia tuotteita tuli, niille piti tehdä tilaa aakkosjärjestyksessä oikeaan kohtaan, mikä oli välillä työlästä. Kun kaikki tuotteet eivät mahtuneet niille varattuun tilaan, osa piti sijoittaa ylälaatikoihin, joista niitä sitten siirrettiin tilan vapauduttua alalaatikoihin omalle paikalleen.

Uudelleenjärjestely menekin mukaan

Reseptilaatikoiden uudelleenjärjestely tehdään näin. Ensin tehdään menekkilistaus siitä, kuinka paljon kutakin tuotetta on mennyt kaupaksi viimeisen puolen vuoden aikana. Reseptilaatikot nimetään omiksi varastopaikoikseen tyyliin A1, A2….B1,B2. jne.  Nämä merkitään laatikoiden päätyyn viivakoodeineen.

Sen jälkeen kaikista menevimmät tuotteet laitetaan parhailla paikoilla ja korkeudella oleviin reseptilaatikoihin. Tämän jälkeen muita laatikoita aletaan täyttää tuotteiden menekkijärjestyksen perusteella.

Järjestelyvaiheessa jokaiselle tuotteelle merkitään MAXX-apteekkijärjestelmään varastopaikka, jonka perusteella tuote on helppo löytää oikeasta laatikosta. Lisäksi tuotteen varastopaikka tulostuu myös annosetiketteihin, joiden avulla tuote löytyy myös helposti.

Reseptilaatikoiden uudelleenjärjestelyyn kului aikaa kaksi työpäivää, joista toisena Receptumin asiantuntija oli mukana auttamassa ja opastamassa.

Tosi käytännöllinen systeemi

Lapin apteekissa reseptilaatikoiden uudelleenjärjestely tehtiin helmikuun lopulla. Kahden kuukauden kokemusten perusteella Päivi Lehto on erittäin tyytyväinen tehtyyn työhön.

”Tämä on käytännöllinen systeemi. Olen itsekin saavuttanut tukkujen lähetyksiä, ja tosi näppärästi ja nopeasti se menee, kun tuotteen varastopaikka on tuoterivillä näkyvissä”, Lehto kertoo.

“Kaikki ylimääräinen tuotteiden siirtely varastossa on jäänyt kokonaan pois, koska tuotteilla on heti riittävästi tilaa. Lisäksi tuotevalikoiman tai -menekin muuttuessa varastopaikkojen muuttaminen käy helpommin kuin ennen, kun ei tarvitse järjestellä useita laatikoita. Tämä selkeyttää ja nopeuttaa; olemme tyytyväisiä ja aikaa jää nyt muuhun työhön”, Lehto kertoo tyytyväisenä.

“Kyllä uskallan suositella tätä kaikille apteekkareille”, hän suosittelee.