Apteekkien digitalisoinnin seuraavat askeleet näkyvät apteekkien asiakkaille parempana asiakaspalveluna ja asiakaskokemuksena, näkee Juha Antila, Receptumin toimitusjohtaja.

Kymmenen vuotta sitten apteekeissa tehtiin vielä paljon töitä manuaalisesti paperien varassa. Tänään toimintaansa digitalisoineet apteekit voivat toimia automaation turvin jo lähes paperittomana. Sähköistä reseptiä lukuun ottamatta apteekkien digitalisointi ei kuitenkaan ole juuri näkynyt apteekkien asiakkaille. Muutokset ovat tapahtuneet asiakkaalle näkymättömissä, apteekkien konehuoneen puolella.

“Seuraavien kymmenen vuoden aikana apteekkien digitalisointi tulee näkymään ennen kaikkea asiakaspalvelussa ja asiakaskokemuksessa niin apteekkien myymälöissä kuin niiden ulkopuolella”, sanoo Juha Antila.

Apteekkiala on toimialana varsin digitalisoitunut, kiitos sähköisen reseptin, Kanta-palveluiden ja innovatiivisten apteekkijärjestelmien. “Tänään apteekit voivat hoitaa paperittomana, sähköisesti ja reaaliaikaisesti muun muassa laskutuksen, tavaran vastaanoton, kela-tilitykset, hinnastot, reaaliaikaisen korvaustietojen kyselyn, apteekkien sisäisen viestinnän, kaiken asiakastiedon, toimeentulotukeen ja tapaturmavakuutuksiin liittyvien toimien käsittelyn sekä tietenkin reseptinkäsittelyn”, Antila kertoo esimerkeiksi.

Toimintaansa digitalisoinut apteekki menestyy varmemmin

Tänään apteekkien digitalisointi on entistäkin tärkeämpää useasta syystä. “Apteekkien asiakkaista alle 35-vuotiaat asioivat mieluiten sähköisesti. Kun diginatiivit, digitaalisia palveluja lapsista asti käyttäneet, tulevat joukoittain apteekkien asiakkaiksi, apteekkien täytyy tarjota heille myös digitaalisia palveluja saadakseen heidät asiakkaiksi”, Antila pohtii.

Apteekkien toimintaympäristö on muutenkin muutoksessa, eikä kukaan voi vielä tietää mitä kaikkia muutoksia mahdolliset viranomaispäätökset tuovat tullessaan. Varmaa on kuitenkin se, että toimintaansa digitalisoinut ja automaation avulla tehostanut apteekki pystyy reagoimaan nopeammin ja helpommin mihin tahansa toimintaympäristön muutokseen kuin ne apteekit, jotka eivät ole toimintaansa kehittäneet.

“Nyt näemme esimerkiksi Ruotsista, että lääkkeiden verkkokaupan merkitys kasvaa. Ruotsista myös näemme erikoistumisen trendin: siellä osa apteekeista on erikoistunut esimerkiksi eläinten lääkkeisiin tai pelkästään verkkokauppaan”, Antila kertoo pohjoismaisista trendeistä. Toimiihan Receptum Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.

Apteekeista voisi tulla hyvinvoinnin keskuksia

Millainen sitten on tulevaisuuden apteekki, Juha Antila?

“Itse näen, että tulevaisuuden apteekki syntyy seuraavien kolmen näkökulman keskipisteessä”, Antila kertoo visiostaan.

“Palvelunäkökulmasta katsottuna tulevaisuuden apteekki palvelee asiakkaitaan asiakkaan toivomilla ja odottamilla tavoilla. Osa asiakkaista varmasti kaipaa edelleen perinteistä asiantuntijan antamaa palvelua ja sosiaalista kanssakäymistä. Osa asiakkaista taas on tottunut enemmän itsepalveluun, ja siksi itsepalvelun kuten itsepalvelukassojen ja reseptipisteiden osuus tulee varmasti kasvamaan nykyisestä. Diginatiivit puolestaan haluavat hoitaa apteekkiasiointeja verkon kautta. He haluavat myös mobiililaitteille rakennettuja digitaalisia palveluja, kuten meidän kehittämä mobiiliresepti.”

“Lääkehoidon näkökulmasta katsottuna tulevaisuuden apteekki on toivottavasti nykyistä paremmin integroitu terveydenhoitoon ja on keskeinen toimija terveydenhoidossa. Apteekeissa on potentiaalia toimia laajemminkin perusterveydenhuollon tukena niin kokonaislääkityksen hallinnassa kuin rokotuspalvelujen tarjoajana.

“Tehokkuuden ja teknologian näkökulmasta katsottuna apteekit toimivat tehokkaasti ja ovat pitkälle automatisoituja. Kun aptekkijärjestelmien keinoäly hoitaa automatisoidusti helppoja rutiinitehtäviä, apteekin ammattilaiset pystyvät keskittymään asiakkaaseen, asiakkaan auttamiseen ja hänen hyvinvointiinsa, niin apteekin myymälän sisäpuolella kuin sen ulkopuolella vuorokauden ympäri.”

“Tulevaisuuden apteekki onkin itse asiassa tehokkaasti toimiva, hyvin palveleva, ihmisen hyvinvoinnin keskus”, Antila tiivistää.

Receptumin MAXX-apteekkijärjestelmä on toiminut jo 10 vuoden ajan apteekkien digitalisoinnin kehittäjänä ja apteekkien innovatiivisena uudistajana.

Receptum rakentaa parhaillaan tulevaisuuden apteekkijärjestelmää Norjan kaikille apteekeille yhdessä Capgeminin kanssa. Lue lisää täältä…