Vuoronumerojärjestelmän integrointi MAXXiin parantaa asiakaspalvelua

Vuoronumerojärjestelmän integrointi MAXX-järjestelmään tehostaa apteekin asiakaspalvelua ja asiakasvirtojen hallintaa. Integroinnissa apteekki saa käyttöönsä MAXX-näytölle:

  • kutsupainikkeet (1-4 kpl) asiakaskutsuja varten,
  • jonotustilanteen (jonottavien määrä ja ensimmäisenä jonossa olevan jonotusaika)
  • sekä osana MAXX-raportointia monipuoliset asiakaspalveluanalyysit.
Vuoronumeroraportointi

Asiakaspalveluanalyysi kertoo niin keskiarvoiset kuin käsittelijäkohtaiset palveluajat monipuolisesti.

Suurin ero perinteiseen vuoronumeroraportointiin on se, että vuoronumerojärjestelmän MAXX-
integroinnissa asiakaspalveluanalyysissa mitattavien asioiden määrä kasvaa kahdesta seitsemään.

Asiakaspalveluanalyysin perusteella voidaan parantaa asiakaspalvelua ja hallita asiakasvirtoja aikaisempaa paremmin, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Raporttien avulla näkee muun muassa kuinka paljon kukin farmaseutti antaa lääkeinformaatiota reseptinkäsittelyn jälkeen.

Lisämyyntiraportin avulla lisää myyntiä

Lisämyyntiraportti kertoo, kuinka paljon asiakas on ostanut apteekista muita tuotteita lähdettyään reseptipalvelutiskiltä. Lisämyynti yhdistetään samalla kuitilla olevaan reseptilääkkeeseen ja sitä kautta reseptin käsitelleeseen farmaseuttiin. Näin farmaseuteille voidaan esimerkiksi antaa lisämyyntitavoitteita.

MAXXin asiakaspalveluanalyysissa mitataan seuraavia asioita

  1. kuinka pitkään asiakas on jonottanut ennen kuin on päässyt palveltavaksi
  2. kuinka pitkään kuluu siitä kun asiakas on kutsuttu kutsupainikkeella siihen kun asiakkaan reseptin käsittely käynnistetään
  3. kuinka pitkään asiakkaan reseptiä käsitellään
  4. kuinka pitkään asiakkaalle annetaan informaatiota reseptinkäsittelyn jälkeen
  5. kuinka pitkä on kokonaispalveluaika
  6. kuinka kauan kuluu valmistautumisessa asiakkaiden välissä ennen seuraavan asiakkaan kutsumista palveltavaksi
  7. kuinka pitkään asiakas on ollut apteekin myymälässä reseptinkäsittelyn jälkeen ennen kassalla maksamista

Asiakaspalveluanalyysista näkee kuinka paljon kukin farmaseutti käyttää aikaa eri työvaiheissa. Isommissa apteekeissa saadaan isoja säästöjä, kun työvaiheita saadaan tehostettua.

MAXX-integraation edellytyksenä on uusi tai päivitetty apteekin EWQ-vuoronumerojärjestelmä.

Lisätietoja laitteistovaatimuksista ja hinnoittelusta saa Receptumin myynnistä puh. 09 8567 8811.