Uutiskirjeen tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus Receptum Oy:n uutiskirjeen tilaajille.

 

1 Kuvaus tietojen käsittelystä

Receptumin uutiskirjeen tilaajana pysyt ajan tasalla receptum.fi -sivuston julkaisuista, joissa me ja asiak-kaamme kerromme lääkehoidon trendeistä, tulevaisuuden apteekeista ja apteekkien liiketoiminnan kehit-tämisestä. Julkaisuissa jaetaan vinkkejä, näkemyksiä ja hyötytietoa alan toimijoille sekä siitä kiinnostu-neille.

Uutiskirje lähetetään Receptumin asiakkaille ja kumppaneille. Kuka tahansa voi tilata uutiskirjeen syöttämällä sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilauslomakkeeseen ja vahvistamalla tilauksen annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetyn linkin kautta. Sähköpostiosoite tallentuu uutiskirjejärjestelmäämme tällöin vasta tilauksen vahvistamisen jälkeen.

Receptum seuraa uutiskirjeiden aiheiden kiinnostavuutta lukijoiden keskuudessa klikkausten ja avausten seurannalla. Seuraamme lukumääriä ainoastaan uutiskirjepalvelun ja julkaisujemme kehittämistarkoituksessa. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa kunkin uutiskirjeen lopussa sijaitsevan linkin kautta. Tällöin tietosi poistuvat uutiskirjettä koskevasta järjestelmästämme.

2 Tietolähteet

Uutiskirjeen tilaaja syöttää itse sähköpostisoitteensa uutiskirjeen tilauslomakkeeseen receptum.fi -sivustolla, tai vaihtoehtoisesti se on tallennettu Receptumin asiakasrekisteriin asiakas- tai muun sopimussuhteen yhteydessä.

3 Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyperuste

Uutiskirjetoiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi uutiskirjeen tilaajista tallennetaan:

  • Sähköpostiosoite
  • Uutiskirjeessä tehtyjen klikkausten ja avausten seurantaloki

Henkilötietojen oikeudellinen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjetilauksen uutiskirjeen lopussa sijaitsevan linkin kautta.

4 Tietojen sijainti ja suojaaminen

Välineet uutiskirjeen lähettämiseen ja hallinnointiin Receptumille tuottaa yhdysvaltalainen kumppanimme nimeltä Mailchimp. Mailchimpin järjestelmässä uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet ovat tallennettuna EU:n ulkopuolelle, mikä on otettu huomioon tietojen suojaamisessa ja sopimusjärjestelyissä Mailchimpin kanssa.

Oheisten linkkien takaa löydät Mailchimpin omilta verkkosivuilta lisätietoa siitä, miten Mailchimp noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä miten Mailchimp toimii kansainvälisten tiedonsiirtojen suojaamiseksi.

Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän eli Receptum Oy:n lukuun sen ohjeistuksen ja valvonnan alaisena. Niin Receptumin kuin Mailchimpin työntekijöillä on pääsy tilaajatietoihin vain työtehtävien niin edellyttäessä. Receptumin oma tietohallinnon tiimi vastaa ja hallitsee keskitetysti oikeuksia rekisteriin pääsystä Receptumin käyttäjähallintapolitiikan ja tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

5 Tilaajan oikeudet

Sinulla on aina oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Receptumin rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä.

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja saada tietosi poistetuiksi. Tämän oikeuden voit toteuttaa helpoiten peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen kirjeen lopussa sijaitsevan linkin kautta, jolloin tietosi poistuvat myös uutiskirjettä koskevasta järjestelmästämme.

Muutoin pyynnöt tietojen tarkastamisesta, korjaamisesta tai poistamisesta tulee lähettää Receptumille verkkosivuillamme sijaitsevan yhteydenottolomakkeen kautta taikka sähköpostilla osoitteeseen receptum@receptum.fi. Receptumin käsittelee henkilötietoja koskevat yhteydenotot tietosuojavastaavansa johdolla ja vastaa niihin ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa yhteydenoton vastaanottamisesta.

6 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Receptum Oy

Valimotie 1 B, 00380 Helsinki

Puh (09) 8567 8800

Sähköposti: receptum@receptum.fi

www.receptum.fi