Uusi Lääkityslista tekee reseptitiedoista aukottomia

Tulossa oleva valtakunnallinen Lääkityslista vaikuttaa myös apteekkeihin. Katsoimme tulevaisuuteen ja otimme selvää mitä kaikkea uudesta Lääkityslistasta tiedetään juuri nyt.

Valtakunnallinen Lääkityslista jättää eri organisaatioiden toisistaan poikkeavat lääkityslistat menneisyyteen. Valmistuessaan lähes reaaliaikaisesti päivittyvä Lääkityslista näkyy samanlaisena kaikille potilaan hoitoon osallistuville ammattilaisille sekä potilaalle.

Lääkityslistaan siirrytään THL:n OPER-yksikön projektipäällikkö Harri Nurmen mukaan kahdessa vaiheessa. Vaikka varsinaista Lääkityslistaa joudutaan odottamaan vuoteen 2022 asti, lääkehoidon kokonaisuus etenee merkittävästi jo ensimmäisessä vaiheessa, vuoden 2020 alussa päivittyvän avohoidon lääkityksen kokoavan reseptilistan myötä.

Selkeämpi näkymä asiakkaan reseptitilanteeseen

”Lääkityslistan toteutuksen ensimmäinen vaihe näkyy toivottavasti vähentyneinä päällekkäisinä resepteinä ja sitä kautta selkeämpänä näkymänä asiakkaan reseptitilanteeseen”, Nurmi kertoo.

Jatkossa sekä potilastietojärjestelmät että apteekkijärjestelmät hakevat ja tallentavat reseptitiedot suoraan Reseptikeskukseen. Lääkityslistan toisen vaiheen toteutuksen yhteydessä reseptitietojen kahdenkertaisesta merkitsemisestä lääkitysmerkintänä potilaskertomukseen ja erillisenä reseptinä luovutaan, jolloin lääkitystietojen paikkansapitävyys on aiempaa varmempaa.

Nurmi sanoo, että eri organisaatioiden erilliset lääkityslistat haittaavat toistaiseksi lääkityksen kokonaiskuvan muodostamista.  ”Mahdollisimman ajantasainen lääkityksen kokonaistieto lääkkeiden määrääjille, muille sote-ammattilaisille, apteekeille ja potilaalle itselleen on koko uudistuksen päällimmäinen tarkoitus.”

Annosohjeet selkeiksi ja varmoiksi

Ensimmäinen vaihe sisältää myös lääkkeiden rakenteisen annostustiedon tietojärjestelmissä. Nykyinen sähköisen reseptin annosohjeen vapaa tekstikenttä ja sen sisältämät epäselvät lyhenteet jäävät pois. Annosohjeen jokainen tieto on uudessa järjestelmässä omassa tietokentässään. Lopputulos vähentää tulkintavirheitä ja helpottaa apteekkien työtä.

”Esimerkiksi lääkemäärien ja antoaikojen kirjaaminen suoraan rakenteisina helpottaa annosjakelua, jolloin apteekkien ei tarvitse tehdä muutoksia jokaiseen annosjakelureseptiin erikseen.”

Farmasistien työ helpottuu

Vuonna 2020 aloitetaan myös lääkkeiden yksilöivien tunnusten jakaminen. Yksilöivä tunnus yhdistää potilaan saman lääkkeen reseptien tiedot yhteen ja vain uusin resepti on voimassa. Nurmi sanoo, että muutos helpottaa farmasistien työtä tilanteissa, joissa Kela edellyttää edellisen lääketoimituksen tietojen tarkistamista, tai se on muuten tarpeen selvittää.

”Yksilöivän tunnuksen myötä kullekin lääkkeelle on voimassa ainoastaan sen viimeisin resepti.”

Ensimmäisen vaiheen toteutuksen muutokset tulevat myös potilaan nähtäville Omakantaan. Vuonna 2022 lopullinen Lääkityslista syntyy, kun reseptilistaa täydennetään osastolääkityksellä sekä sen anto- ja tarkistusmerkinnöillä sekä itsehoitolääkityksellä.