Apteekkari Sari Halkon apteekeissa tietoturvallisuus on huomioitu monella tapaa, kuten tietoliikenneyhteyksissä ja fyysisesti turvakamerajärjestelmällä, joka savonlinnalaisessa Linnanportin apteekissa on integroitu MAXXiin. Turvakamerajärjestelmä lisää sekä apteekkilaisten että asiakkaiden turvallisuutta.

Takaisin

Kysy turvakamerajärjestelmästä Receptumilta!

Tiedonvaihdon ja asioinnin turvallisuutta vaalitaan jokaisessa apteekissa. Turvakamerajärjestelmä on osa apteekin fyysistä tietoturvallisuutta. Tarvittaessa kamerajärjestelmän avulla voidaan varmistaa apteekin tapahtumia jälkikäteen selvitystä vaativissa tilanteissa.

Kaikissa apteekkari Sari Halkon apteekeissa, Linnanportin pääapteekissa sekä Pääskylahden ja Enonkosken sivuapteekeissa on turvakamerat.

– Turvakameroilla voidaan tarkistaa tilanteita jälkikäteen ja se on hyvä toiminnan turva apteekkilaisille, apteekkari Sari Halko kertoo.

Linnanportin apteekin proviisori Juuso Leikas mieltää turvakamerajärjestelmän hyväksi lisäksi turvalliseen apteekkiarkeen. Uhkaavimpia tilanteita voisivat olla ryöstötilanteet.

– Liittyy tilanteeseen fyysistä uhkaa tai ei, niin kameratallenteesta on helpompi todeta tapahtumat jälkikäteen. Kamerajärjestelmästä ilmoittavat tarrat ikkunoissa saattavat myös jollain tavalla pitää tekijät loitolla, Leikas toteaa.

MAXXiin integroitu turvakamerajärjestelmä toimii apteekkiarjen fyysistä tietoturvallisuutta täydentäen Linnanportin apteekissa.

Turvakamerajärjestelmän Linnanportin apteekkiin toteuttanut Receptumin Matti Koivula on vuosien myötä nähnyt kamerajärjestelmän hyödyt apteekkitoiminnalle.

– Käytännön kokemus on todentanut, että apteekissa tapahtuneita näpistyksiä ei ole voitu todistaa, jos siellä ei ole ollut turvakamerajärjestelmää. Sitten kun kamerajärjestelmä on asennettu apteekkiin ja tapahtuma voidaan todentaa, ovat näpistykset loppuneet siihen. Kun tekijät huomaavat, että tekoihin puututaan, niin se loppuu, Koivula kertoo.

Asiantuntijakumppani neuvoo turvakamerajärjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa

Apua ja tietotaitoa turvakameroiden asentamiseen ja sijoittamiseen saa Receptumilta, jolla on vankkaa näkemystä muun muassa kameroiden kuvaussuuntaamisen tärkeydestä.

Apteekkari Sari Halko oli varustanut kaikki kolme apteekkiaan turvakamerajärjestelmillä, ja kun pääapteekin kamerat alkoivat tulla käyttöikänsä päähän, Halko otti yhteyttä Receptumin Matti Koivulaan.

– Kävimme yhdessä läpi apteekin pohjapiirustuksen, josta kävi ilmi esimerkiksi palveluvalinnan hyllypaikat. Kartoitimme apteekin toiveet siitä, mitä apteekissa haluttiin kuvata. Sijoitin pohjakuvaan kameroiden sijoituspaikat ja kuvaussuunnat, ja kerroin myös vuosien mittaan hyväksi havaituista sijoituspaikoista, joiden myötä esimerkiksi näpistyksiä saadaan estettyä ja tutkittua helpommin, Koivula kertoo.

Apteekkari Sari Halko ja proviisori Juuso Leikas ottivat mielenkiinnolla vastaan Matti Koivulan vinkit kameroiden sijoitteluun ja kuvakulmien valintaan.

– Matti kertoi, kuinka kosmetiikkaa ja esimerkiksi verenpainemittareita varastetaan paljon, ja otimme sen huomioon kameroiden sijoittelussa, Sari Halko kertoo.

Mahdollisia yöllisiä apteekkimurtoja varten kamera sijoitettiin tallentamaan lääkelaatikostoa sivusuunnasta, jolloin näkyy, mitä laatikoista on avattu.

– Myös lääkerobotin oven, huumekaapin ja mahdollisen kassakaapin kuvaaminen kannattaa, Matti Koivula kertoo.

Kameroiden sijoittelun suositukset pohjaavat kokemukseen

Asiakkaan polkua suositellaan seurattavaksi, kun suunnitellaan kameroiden sijoittelua apteekissa.

– Yksi kamera ottaa sisääntulijat vastaan, jolloin kaikki asiakkaat tunnistetaan myös vaatteista. Kameroita sijoitetaan asiakaspolun varrelle esimerkiksi niin, että hyllyjen välissä tapahtuva toiminta kuvataan sivusuunnasta. Näpistyksen tapahtuessa voidaan tuolloin nähdä esimerkiksi se, mistä tuotepakkauksista asiakas näpisti pakkausten sisältöjä.

Kameralla voidaan tallentaa myös reseptinkäsittelytilanteet ja kassatoiminta. Turvakamerakuva on sen verran tarkka, että pysäytyskuvasta voidaan todentaa esimerkiksi kassalle annetun setelin suuruus tai reseptinkäsittelyn henkilötiedot.

– Vastaan on tullut tilanteita, joissa on ollut epäselvää, kuka on jo hakenut asiakkaan lääkkeet. Tällöin farmasisti voi hakea tapahtumahetken turvakameramateriaalin, josta lääkkeet hakeneen kuva on osoitettavissa.

Turvakameramateriaali säilyy MAXXissa määrätyn ajan, jonka jälkeen järjestelmä alkaa tallentaa uutta materiaalia automaattisesti vanhan päälle. Materiaalin säilytysaika on kirjattu lakiin.

Läpikotaisin tietoturvallinen apteekki asiantuntijan avulla

Matti Koivulan yhteistyö Sari Halkon kanssa on kestänyt jo vuosia. Matti oli ollut aiemmin Halkon apuna järjestämässä apteekkeihin tietoliikenneyhteydet, joiden tietoturvallisuutta täydennettiin Receptumin palomuuriratkaisuilla. Apteekin elintärkeiden toimintojen toimintavarmuus saavutettiin hajautetulla verkkoyhteysratkaisulla, jonka Koivula kilpailutti apteekin tarpeiden mukaan.

– Receptum ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn operaattoritoimintaan, vaan seulomme asiakkaalle tarpeisiinsa parhaan liittymän. Pyrimme aina siihen, että kiinteä yhteys on eri toimijalta kuin varayhteys, jotta apteekin toiminnot eivät katkea, jos kaikki saman operaattorin yhteydet katkeavat, Koivula kertoo.