Terveysportin Lääkityksen kokonaisarviointi -työkalu on nyt MAXXiin integroituna

Terveysportin uuden Lääkityksen kokonaisarviointi -sovelluksen saa nyt MAXXiin integroituna, automaattisesti osana Terveysportin laajaa pakettia. Integraation avulla potilaan lääkitys siirtyy nyt automaattisesti apteekkijärjestelmästä palveluun.

Nopeasti reseptitiskillä tehtävä lääkityksen arviointi palvelee asiakasta, lisää turvallisuutta ja opastaa tarvittaessa sopivampien lääkkeiden tai annostusten käyttöön.

MAXXiin integroidun Lääkityksen kokonaisarviointi -sovelluksen avulla lääkityksen tarkistus nopeutuu ja helpottuu: farmaseutti pystyy tekemään sen muutamassa minuutissa reseptien käsittelyn yhteydessä tai annosjakelureseptejä käsitellessään.

Lääkehoidon kokonaisarvio -sovelluksesta näkee heti perusteet mm. lääkkeiden yhteisvaikutuksille tai vasta-aiheille. Se tuottaa potilaan lääkevalikoimasta arvion, jossa näkee nopeasti lääkityksen mahdollisten haittavaikutusten kokonaiskuorman jopa yhdeksän tavallisen lääkehaitan suhteen.

Arviota voidaan halutessa vielä laajentaa syöttämällä asiakkaan muita tietoja. Esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnan huomioiminen ja lääkeannoksen sovittaminen vajaatoiminnan asteen mukaan onnistuu LKA-sovelluksessa, kun lisätään asiakkaan kreatiniini-arvo.

Terveysportin Lääkityksen kokonaisarviointi -sovellus huomioi myös annostukseen liittyvät asiat, mikä on tärkeää esimerkiksi, jos asiakkaalla on useita eri kipulääkkeitä käytössään.

Lääkityksen kokonaisarviointi -sovellus on arvokas työkalu apteekeille paitsi annosjakelussa ja reseptitiskillä myös, jos apteekki haluaa tarjota asiakkailleen erilaisia lääkityksen tarkistus -palveluita.